Hjem
Jørgen Magnus Sejersteds bilde

Jørgen Magnus Sejersted

Dekan, Det humanistiske fakultet. Professor i nordisk litteratur
 • E-postJorgen.Sejersted@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 75+47 474 49 536
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg har publiserte artikler om ulike emner innenfor nordisk litteratur og er en litteraturfaglig generalist, men min forskningsinteresse er primært knyttet til eldre litteratur, da særlig lyrikk. I utgangspunktet ønsker jeg å fokusere på litteraturen fra tidlig nytid, perioden rundt år 1700, men jeg er også opptatt av skandinavisk romantikk. Forskningen min fokuserer i hovedsak på tekst- eller forfatterskap innenfor litteraturhistoriske rammer, men man finner også innslag av innfallsvinkler fra ulike felt som: nyhistorisme, faghistorie, forfatterteori, oversettelse, postkolonialisme og kjønn. I lesningen av lyrikk vil jeg gjerne kombinere nærlesning med historisk kontekst, sjangerhistoriske og tematiske linjer. Jeg har deltatt i ulike prosjekter, fra 2012 særlig om Ludvig Holbergs forfatterskap. 

 

 • I senere år jevnlig fagansvarlig og underviser på Noli 103, litteraturen før 1900.
 • I flere semester fagansvarlig og underviser på litteraturdelen av fjernundervisningstilbudet Fjernord.
 • Har hatt fordypningemnmer på høyere nivå blant annet i følgende tema:
  • Holbergs forfatterskap
  • Wergelands forfatterskap
  • Welhavens forfatterskap
  • Lyrikk etter 1900
  • Nynorsk lyrikk (med Jan Inge Sørbø)
  • Mellomkrigstidens litteratur (med Anne Williams)
  • Migrasjonslitteratur
  • Nordiskfagets faghistorie
  • Prosjektforberedende emne
  • Nordisk barokkdiktning

 Master- og hovedfagsavhandlinger veiledet:

Sigurd Sverdrup Sandmo: Ingeborg Gryttens Kors. En presentasjon av Ingeborg Gryttens salmebok Kaars-Frugt (1713) med vekt på bruken av barokke konvensjoner, særlig bruken av konvensjonelle lepramotiver. Hovedfagsavhandling, UiB 1998.

Cecilie Fotland: Sensibiliteten i Carl Michael Bellmans forgjengelighetspoesi. Hovedfagsavhandling, UiB 2003

Ida Holen: Som å forenes i en kinosal. En lesing av Paal Brekkes  Det skjeve smil i rosa. Hovedfagsavhandling UiB, 2004

Tor Egil Furevikstrand: Skaldelivs løyndomar. Ei bloomsk lesing av morgon-motivet i nynorsk lyrikk. Hovedfagsavhandling, UiB 2004 (om Bloom, Blix, Aukrust, Vesaas og Hauge)

Bjørn Tore Fasmer: Konvensjon og indre erfaring . Jammers Minde av Leonora Christina. Masteravhandling UiB 2005

Invild Bræin: Brannen og det uoppløste paradoksets tilstrekkelighet. Hovedfagsavhandling, UiB  2005  (Om Vesaas’ Brannen)

Ingunn Røstbø: Den utfordrande forteljaren: narratologisk analyse av Ute av verden (1998) med fokus på forteljeinstansen. Masteravhandling UiB 2006  (Om Knausgård)

Irene Brendehaug: “Dette skal du tenke som ein lyd”: sansing, refleksjon og det useielege i Vessas-novellene Fall, Tre stille menn og Det snør og snør. Masteravhandling UiB 2007

Øygunn Skodvin Prestegård: “Om relasjonene mellom ting”. Hybriditet i Det 7. Klima og Paradis på jord. Masteravhandling, UiB 2007.  (om Fløgstad og postkolonialisme)

Kjersti Haktorson Nerhus: “Jo længer man kommer mot Østen des mindre taler menneskene”: ei undersøking av orientalisme i Knut Hamsuns I Æventyrland. Masteravhandling UiB, 2007

Helene Grønlien: Ironi og satire i Wergelands farsediktning. Hovedfagsavhandling UiB 2007

Anders Kaasen: Om Faldbakkens Kaldt produkt og den litterære resepsjonen av Et Dukkehjem 2009

Øystein Darre Longva: Høgt og lågt i Dr. Munks testamente. Masteravhandling, UiB 2009 (om Ragnar Hovland)

Silje Dregelid: Apokalyptisk heroisme : ei lesing av Mot kvæld med vekt på romantiske drag. UiB 2009

Sigrun Risa: Vil du meg noko? Ei lesing av Johan Harstad sin roman Hässelby. UiB 2010.

Ahmed Akef Khateeb: Identiteter og parforhold i Trude Marsteins roman Ingenting å angre på. UiB 2011.

Erlend Nødtvedt: Profetens tale. kristofer Uppdals Kulten og kritikkens møte med fjellet. UiB 2012

Elin Stengrundet: Autoritet og avmakt. De romantiske fedrene Adam, Adrian og Johnny i Wergelands forfatterskap. UiB 2012

Øystein Andreas Johannesen: Kongemordet hos Ludvig Holberg. Eit studium av meiningsforhandling i Dannemarks Riges Historie. UiB v2013

Veileder for tiden masterarbeider om Holberg, kanon i lærebøker.

