Hjem
Psykologisk universitetspoliklinikk

Om den nevropsykologiske undersøkelsen

Det kan være ulike årsaker til at man blir henvist til nevropsykologisk undersøkelse. Ønsker man å få vite noe om hjernens funksjon, er en nevropsykologisk undersøkelse en av flere måter å få slik informasjon på. Den nevropsykologiske undersøkelsen kan gi kunnskap om effekten av skader og sykdom i hjernen, men kan også kaste lys over andre årsaksforhold.

Hovedinnhold

Før undersøkelsen

Seksjon for klinisk nevropsykologi er en universitetsklinikk, vi ber derfor om pasientens skriftlige samtykke, i en samtykkeerklæring, om at resultatene fra undersøkelsen kan brukes i undervisning og forskning, i anonymisert form. Klinikken er tilknyttet Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Nevropsykologisk undersøkelse

Den nevropsykologiske undersøkelsen består av en rekke prøver av forskjellige funksjoner. En kan dele undersøkelsen inn i følgende:

  1. Bakgrunnsinformasjon. Pasientens problemer blir gjennomgått.
  2. Evneprøver, som f.eks. hukommelse, konsentrasjon eller spesielle ferdigheter.
  3. Motoriske prøver, som f.eks. nøyaktighet, hurtighet og koordinasjon.
  4. Sanseoppfatning, som f.eks. evnen til å oppfatte synsinntrykk, hørselsinntrykk og berøringsinntrykk.
  5. Spørreskjema om psykisk og fysisk helse.

Etter undersøkelsen

Etter at resultatene er vurdert, er det rutine at resultatene blir diskutert med pasienten eller pasientens pårørende i en tilbakemeldingssamtale. Pasienten vil således være orientert om konklusjonen i den nevropsykologiske rapporten som sendes til den som har henvist pasienten til undersøkelse.

Undersøkelsens varighet

En vanlig undersøkelse varer fra 8 til 10 timer og utføres som oftest i løpet av 2 dager med ca. 4-5 timer pr. dag. Andre ganger kan det være aktuelt med kortere undersøkelser. Undersøkelsens varighet vil være avhengig av de spørsmål som en ønsker å få svar på.

Hvem foretar undersøkelsen?

Studentene blir veiledet av erfarne universitetslærere som har ansvaret for undersøkelsen. Klinikken legger stor vekt på kvalitetskrav og konfidensialitet. Taushetsplikten, som er fastsatt ved lov, gjelder studentene såvel som alle ansatte ved klinikken. Ikke alle pasientene vil komme i kontakt med studenter, men rutinemessig vil alle møte en eller flere nevropsykologer og teknikere.