Hjem
Ida Kvilhaug Sekaninas bilde
Foto:
Eivind Senneset

Ida Kvilhaug Sekanina

Stipendiat
 • E-postida.sekanina@uib.no
 • Telefon+47 55 21 21 90
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Mitt PhD-prosjekt er en del av det tverrfaglige prosjektet Mediebruk i krisesituasjoner: Informasjonsparadokser, klimaendringer og koronapandemien (MUCS). Her tar jeg sikte på å forstå hvilke perspektiver og strategier som finnes utenfor den etablerte miljøbevegelsen, samt å belyse skjæringspunktet mellom digitalisering og meningsdannelse. Tidligere har jeg forsket på hvordan mannssak og mannsrollen oppleves og diskuteres av menn på Facebook.  

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). "From Political Economy to Identity Politics: A Forum Study of Political Discussions between Players". Gamevironments. 15-57.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Diskurser og praksiser i møte med dommedag-scenarier.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Masteroppgave (2020): Politisk aktivisme eller ekkokammer? En studie av mannsdebatt på Facebook.

Forskergrupper