Veileder fra 2011 doktorgrad om Ludvig Holbergs historieskriving 

 

Bøker
 • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget. 237 sider. ISBN: 9788252193305.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget. 242 sider. ISBN: 9788245018141.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. 442 sider. ISBN: 978-82-304-0123-1.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk. 243 sider. ISBN: 9788205426061.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Lyrikk. En håndbok. Spartacus. 386 sider. ISBN: 978-82-430-0631-7.
 • Aaslestad, Petter; Selboe, Tone; Sejersted, Jørgen Magnus; Haarberg, Jon; Hagen, Erik Bjerck. 2009. Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co. 250 sider. ISBN: 978-82-03-19548-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Akslen, Torbjørn. 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg. 120 sider. ISBN: 8290289936.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2009. Norsk litterær årbok 2009. Det Norske Samlaget. 330 sider. ISBN: 9788252173826.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Waage, Lars Rune. 2008. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. 330 sider. ISBN: 978-82-519-2376-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2007. Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Spartacus. 386 sider. ISBN: 9788243002470.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2006. Norsk litterær årbok 2006. Det Norske Samlaget. 297 sider. ISBN: 82-521-6796-9.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. Norsk litterær årbok 2005. Det Norske Samlaget. 325 sider. ISBN: 82-521-6568-0.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2004. Norsk litterær årbok 2004. Det Norske Samlaget. 314 sider. ISBN: 82-521-6360-2.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2003. Norsk litterær årbok 2003. Det Norske Samlaget. 352 sider. ISBN: 82-521-6131-6.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. Petter Dass' "Den Norske Dale-Viise". Forord til faksimileutgave av "Den norske dalevise".
Tidsskriftartikler
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2017. Den Stundesløse som forsynsallegori. Holberg i lys av Giorgio Agambens maktanalyse. Renæssanceforum. Tidsskrift for renæssanceforskning. 12: 291-299.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Poesiåret 2015. Norsk Litterær Årbok. 17-36.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Olav H. Hauges tidsallegorier. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 296-313.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Ludvig Holbergs vei til New York 1751. En angloamerikansk kompilasjonshistorie fra 1700-tallet. Danske studier. 94-121.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2015. Holbergs eklektiske essays. Vinduet. 3. 42-58.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2015. Følelse og eklektisisme i Lyriske strukturer. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 18: 118-129.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2014. Gravvariasjoner. En lesning av Wergelands "Kvinderne paa Kirkegaarden". Norsk Litterær Årbok. 137-167.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 100: 253-254.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 100: 101-103.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 100: 173-175.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2013. Jord og jern – og hva så? Originalitet og kanonisering på 80 års avstand. Signaler. Medlemsblad for Rolf Jacobsens venner. 1. 11-17.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 100. 2 sider.
 • Vassenden, Eirik; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 99.
 • Vassenden, Eirik; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 99: 177-178.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine. 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 99: 63-65.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine. 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 99: 1-2.
 • Hamm, Christine; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 98: 1-2.
 • Hamm, Christine; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 98: 107-108.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap : nyanser i forfatternærvær hos Dorothe Engelbretsdatter og Henrik Wergeland. Norsk Litterær Årbok. 158-190.
 • Vassenden, Eirik Ekerhovd; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 98: 209-210.
 • Vassenden, Eirik Ekerhovd; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 98: 287-288.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Bergmodernisme og Gryttenromantikk. Øyvind Bergs Poesi og lærepenger og Frode Gryttens 50/50. Morgenbladet. Publisert 2010-06-04.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Verdenspoesi i kaotisk tilstand. Kurt Narvesens gjendiktning av Emily Dickinson. Morgenbladet. 1 sider. Publisert 2010-01-22.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2010. Tilbake til framtida? 2009: Den nymoralske romanens år. Norsk Litterær Årbok. 10-29.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Mystikk, berømmelse og raspeballer. Jon Fosse, Poet på Guds jord av Cecilie Seiness, Spelejenten av Jon Fosse, Songar av Jon Fosse. Morgenbladet. Publisert 2009-09-25.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Om kvinnekvinner og mannemenn. Cecilie Løveids Nye ritualer. Morgenbladet. Publisert 2009-01-23.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Frigjøringens pris. Steinar Opstads Tavler og bud. Morgenbladet.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2009. Vond og skjønn: Ein statue for Hamsun. Norsk Litterær Årbok. 9-25.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2009. Norsk litterær årbok 2009. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Vellykket Wergeland-formidling” Oddvar Vasstveit (red.): “Hassel-Nødder med og uden kjerne, dog til tidsfordriv, plukkede af min henvisnede Livs-Busk. Bergens Tidende. Publisert 2008-06-14.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Ord under bergfall. Erlend O. Nødtvedt: Harudes. Dikt. Morgenbladet. Publisert 2008-11-21.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Forfatterens selvframstilling rundt år 1700 Dorothe Engelbretsdatter i verket. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 11: 84-100.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Geniet Wergeland. Nøkternt sett. Odd Arvid Storsveen: Henrik Wergeland. En biografi. Morgenbladet. Publisert 2008-10-31.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Lettlest og lavmælt. Stein Mehren: Ordre, Dikt. Morgenbladet. Publisert 2008-09-19.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Påtvunget fellesskap. Thomas Marco Blatt: Overalt bor det folk. Morgenbladet. Publisert 2008-10-03.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2008. Leiar. Norsk Litterær Årbok. 1. 7-16.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2008. Norsk litterær årbok 2008. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Brunsmands kalender tidligrasjonalistisk protestantisk tekst mellom vitenskap og religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 2/3. 3-16.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Poesiåret 2006. Stad og aldring i (postpost)modernismen. Norsk Litterær Årbok. 33-55.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2007. Ja, vi elsker. Dagbladet. 2 sider. Publisert 2007-05-16.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Norsk litterær årbok 2007. Norsk Litterær Årbok. 41: 7-8.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2006. Leiar. Norsk litterær årbok 2006. Norsk Litterær Årbok. 7-15.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. "Debattåret som ikkje var – 2004. Norsk Litterær Årbok. 9-20.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. Leiar. Norsk litterær årbok 2005. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Kendzior, Nøste. 2004. Nordisk råds litteraturprisvinner 2004: Kari Hotakainen. Norsk Litterær Årbok. 48-54.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2004. Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-21.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2003. Norsk migrasjonslitteratur. Norsk Litterær Årbok. 1: 80-100.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2003. Emnets poetiske Brugbarhed. Nedslag i den politiske lyrikk. Vagant. 1-2: 130-145.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2003. Norsk litterær årbok 2003. Norsk Litterær Årbok. 1: 7-10.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Blå lengsel i trygge hender. Om Johannes Gjerdåker: "Tranene til Ibykus. Klassisk og romantisk tysk lyrikk". Vagant. 3-4: 152-156.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Lang togtur i kjent landskap. Refleksjoner ved første dikt i Volds "Tolv meditasjoner". Vagant. 