Hjem
Psykologisk universitetspoliklinikk
Kvalitetssikringssystem

Klinikkhåndbok for Psykologisk poliklinikk - Seksjon for barn og ungdom

Hovedinnhold

Klinikkhåndboken for Psykologisk poliklinikk - Seksjon for barn og ungdom omhandler rammer for, struktur, organisering av og innhold i intern klinisk praksis ved Psykologisk poliklinikk - Seksjon for barn og ungdom (PPBU). Videre omhandler klinikkhåndboken gangen i det praktiske pasientarbeidet ved klinikken samt krav til godkjenning.

Last ned klinikkhåndboken i PDF-format:

 

For studenter og ansatte vises det også til et eget hefte Skjema- og rutinesamling for PPBU.