Hjem
Psykologisk universitetspoliklinikk
Om klinikken

Seksjon for klinisk nevropsykologi

Seksjon for klinisk nevropsykologi ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi er et lavterskeltilbud som yter helsehjelp i form av nevropsykologisk utredning.

Hovedinnhold

Seksjon for klinisk nevropsykologi tar imot pasienter for undersøkelse, men har for tiden redusert tilbud grunnet smittevernhensyn.     

Seksjon for klinisk nevropsykologi følger alle regler for smittevern som Folkehelseinstituttet krever. Hvilke regler som til enhver tid gjelder, finner du her: Helsetjenester med en-til-en-kontakt - FHI   

 

Utredningen gjennomføres i henhold til nasjonale krav til innhold og rapportering som er gitt av Norsk Psykologforening. Målgruppen for tilbudet er barn og voksne som henvises med problemstillinger der en nevropsykologisk undersøkelse er relevant. Henvisninger mottas fra ulike instanser, slik som fastlege, helsestasjon, skolehelsetjenesten, PPT, kommunepsykologer, barnevernet, somatiske sykehusavdelinger og psykisk helsevern. Henvisninger blir vurdert på inntaksmøter som avholdes minst en gang pr. måned, og svar til pasient og henviser sendes innen to uker etter at møtet er gjennomført.

Ved Nevropsykologisk poliklinikk skilles det mellom pasienter som inngår i praksistilbudet for studenter, andre ordinære pasienter og pasienter som inngår i forskningsprosjekt. En veileder med relevant spesialistkompetanse har ansvar for pasienten under studentenes praksisperiode. Testingen utføres vanligvis av en erfaren testtekniker mens studenter og veileder observerer situasjonen bak et enveisspeil. En ansatt ved poliklinikken har ansvar for pasienter som ikke inngår i studentenes praksis, og minst en av de ansatte har ansvar for prosjekter som benytter klinikkens ressurser.

Virksomheten har en dobbeltkarakter som studieemne og helsetilbud. Når det gjelder helsetilbudet vises det til den generelle delen av kvalitetshåndboken som er felles for alle fakultetets klinikker. Klinikkhåndboken for nevropsykologisk poliklinikk omhandler informasjon om klinisk praksis ved poliklinikken og generelle prosedyrer for prosjekter.