3/4: 47-54.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Jordal, Preben; Vassenden, Eirik. 2002. Høst, jul og så videre. Vagant. 3-4: 2-3.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. Tradisjon i trøbbel. Anmeldelse av Per Thomas Andersens: Norsk litteraturhistorie. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. Kraft og idyll. Om Tityrusser og Meliboeusser i litteraturen. Vagant.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. "Emnets poetiske Brugbarhed". Politisk lyrikk, noen innfall og lesninger. Nordica Bergensia. 24.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Den dogmatiske demonisering. Svar til Ingrid Nymoen. Dag og Tid. Publisert 2000-03-16.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Å røre ved hellige kuer - svar til professor Linneberg og stipendiat Nilsen. Bergens Tidende. Publisert 2000-11-19.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Satirisk forakt og dyp sorg. Georg Johannesen: Litteraturens nullpunkt. Syv pamfletter om norsk sakprosa. Bergens Tidende. Publisert 2000-11-04.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. Tidligmoderne protestantisk inderlighet. Christopher Meidel, Iver Brink og Salomos Høysang. Meddelanden (Helsingin yliopisto. Avdelningen för nordisklitteratur). 107-143.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. Metode i litteraturforskningen? ­ en kritikk av kritikken av litteraturhistorieskrivingen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 2: 125-139.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. En artikkel om Børre Knudsen. Vagant. 4: 9-18.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. Den norske barokkanon. Tekster og fortolkninger. Norsklæreren. 1: 5-11.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. Duplikk til Haarberg. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 1: 78-80.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Per Petterson ­ mellom tekst og psyke. Vagant. 3-4.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Replikk til Laila Akslen vedrørende "Herre Gud dit dyre navn og ære". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Barokke bekjennelser. Vagant. 1: 16-26.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Spenningsforhold i dramatikken til Sverre Udnæs. Nordica Bergensia. 17: 14-28.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Den opplagte historien. Kommentar til Haarbergs "Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass' 'Herre Gud, ditt dyre navn og ære'". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 2.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1997. Naar jeg mig fra Top til Fod Betragter. Barokk framstilling av selvet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 241-259.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1995. Barokken og norsk kanon. Nordica Bergensia. 6: 38.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1994. EIliv Vinje: Tekst og tolking. Innføring i litterær analyse. (Bokmelding). Nordica Bergensia. 4. 141-147.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1994. Egentlig subjekt i en syntaktisk beskrivelse av norsk. Nordica Bergensia. 1. 61-87.
Bokkapitler
 • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Føreord. Føreord, sider 7-8. I:
  • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget. 237 sider. ISBN: 9788252193305.
 • Hagen, Erik Bjerck; Hamm, Christine; Pedersen, Frode Helmich; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2018. Literary Quality: Historical Perspectives. Kapittel, sider 47-73. I:
  • Eliassen, Knut Ove; Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind. 2018. Contested qualities: negotiating value in arts and culture. Fagbokforlaget. 260 sider. ISBN: 9788245023770.
 • Hagen, Erik Bjerck; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Pedersen, Frode Helmich. 2018. Litterær kvalitet 2. Nyere utfordringer. Kapioyttel 4, sider 113-142. I:
  • Prytz, Øyvind; Hovden, Jan Fredrik. 2018. Kvalitetsforhandlinger. Fagbokforlaget. 520 sider. ISBN: 9788245023763.
 • Hagen, Erik Bjerck; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine; Pedersen, Frode Helmich. 2018. Litterær kvalitet 1. Historiske perspektiver. Kapittel 3, sider 85-112. I:
  • Prytz, Øyvind; Hovden, Jan Fredrik. 2018. Kvalitetsforhandlinger. Fagbokforlaget. 520 sider. ISBN: 9788245023763.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2018. Edvard Grieg /1834-1907) og Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870). Føreord, sider 7-27. I:
  • Gjerstad, Jo. 2018. Aasmund Olavsson Vinje. Dikt med melodiar av Edvard Grieg. 122 sider. ISBN: 9788278340547.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2017. Morals and religion in Holberg's essays. Kapittel 4, sider 80-98. I:
  • Haakonssen, Knud; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2017. Ludvig Holberg (1684-1754): Learning and Literature in the Nordic Enlightenment. Routledge. 249 sider. ISBN: 9781472450708.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2017. Jewish History. Kapittel 10, sider 196-217. I:
  • Haakonssen, Knud; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2017. Ludvig Holberg (1684-1754): Learning and Literature in the Nordic Enlightenment. Routledge. 249 sider. ISBN: 9781472450708.
 • Maagerø, Eva; Hagland, Jan Ragnar; Johansen, Anders; Sejersted, Jørgen Magnus; Veum, Aslaug. 2016. Tekst og sjanger. Kapittel 6, sider 511-586. I:
  • Sandøy, Helge. 2016. Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-847-0.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Henrik Wergeland. Oppslag. I:
  • Godal, Anne Marit. 2016. Store norske leksikon (snl.no 2016). 15000 sider.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Ludvig Holberg. Oppslag. I:
  • Godal, Anne Marit. 2016. Store norske leksikon (snl.no 2016). 15000 sider.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2015. Havet som symbol og realitet. Artikkel, sider 191-209. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget. 242 sider. ISBN: 9788245018141.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur – en introduksjon. Innledning, sider 11-19. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget. 242 sider. ISBN: 9788245018141.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2014. Ofentlig død og romantisk estetisering. Wergelands "Carl Johans død". Bokkapittel, sider 289-306. I:
  • Rustad, Hans Kristian Strandstuen; Wærp, Henning Howlid. 2014. Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag. 497 sider. ISBN: 978-82-321-0244-0.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2014. Innledning. Innledning, sider 11-33. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. 442 sider. ISBN: 978-82-304-0123-1.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2014. Holberg og forsynet. Historiesyn, teologi og talemåter i Holbergs historieverk. Artikkel, sider 365-397. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. 442 sider. ISBN: 978-82-304-0123-1.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Republicanism, Stoicism, and Narcissism in Henrik Wergeland's The Creation, Man and Messiah. Kapittel 12, sider 243-262. I:
  • Saunders, Timothy; Martindale, Charles; Pite, Ralph; Skoie, Mathilde. 2012. Romans and romantics. Oxford University Press. 464 sider. ISBN: 978-0-19-958854-1.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Bibel og protestantisme i Holbergs naturrett. Artikkel, sider 159-176. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk. 243 sider. ISBN: 9788205426061.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Innleiing. Innledning, sider 9-14. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk. 243 sider. ISBN: 9788205426061.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap - nyanser i forfatternærvær hos Dorothe Rngebrektsen og Henrik Wergeland. kapittel, sider 158-190. I:
  • Gujord, Heming; Michelsen, Per Arne. 2011. Norsk litterær årbok 2011. Det Norske Samlaget. 387 sider. ISBN: 978-82-521-79415.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Den uforsonlige Brand. Byronistisk romantikk og Ibsen-resepsjonens forsoningsønske. Artikkel, sider 251-283. I:
  • Hagen, Erik Bjerck. 2010. Ibsens Brand. Resepsjon - Tolkning - Kontekst. Vidarforlaget AS. 340 sider. ISBN: 978-82-7990-100-6.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Steffens' svale hender. Vennskap og kjærlighet i Steffens' roman Familiene Valseth og Leith (1827/28) og den mulige forbindelse med Wergelands hovedverk Skabelsen, Mennesket og Messias (1830). Artikkel, sider 138-157. I:
  • Jager, Benedikt; Gujord, Heming. 2010. Henrik-Henrich-Heinrich: Interkulturelle perpektiver på Steffens og Wergeland. Hertervig Akademisk. 212 sider. ISBN: 978-82-8217-011-6.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Sakprosa og sjangerblanding – fra Holberg til Wergeland-søsknene. Artikkel, sider 27-45. I:
