Home
Psychological training clinics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Om klinikken

Seksjon for klinisk nevropsykologi

Seksjon for klinisk nevropsykologi ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi yter helsehjelp i form av nevropsykologisk utredning.

Main content

Seksjonen har ikke kompetanse til å diagnostisere eller behandle ADHD/ADD. Gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet anbefaler at den som henviser pasienter med mulig ADHD/ADD/hyperkinetisk forstyrrelse bør følge det som er beskrevet i kapittel om "henvisning og start" i pakkeforløpene for psykiske lidelser. Helsedirektoratets veileder for utredning av ADHD finnes her.

Utredningen gjennomføres i henhold til nasjonale krav til innhold og rapportering som er gitt av Norsk Psykologforening. Målgruppen for tilbudet er barn og voksne som henvises med problemstillinger der en nevropsykologisk undersøkelse er relevant. Henvisninger mottas fra ulike instanser, slik som fastlege, helsestasjon, skolehelsetjenesten, PPT, kommunepsykologer, barnevernet, somatiske sykehusavdelinger og psykisk helsevern. Henvisninger blir vurdert på inntaksmøter som avholdes ukentlig, og svar til pasient og henviser sendes innen to uker etter at møtet er gjennomført.

Ved Seksjon for klinisk nevropsykologi skilles det mellom pasienter som inngår i praksistilbudet for studenter, andre ordinære pasienter og pasienter som inngår i forskningsprosjekt. En veileder med relevant spesialistkompetanse har ansvar for pasienten under studentenes praksisperiode. Testingen utføres vanligvis av en erfaren testtekniker mens studenter og veileder observerer situasjonen bak et enveisspeil. En ansatt ved poliklinikken har ansvar for pasienter som ikke inngår i studentenes praksis, og minst en av de ansatte har ansvar for prosjekter som benytter klinikkens ressurser.

Virksomheten har en dobbeltkarakter som studieemne og helsetilbud. Når det gjelder helsetilbudet vises det til den generelle delen av kvalitetshåndboken som er felles for alle fakultetets klinikker. Klinikkhåndboken for seksjon for klinisk nevropsykologi omhandler informasjon om klinisk praksis ved poliklinikken og generelle prosedyrer for prosjekter.