Hjem
Hans Christian Farsethåss bilde

Hans Christian Farsethås

Postdoktor
 • E-postHans.Farsethas@uib.no
 • Telefon+47 55 58 93 32
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Jeg er fra august 2020 postdoktor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Stillingen er finansiert av og tilknyttet Klarspråkprosjektet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

I prosjektet skal jeg utvikle ny skrivedidaktikk for jusstudiet ut fra analyser av den juridiske tradisjonens skrive- og tenkemåte. Prosjektet løper i 4 år.

JUS329 (UiB)

JUS1211 Rettslig argumentasjon (UiO)

JUS2211 Skrivekurs-semesteroppgaven (UiO)

Siste publikasjoner:

 • Vis forfatter(e) (2021). Om råd, tips og veiledninger til praktiske juridiske oppgaver. Jussens venner. 27-50.
 • Vis forfatter(e) (2019). Offentlig statistikk og juridisk regulering : en konstitusjonsanalyse av den registerbaserte næringsstatistikken.
 • Vis forfatter(e) (2018). Om subsumsjon. Jussens venner. 1-32.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan lære studentene å skrive bedre juss?
 • Vis forfatter(e) (2018). Bedre språk, bedre jurister: prosjektpresentasjon .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2018 Fagansvarlig DIDAHUM1 Fagtekst og skriverettleiing, Universitetet i Bergen

2016–2020 Fagkoordinator Excamen Facultatum Akademisk skriving, Universitetet i Bergen

2016–2017 Leder Akademisk skrivesenter, Humanistisk fakultet, Universitetet i Bergen

2009–2013 Fagansvarlig Norge som innvandringsland – et videreutdanningsprogram med fire emner à 15 studiepoeng, Universitetet i Bergen

2009–2011 Prosjektleder forskningsprosjektet «Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser» – et nordisk samarbeid med forskergrupper fra Sverige, Danmark og Norge. Finansiert av Nordisk ministerråd

2006-2009 Prosjektleder forskningsprosjektet «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser». Finansiert av Norsk industri, Arbeidsmiljøfondet og Fellesforbundet