  • Kalleberg, Kirsten; Kleiveland, Astrid. 2010. Sakprosa i skolen. Fagbokforlaget. 437 sider. ISBN: 978-82-450-0921-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Holberg og naturretten. Artikkel, sider 97-103. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Akslen, Torbjørn. 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg. 120 sider. ISBN: 8290289936.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Holberg og opplysningen. Artikkel, sider 33-41. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Akslen, Torbjørn. 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg. 120 sider. ISBN: 8290289936.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. ’Det dårlegaste eg har gjort!'. Litt om Olav H. Hauge som gjendikter og omdikter av Stephen Crane. Artikkel, sider 130-145. I:
  • Strøm, Cathrine; Vikøy, Aasne. 2009. Mellomrom II. Omsetjaren Olav H. Hauge. 272 sider. ISBN: 9788292635025.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Vold og Wergeland. Litt mer om Jan Erik Volds politiske diktning. Artikkel, sider 145-169. I:
  • Wold, Bendik. 2009. Varmestafetten. 15 bidrag om Jan Erik Vold. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN: 9788205387218.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Salmene i kanon. Artikkel, sider 233-247. I:
  • Aaslestad, Petter; Selboe, Tone; Sejersted, Jørgen Magnus; Haarberg, Jon; Hagen, Erik Bjerck. 2009. Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co. 250 sider. ISBN: 978-82-03-19548-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Henrik Wergeland (1808–1845). Artikkel, sider 43-60. I:
  • Aaslestad, Petter; Selboe, Tone; Sejersted, Jørgen Magnus; Haarberg, Jon; Hagen, Erik Bjerck. 2009. Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co. 250 sider. ISBN: 978-82-03-19548-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Natten er stum: Lyrisk ironi hos Welhaven. Artikkel, sider 137-155. I:
  • Bliksrud, Liv. 2009. Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub forlag. 377 sider. ISBN: 978-82-7477-460-5.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Ludvig Holberg (1684–1754). Artikkel, sider 28-43. I:
  • Aaslestad, Petter; Selboe, Tone; Sejersted, Jørgen Magnus; Haarberg, Jon; Hagen, Erik Bjerck. 2009. Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co. 250 sider. ISBN: 978-82-03-19548-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Kjønnets mytopoesis. Vennskap, erotikk og kjærlighet i Skabelsen, Mennesket og Messias. 4:1, sider 253-275. I:
  • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Waage, Lars Rune. 2008. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. 330 sider. ISBN: 978-82-519-2376-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Den romantiske helt i Jakob Sandes diktning. Artikkel, sider 13-44. I:
  • Osland, Arne; Hekneby, Greta; Akselberg, Gunnstein; Helgheim, Edvin; Reisæter, Magrete. 2008. Jakob Sande 2008. Årbok for Jakob Sande-selskapet. 160 sider. ISBN: 9788291722993.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Om Nordlands Trompet. Artikkel, sider 43-53. I:
  • Larsen, Janike Kampevold; Sæterbakken, Stig. 2008. Norsk litterær kanon. Cappelen Damm AS. 384 sider. ISBN: 9788204138262.
 • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter; Sejersted, Jørgen Magnus; Selboe, Tone. 2007. Innledning. Innledning, sider 7-14. I:
  • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter. 2007. Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co. 271 sider. ISBN: 978-82-03-19152-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. The Bird Lovers. Leksikalsk innførsel, sider 160-161. I:
  • cody, gabrielle H.; springchorn, evert. 2007. The Columbia Encyclopedia of Modern Drama. Columbia University Press. 1557 sider. ISBN: 9780231140324.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Tarjei Vesaas (1897 - 1970). Kapittel 7, sider 107-121. I:
  • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter. 2007. Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co. 271 sider. ISBN: 978-82-03-19152-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Francis Bull (1887 - 1974). Kapittel 6, sider 91-105. I:
  • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter. 2007. Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co. 271 sider. ISBN: 978-82-03-19152-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Bjørneboe, Jens Ingvald (1920–1976). Leksikalsk innførsel, sider 161-162. I:
  • cody, gabrielle H.; springchorn, evert. 2007. The Columbia Encyclopedia of Modern Drama. Columbia University Press. 1557 sider. ISBN: 9780231140324.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Rolf Jacobsen (1907 - 1992). Kapittel 11, sider 170-189. I:
  • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter. 2007. Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co. 271 sider. ISBN: 978-82-03-19152-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Olav H. Hauge (1908 - 1994). Kapittel 12, sider 190-208. I:
  • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter. 2007. Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co. 271 sider. ISBN: 978-82-03-19152-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. 101 dikt og tolkninger. diktanalyser og kommentarer, sider . I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2007. Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Spartacus. 386 sider. ISBN: 9788243002470.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Forord. Forord, sider 9-17. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2007. Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Spartacus. 386 sider. ISBN: 9788243002470.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2006. "Globaliseringsperspekiver i nordiskfaglig sammenheng - med eksempler fra litteraturforskningen. Kapittel, sider 19-40. I:
  • Sandøy, Helge; Tenfjord, Kari. 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag. 315 sider. ISBN: 978-82-7099-449-6.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. Å reise med Gulliver, Niels og Peer – Holbergs Niels Klims underjordiske reise lest mellom Swifts Gulliver's Travels og Ibsens Peer Gynt. 277-303. I:
  • Tjønneland, Eivind. 2005. Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co. 414 sider. ISBN: 8203190340.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. Reflections on Peer Gynt's Forefathers Neils Klim and Lemuel Gulliver. 153-169. I:
  • Bjørby, Pål; Dvergsdal, Alvhild; Stegane, Idar. 2005. Ibsen on the Cusp of the 21st Century. Critical Perspectives. Alvheim og Eide akademisk forlag. 281 sider. ISBN: 82-90359-75-6.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Petter Dass' ansikt og ideologi. 51-71. I:
  • Michelsen, Per Arne; Røskeland, Marianne. 2002. Forklaringer. Litterære tekster lest på nytt. Fagbokforlaget. ISBN: 8276749054.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Ulykkesdiktning på 1600-tallet – noen norske eksempler fra 1627 til 1702. 111-135. I:
  • Bjørnstad, Hall; Nygård, Mette. 2002. Overdådighet og død i barokken. ISBN: 8274190637.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Petter Dass' "Den Nordske Dale-Viise og dens forelegg. 17-45. I:
  • Forfang, Sven Erik; Hansen, Ivar Roger. 2002. Petter Dass og Norden. ISBN: 8275690544.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Barokkbegrepet i norske litteraturhistorier. 43-57. I:
  • Johannesson, Hans-erik; Helander, Hans; Roggen, Vibeke; Ström, Annika. 2002. Mimesis förvandlingar. Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur. ISBN: 9174865692.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. Francis Bull - mellom empiri og retorikk. 361-403. I:
  • Dahl, Per; Steinfeld, Torill. 2001. Videnskab og national opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskriving. Nordisk ministerråd. ISBN: 9289307293.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge. 30-40. I:
  • Langeland, Nils Rune. 2000. Syn og segn. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-5628-2.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge. 109-125. I:
  • Bjørby, Pål; Dvergsdal, Alvhild; Aarseth, Asbjørn. 2000. Eit ord � ein stein. Studiar i nynorsk skriftliv. Festskrift til Idar Stegane. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN: 82-90359-63-2.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Retorikk og dikter ­ om barokken. 71-95. I:
  • Dvergsdal, Alvhild. 1998. Nye tilbakeblikk. ISBN: 82-456-0262-0.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1995. Hodet over vannet. Om å formulere seg - en diktlesning med noter. 20. I:
  • Kittang, Atle; Stegane, Idar. 1995. Ord om ordkunst. ISBN: 82-90500-26-2.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kronologisk liste over publikasjoner i tidsskrift, antologier o.l.:

