Hjem
Bjørn Bjorvatns bilde

Bjørn Bjorvatn

Professor, Leder av forskningsgruppen SMIL
 • E-postBjorn.Bjorvatn@uib.no
 • Telefon+47 55 58 60 88
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Mine hovedforskningsinteresser:

 • Søvn og søvnlidelser
 • Døgnrytmelidelser
 • Skiftarbeid
 • Lysbehandling og melatonin
 • Behandling av alle typer søvnlidelser, inkludert behandling av insomni med søvnrestriksjon og stimuluskontroll
 • Depresjon og andre psykiske lidelser

Kort CV:

 • 1983-4: Rotary-stipend ved Middle Georgia College, Cochran, Georgia, USA.
 • 1984-90: Universitetet i Bergen, Medisinstudiet. Høyeste karaktergjennomsnitt (10.74) i min klasse
 • 1991: Turnustjeneste sykehus, Vest-Agder Sentralsykehus, Kristiansand.
 • 1992: Turnustjeneste distrikt, allmennpraksis, Namsos.
 • 1992-5: doktorgradskandidat, Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • 1995: PhD. Serotonin and the sleep/wake cycle, Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • 1995-8: Postdoktorstipend, Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • 1997: Forskningsopphold, Department of Psychology, Princeton University, New Jersey, USA.
 • 1998-2002: Førsteamanuensis, Institutt for samfunnmedisinske fag, Universitetet i Bergen (50%).
 • 1998-2015: Allmennpraksis (fastlege), Ulriksdal Legesenter/Fjellsiden Legesenter (50%).
 • 2003-2018: Spesialist i allmennmedisin.
 • 2002-dd: Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen (50%).
 • 1996-dd: Grunnlegger og søvnspesialist, Bergen søvnsenter, et privat senter for behandling av søvnlidelser.
 • 2004-dd: Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) www.helse-bergen.no/sovno.
 • 2010-dd: Leder, Senter for søvnmedisin, Haukeland universitetssjukehus.
 • 2018-dd: Leder, koordinerende enhet, Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett) www.uib.no/praksisnett

De siste årene har jeg bidratt med mer enn 50 intervjuer årlig om søvn, døgnrytme og søvnlidelser i norske aviser/magasiner/radio/TV. Jeg mener det er svært viktig å øke folks kunnskap om søvn og konsekvensene av dårlig/lite søvn. Selvhjelpsboken min "Bedre søvn. En håndbok til deg som sover dårlig", utgitt på Fagbokforlaget, er vist i en randomisert kontrollert studie å hjelpe personer som sliter med insomni. Jeg har også forfattet lærebøker om Søvnsykdommer og Ungdomssøvn.

Jeg har de siste årene gitt mer enn 150 foredrag om søvn, døgnrytme, skiftarbeid og behandling av søvnlidelser til leger og annet helsepersonell.

 

Pågående forskningsprosjekter:

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Søvn, skiftarbeid og helse blant sykepleiere.

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Søvnapne og komorbide somatiske og psykiske lidelser.

 

Prosjektleder: Kjersti Blytt/Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Søvnproblemer hos demente

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Effekt av en selvhjelpsbok ved komorbid søvnapne og insomni.

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn/Kristine Stangenes

Tittel: Søvn hos ekstremt premature barn.

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Søvn og skiftarbeid (WOW-prosjektet).

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn

Tittel: Soveromsvaner i den norske befolkning.