Hjem
Hans Christian Farsethåss bilde

Hans Christian Farsethås

Postdoktor
 • E-postHans.Farsethas@uib.no
 • Telefon+47 55 58 93 32
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Jeg er fra august 2020 postdoktor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Stillingen er finansiert av og tilknyttet Klarspråkprosjektet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Jeg forsker på den juridiske skrive- og tenkemåten, og min seneste publikasjon er ChatGPT og juridiske tekster (Lov og Rett nr. 5 2023). Forskningarbeidet er konsentrert om tre hovedtema.

 1. Språkteknologi og juss
 2. Lingvistisk og argumentativ analyse av juridiske tekster
 3. Analyse av normer for klart språk og juridiske tekster, også i et historisk perspektiv 
Utvalgte publikasjoner
 • Farsethås, Hans Christian. 2023. Tre Teknikker for gode akademiske tekster. Sakprosa. 15.
 • Farsethås, Hans Christian. 2023. Arbeidet med lovspråket i tvistemålsloven 1915 i Justisdepartementets lovavdeling.
 • Farsethås, Hans Christian. 2023. Språkmodeller og juridiske tekster.
 • Farsethås, Hans Christian. 2023. ChatGPT og juridiske tekster. Lov og Rett. 5. 281-302. doi: 10.18261/lor.62.5.3
 • Farsethås, Hans Christian. 2021. Om råd, tips og veiledninger til praktiske juridiske oppgaver. Jussens venner. 01/02. 27-50.

JUS329 (UiB)

JUS1211 Rettslig argumentasjon (UiO)

JUS2211 Skrivekurs-semesteroppgaven (UiO)

 • Vis forfatter(e) (2024). ChatGPT som klarspråkkonsulent: kommareglene. Sakprosa. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2023). Om verb og substantiv i juridiske fagtekster.
 • Vis forfatter(e) (2023). Fredrik Stangs metode.
 • Vis forfatter(e) (2023). Erfaringer med skriveundervisningen ved UiB og UiO.
 • Vis forfatter(e) (2023). ChatGPT og juridiske tekster.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2018 Fagansvarlig DIDAHUM1 Fagtekst og skriverettleiing, Universitetet i Bergen

2016–2020 Fagkoordinator Excamen Facultatum Akademisk skriving, Universitetet i Bergen

2016–2017 Leder Akademisk skrivesenter, Humanistisk fakultet, Universitetet i Bergen

2009–2013 Fagansvarlig Norge som innvandringsland – et videreutdanningsprogram med fire emner à 15 studiepoeng, Universitetet i Bergen

2009–2011 Prosjektleder forskningsprosjektet «Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser» – et nordisk samarbeid med forskergrupper fra Sverige, Danmark og Norge. Finansiert av Nordisk ministerråd

2006-2009 Prosjektleder forskningsprosjektet «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser». Finansiert av Norsk industri, Arbeidsmiljøfondet og Fellesforbundet