1

"Dikt og bilde i Jan Erik Volds diktsamling Elg." (bearbeidet mellomfagsoppgave)             Publisert i Norskrift  og i Olaf Øyslebø (red):Tekst og bilde Ti bildeanalyser              Novus 1991. ISBN 82-7099-172-4. s. 7-18.

2

"Aurora eller ny Morgenrøden. Noen kommentarer til struktur og             stilmidler"

Bjørgvin. Kyrkjehistorisk årbok. 1993  ISBN 82-90762-07-0 s. 149-159.

3

"Johannes Ewald. Liv og Meninger." (anmeldelse)  Kritikkjournalen 1993

4

"Egentlig subjekt som funksjonskategori i en grammatisk analyse" (bearbeidet             emnekretsoppgave) Nordica Bergensia 1/ 1994. 26s. ISSN 0804-5372

(5)

Pasjonsdiktning på 1600-tallet. Hovedfagsoppgave Nordisk institutt, UiB. 1994.             (ikke publisert).

6

"Eiliv Vinje. Tekst og tolking: Innføring i litterær analyse" (anmeldelse) Nordica             Bergensia 4/1994. 7s. ISSN 0804-5372.

7

"Barokken og norsk kanon" Nordica Bergensia 6/1995. 38s. ISSN 0804-5372.

8

"Tradisjon og retorikk i København; tre på reise, ved én av dem" Nordica Bergensia

 6/1995. 7s. 14 000 tegn. ISSN 0804-5372.

9

"Hodet over vannet. Om å formulere seg – en diktlesning med noter" i Kittang, Atle og Stegane, Idar (red.). 1995: Ord om ordkunst. Festskrift til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. Bergen. 20s. 46 000 tegn. ISBN 82-90500-26-2.

10

"Samuel Olsen Bruun som salmedikter. Noen tekstkommentarer til Aandeligt Tiids-

Fordriv, eller Korsets Frugt". i Salmediktning på Sørlandet gjennom 300 år. Fra Samuel Olsen Bruun til Svein Ellingsen. Seminarrapport fra Arendal kommune, Kulturetaten. 1996. 20s.

11

"Barokksalmen som metatekst. Peder Svegning gjennom brillene til Stanley Fish"

(bearbeidet utdrag fra hovedoppgaven) Nordica Bergensia 10/1996. 22s. ISSN 0804-5372.

12

"Vinterdikt. Snøsymbolikk i noen dikt" Nordica Bergensia 11/1996. 20s. 38 000 tegn.

13

"Hvorfor ringer ikke professor Andersen?" Kritikkjournalen 1996. 27000 tegn.

14

"‘Naar jeg mig fra Top til Fod betragter’ Barokk framstilling av selvet" Edda 3/97. 18s. 68 000 tegn. ISSN 0013-0818.

15

"Spenningsforhold i dramatikken til Sverre Udnæs" Nordica Bergensia 17/1998. 15s.

29 000 tegn. ISSN 0804-5372.

16

"Barokke bekjennelser" Vagant 1/1998. 56 000 tegn. ISSN 0802-0736.

17

"Replikk til Laila Akslen vedrørende 'Herre Gud dit dyre navn og ære'". Edda 2/98.

10673 tegn. ISSN 0013-0818.

18

"Den opplagte historien. Kommentar til Haarbergs "Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass' 'Herre Gud,             ditt dyre navn og ære'"" i NLvT 2/1998:79-92. 5900 tegn. ISSN 0809-2044.

19

"Retorikk og dikter – om barokken" i Dvergsdal, Alvhild (red). 1998: Nye tilbakeblikk.

LNU. 63995 tegn. ISBN 82-456-0262-0.

20

"Per Petterson – mellom tekst og psyke" i Vagant 3-4/1998. 56241 tegn. ISSN 0802-0736.

21

"Den norske barokkanon. Tekster og fortolkninger" Norsklæreren. 1/99. 25880 tegn. ISSN 0332-7264.

22

"Duplikk til Haarberg" NLvT 1/99. 10084 tegn. ISSN 0809-2044.

23 

"Metode i litteraturforskningen? – en kritikk av kritikken av litteraturhistorieskrivingen" NLvT 2/99. ca 60000 tegn. ISSN 0809-2044

24

"En artikkel om Børre Knudsen" Vagant 4/99. ca 50000 tegn. ISBN: 82-0318144-9, ISSN: 0802-0736.

25

"Tidligmoderne protestantisk inderlighet. Christopher Meidel, Iver Brink og Salomos Høysang" i Kristina Malmio (red). Om barocken i Norden i serien Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur Nordica, Helsingfors Universitet. 1999. ca. 60000 tegn. ISBN 951-45-9035-X, ISSN 1457-182X

26

"Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge" i Bjørby, Pål, Dvergsdal, Alvhild og Aarseth, Asbjørn (red.): Eit ord – ein stein. Studiar i nynorsk skriftliv (Bergen: Alvheim & Eide), 2000, s. 109-125. 28000 tegn. ISBN 82-90359-63-2. Bearbeidet versjon i Syn og segn, 1/2001

27

“Emnets poetiske Brugbarhed. Politisk lyrikk, noen innfall og lesninger” Nordica

Bergensia 24/ 2001, s. 123-156. ISSN 0804-5372, ISBN 82-90500-52-1

28

“Petter Dass’ ‘Den Norske Dale-Viise’” forord til faksimileutgave av “Den norske

Dalevise”, utgitt av Petter Dass-museet, Alstahaug, 2001.

29

“Tradisjon i trøbbel“ anmeldelse av Per Thomas Andersen: Norsk litteraturhistorie, Prosa 3/2001. ISSN 0805-276X,  ca 24000 tegn.

30

“Kraft og idyll. Om Tityrusser og Meliboeusser i litteraturen” signert leder i Vagant nr 3-4/ 2001 (dobbeltnr). ca 16000 tegn.

31

“Francis Bull – mellom empiri og retorikk” i Dahl, Per og Steinfeld, Torill (red.): Videnskab og national opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskriving – Del I. Nord 2001:29 fra forskningsprogrammet Norden og Europa, ISBN 92-893-0729-3, ISSN 0903-7004, s. 361–403.

32

 “Petter Dass’ ‘Den Norske Dale-Viise’ og dens forelegg” i Forfang, Sven Erik og Hansen, Ivar Roger (red): Petter Dass og Norden, seminarrapport fra Høgskolen i Nesna 2002. ISBN 82-7569-054-4, ISSN 0805-3154, s17-44. 

33

“Barockbegreppet i norske litteraturhistorier og plasseringen av Petter Dass” i Hans-Erik Johannesson (red.): Mimesis förvandlingar. Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur, Stockholm, Atlantis 2002. ISBN 91-7486-569-2, s. 43-57

34

”Ulykkesdiktning på 1600-tallet – noen norske eksempler fra 1627 til 1702” i Bjørnstad, Hall og Nygård, Mette (red.). Overdådighet og død i barokken Oslo, Emilia 2002. s. 111-134.

35

“Petter Dass’ ansikt og ideologi” i Michelsen, Per Arne og Røskeland, Marianne (red.). 2002: Forklaringer. Litterære tekster lest på nytt LNU/Fagbokforlaget ISBN 82-7674-905-4. s. 51–71.

36

"Lang togtur i kjent landskap. Refleksjoner ved første dikt i Volds Tolv meditasjoner i Vagant 3–4 2002. ISSN: 0802–0736, ISBN 82–03–19802–3, s47–54 

37

"Blå lengsel i trygge hender. Om Johannes Gjerdåker: Tranene til Ibykus" i Vagant 3–4 2002. ISSN: 0802–0736, ISBN 82–03–19802–3, s.152–156.

38

“Nyhistorisme. Kulturen rundt teksten” bearbeidet intervju ved Ane Farsethås publisert under prosjektet Lesekunst på NRKs nettsider 25.06.2002. http://www.nrk.no/litteratur/lesekunst/teorier/1950399.html (31000 tegn) også nettpublisert i forkortet svensk versjon på TV-universitetet http://www.ur.se/tv-universitetet/238

39

"Emnets poetiske Brugbarhed. Nedslag i den politiske lyrikken" i Vagant 1-2/2003. Bearbeidet og forkortet versjon av (27).

40

"Norsk migrasjonslitteratur" i NLÅ 2003. ISBN: 82-521-6131-6. s. 80–101.

41

“Leiar” (med Eirik Vassenden) i Norsk litterær årbok 2004. ISBN: 82-521-6360-2. s. 7–21.

42

“Nordisk råds litteraturprisvinner 2004: Kari Hotakainen” (med Nøste Kendzior) i Norsk litterær årbok 2004. ISBN: 82-521-6360-2  s. 48–54.

43

“Debattåret som ikkje var”, NLÅ 2005. ISBN: 82-521-6568-0. s. 9–19.

44

“Leiar” (med Eirik Vassenden), NLÅ. 2005. ISBN: 82-521-6568-0. s. 7–8

45

“Å reise med Gullliver, Niels og Peer – Holbergs Niels Klims underjordiske reise lest mellom Swifts Gulliver’s Travels ogIbsens Peer Gynt” i Tjønneland, Eivind (red). 2005:  Den mangfoldige Holberg. Aschehoug s. 277–303. ISBN 1082-03-19034-0

46

“Reflections on Peer Gynt’s Forefathers Niels Klim and Lemuel Gulliver” i Bjørby, Dvergsdal, Stegane (ed.). 2005: Ibsen on the Cusp of the 21st Century. Alvheim og Eide. ISBN 82-90359-75-6,  s. 153–169.

47

“Globaliseringsperspektiver i nordiskfaglig sammenheng – med eksempler fra litteraturforskningen” i Helge Sandøy og Kari Tenfjord (red.). 2006: Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus forlag. ISBN 978-82-7099-449-6. s. 19–40.

48

“Leiar” (med Eirik Vassenden), NLÅ 2006. Samlaget. ISBN 82-521-6796-9. s. 7–15.

49

Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. (med Eirik Vassenden)Spartacus forlag. 2007. ISBN 978-82-430-0247-0. Ny utgave 2011: Lyrikk. En håndbok.

50

“Francis Bull” i Erik Bjerck Hagen og Petter Aaslestad (red.). 2007: Den norske litterære kanon 1900–1960. Aschehoug. ISBN 978-82-03-19152-7  s. 91–106.

51

“Tarjei Vesaas” i Hagen og Aaslestad (red.). 2007, s. 106–122.

52

“Rolf Jacobsen” i Hagen og Aaslestad (red.). 2007, s. 170–190.

53

“Olav H. Hauge” i Hagen og Aaslestad (red.). 2007, s. 190–209.

54

Bjørneboe, Jens Ingvald (1920–1976) i Gabrielle H. Cody og Evert Springchorn (ed.). 2007: The Columbia Encyclopedia of Modern Drama.. Vol. 1. Columbia University Press. 2007, s. 161–162

55

“The Bird Lovers” i Cody and Springchorn (ed.). 2007, s. 160–161.

56

“Lyrikkåret 2006. Stad og aldring i (postpost)modernismen”, NLÅ 2007. Samlaget. ISBN 9788252170290

57

“Hva skal vi med et romantisk geni?” kronikk i Hubro 4/2007. ISSN 1503-9919, UiB

58

“Brunsmands kalender. Tidligrasjonalistisk protestantisk tekst mellom vitenskap og religion” i DIN. Tidsskrift for religion og kultur. Nr. 2-3/2007. Novus, Oslo. ISSN 1501-9934.

59

“Om Nordlands Trompet” i Sæterbakken, Stig og Larsen, Janike Kampevold  (red.) 2008: Norsk litterær kanon. Cappelen Damm. ISBN 9788204138262.  s 43–53

60

“Forfatterens selvframstilling rundt år 1700. Dorothe Engelbretsdatter i verket” i NLvT  2/08, s. 84–101. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 0809-2044

61

“Leiar” (med Eirik Vassenden), NLÅ 2008. Samlaget. ISBN 9788252171617. s. 7–16.

62

“Kjønnets mytopoesis. Vennskap, erotikk og kjærlighet i Skabelsen, Mennesket og Messias” i Hamm, Sejersted, Waage (red.) 2008: Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger, Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251923767. s. 253–277.

63

“Den romantiske helt i Jakob Sandes diktning” i Jakob Sande 2008, årbok fra Jakob Sande-selskapet. Selja forlag, Førde. ISBN 9788291722993. s13–44.

64

“Holberg og opplysningen” i Digital Holbergbok. Holbergmuseet. Bergen bymuseum og i Akslen, Torbjørn og Sejersted, Jørgen (red.) 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg (redigert papirversjon av ovenstående), Holbergmuseet. ISBN 8290289936. s. 33–41.

65

“Holberg og naturretten” i Digital Holbergbok, Holbergmuseet. Bergen bymuseum og i Akslen, Torbjørn og Sejersted, Jørgen (red.) 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg (redigert papirversjon av ovenstående), Holbergmuseet. ISBN 8290289936. s. 97–103.

66

“’Det dårlegaste eg har gjort!'. Litt om Olav H. Hauge som gjendikter og omdikter av Stephen Crane” i Cathrine Strøm og Aasne Vikøy (red.) 2009. Mellomrom II. Omsetjaren Olav H. Hauge. TransFe:r Forlag. ISBN-13: 9788292635025. S. 130–145.

67

“Vond og skjønn: ein statue for Knut Hamsun” 2009. (med Eirik Vassenden), NLÅ 2009. Samlaget. ISBN 9788252173826. s. 9–25.

68

“Vold og Wergeland. Litt mer om Jan Erik Volds politiske diktning” i Bendik Wold (red.) 2009. Varmestafetten. 15 essays om Jan Erik Vold. Gyldendal Norsk Forlag. ISBN 9788205387218. s. 145–169.

69

“Natten er stum. Lyrisk ironi hos Welhaven” i Bliksrud, Liv (red.) 2009. Gjenlyd af min Sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub. ISBN 9788274774605. s. 137–155.

70

“Salmene i kanon” i Erik Bjerck Hagen m.fl. (red.). 2009: Den norske litterære kanon 1650–1900) ISBN 9788203195488 s. 233–247

71

“Henrik Wergeland” i Bjerck Hagen mfl 2009, s. 43–60

72

“Ludvig Holberg” i Bjerck Hagen mfl 2009, s. 28–43

73

“Sakprosa og sjangerblanding – fra Holberg til Wergeland-søsknene” i Kalleberg, Kirsten og Kleiveland, Astrid Elisabeth (red.). 2010. Sakprosa i skolen. Landslaget for norskundervisning. Fagbokforlaget. ISBN 9788245009217. s. 27–45.

74

“Steffens’ svale hender. Vennskap og kjærlighet i Steffens’ roman Familiene Valseth og Leith (1827/28) og den mulige forbindelse med Wergelands hovedverk Skabelsen, Mennesket og Messias (1830)” i Benedikt Jager og Heming Gujord (red.) 2010. Henrik-Henrich-Heinrich. Interkulturelle perspektiver på Steffens og Wergeland. Universitetet i Stavanger. Hertervig akademiske forlag. ISBN 9788282170116. s. 138–157.

75

”Den uforsonlige Brand. Byronistisk romantikk og Ibsen-resepsjonens forsoningsønske” i Hagen, Erik Bjerck (red.) 2010. Ibsens Brand. Resepsjon. Tolkning. Kontekst. Vidarforlaget. ISBN 9788279901006. s. 251–283.

76

”Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap – nyanser i forfatternærvær hos Dorthe Engelbretsdatter og Henrik Wergeland”. NLÅ 2011, s. 158–191

77 

“Republicanism, Stoicism and Narcissism in Henrik Wergeland’s The Creation, Man and Messiah.” i Saunders, Timothy, Martindale, Charles, Pite, Ralph and Skoie, Mathilde. 2012. Romans and Romantics i Classical Presences. Oxford University Press.

78

“Innleiing” (med Vinje) i Vinje, Eiliv og Sejersted, Jørgen. 2012.  Ludvig Holbergs naturrett. s.9–15

79

“Naturlig religion i Holbergs naturrett” i Vinje, Eiliv og Sejersted, Jørgen. 2012.  Ludvig Holbergs naturrett. s.159–177.

80

”Jord og jern – og hva så?. Originalitet og kanonisering på 80 års avstand” i Signaler. Medlemsblad for Rolf Jacobsens venner 1/2013. s. 11–17.

81

”Offentlig død og romantisk estetisering. Wergelands ’Carl Johans død’” i Rustad og Wærp (red.) 2014. Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag. ss.289-307.

Redaksjonelt arbeid:

Medredaktør i tidsskriftet Vagant 1999–2003

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2003. Norsk litterær årbok 2003. Samlaget.

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2004. Norsk litterær årbok 2004. Samlaget.

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2005. Norsk litterær årbok 2005. Samlaget.

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2006. Norsk litterær årbok 2006. Samlaget.

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2007. Norsk litterær årbok 2007. Samlaget.

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2008. Norsk litterær årbok 2008. Samlaget.

Hamm, Sejersted, Waage (red.) 2008: Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger, Tapir Akademisk Forlag.

Akslen, Torbjørn og Sejersted, Jørgen (red.) Digital Holbergbok. Holbergmuseet. Bergen bymuseum.

Akslen, Torbjørn og Sejersted, Jørgen (red.) 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg (redigert papirversjon av ovenstående), Holbergmuseet. ISBN 8290289936

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2009. Norsk litterær årbok 2009. Samlaget.

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2010. Norsk litterær årbok 2010. Samlaget.

Medredaktør Edda 2011 –›.

Vinje, Eiliv og Sejersted, Jørgen Magnus (red.). 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal akademisk

Avisanmeldervirksomhet

Anmeldelser i BT og Morgenbladet (ikke komplett):

“Varierende om kunsten å leve. En anmeldelse av Georg Johannesen: Ars vivendi eller de syv levemåter”. Dikt. Cappelen 1999. BT 1999

 “Satirisk forakt og dyp sorg. Georg Johannesen: Litteraturens norske nullpunkt. Syv pamfletter om norsk sakprosa.  BT 4/11-00

”Å røre ved hellige kuer – svar til professor Linneberg og stipendiat Nielsen” BT 19/11-2000

“Omtrentlighetens estetikk. Stig Sæterbakken: Det onde øye. Essays.” Cappelen, 2001. Morgenbladet 9/2 - 2001

“Den dogmatiske demonisering. Svar til Ingrid Nymoen”.  Dag og Tid 2000

“Vellykket Wergeland-formidling” Oddvar Vasstveit (red.): “Hassel-Nødder med og uden kjerne, dog til tidsfordriv, plukkede af min henvisnede Livs-Busk” BT 14/6-2008

“Lettlest og lavmælt. Stein Mehren: Ordre, Dikt”. Morgenbladet 19/9-2008

“Påtvunget fellesskap. Thomas Marco Blatt: Overalt bor det folk” Morgenbladet 3/10-2008

“Geniet Wergeland. Nøkternt sett. Odd Arvid Storsveen: Henrik Wergeland. En biografi.” Morgenbladet 31/10-2008

“Ord under bergfall. Erlend O. Nødtvedt: Harudes. Dikt” Morgenbladet 21/11-2008

“Om kvinnekvinner og mannemenn. Cecilie Løveids Nye ritualer” Morgenbladet 23/1-2009

“Mystikk, berømmelse og raspeballer. Jon Fosse, Poet på Guds jord av Cecilie Seiness, Spelejenten av Jon Fosse, Songar  av Jon Fosse” Morgenbladet 25/9-2009

“Frigjøringens pris. Steinar Opstads Tavler og bud” 2009 i Morgenbladet 20/11-2009

“Verdenspoesi i kaotisk tilstand. Kurt Narvesens gjendiktning av Emily Dickinson” i Morgenbladet 22/1-2010

“Bergmodernisme og Gryttenromantikk. Øyvind Bergs Poesi og lærepenger og Frode Gryttens 50/50” i Morgenbladet 4/6-2010.

”Maskinen som stanser. Om Bjørn Aamodt: Avskjed” i Morgenbladet 24/9-2010.

”Apokalyptisk bylyrikk. Om Mazdak Shafieian: Antwerpen” i Morgenbladet 1/7-2011

”Hvit mystikk i hverdagen. Om Jan Erik Vold: Den store hvite bok å se” i Morgenbladet 19/8-2011

”Lovsang til det innerste. Om Øyvind Rimbereid: Jimmen” i Morgenbladet 21/10-2011

”Poetiske og moderne forkynnelser” om ”Forkynneren” i bibeloversettelsen av 2011 i Morgenbladet 9–15/12-2011

 

Prosjektleder, Holberg ideologier (NFR, UiB)