Hjem
Jørgen Magnus Sejersteds bilde

Jørgen Magnus Sejersted

Professor, nordisk litteratur
 • E-postjorgen.sejersted@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 75
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg har publiserte artikler om ulike emner innenfor nordisk litteratur og er en litteraturfaglig generalist, men min forskningsinteresse er primært knyttet til eldre litteratur, med Wergeland og Holberg som særlige interesseområder. I utgangspunktet ønsker jeg å fokusere på litteraturen fra tidlig nytid, perioden rundt år 1700, men jeg er også opptatt av skandinavisk romantikk. Forskningen min fokuserer i hovedsak på tekst- eller forfatterskap innenfor litteraturhistoriske rammer, men man finner også innslag av innfallsvinkler fra ulike felt som: nyhistorisme, faghistorie, forfatterteori, oversettelse, postkolonialisme og kjønn. I lesningen av lyrikk vil jeg gjerne kombinere nærlesning med historisk kontekst, sjangerhistoriske og tematiske linjer. Jeg har deltatt i ulike prosjekter, fra 2012 særlig om Ludvig Holbergs forfatterskap. 

 

Innlegg, kronikk etc

“Hva skal vi med et romantisk geni?” kronikk i Hubro 4/2007. ISSN 1503-9919, UiB

«Holberg var en kritiker av slave- og rasetenkningen» intervju Khrono 17/6-2020

«Mer om Holberg, rasisme og slaveri» kronikk i Khono 1/8-2020

«Om mulige og umulige Holberglesninger» i Khrono 4/9-2020

«Humaniora trenger mer mangfold» (med Helland) i Khrono 9/6-2021

 

 

Selected outreach presentations

 • “Kritikk av den nye læreplanen” Vossaseminaret 2006. Norwegian west coast teacher conference
 • “Wergeland i skolen” forelesning og besøk på barneskole med Wergeland-prosjekt. Omvisning på UiB. August 2008. (Scholl project)
 • “Torgrim Eggen og mellomromanen” Vossaseminaret 2008. Norwegian west coast teacher conference
 • “En myte for det moderne menneske? Skabelsen, Mennesket og Messias mellom europeisk tradisjon og norsk resepsjon” på konferanse Wergeland og Europa, Lillehammer 29/5-2008. Literary festival
 • ” Wergeland og Vestlandet”, Pensjonisttreffene på Bryggens Museum 234/11-2008. Senior uiversity
 • ”Det moderne prosjektet og ideologisk litteratur”. Vossaseminaret 11/3-2010. 
 • ”Bjørnstjerne Bjørnson”. Kvam senioruniversitet 15/11-2010
 • ”Bjørnson-jubileum”. Senioruniversitetet i Bergen 13/10-2010
 • ” Selvfremstilling i litteraturhistorien” Vossaseminaret 2011
 • “Religion og rasjonalitet hos Ludvig Holberg” Fana senioruniversitet, Rekstensamlingene 27/9-2012.
 • “Dannelsen mellom det universelle og det lokale. Ludvig Holberg som opplysningsagent” Vossaseminaret 2013.
 • “Disiplinfagenes plass i lektorutdanningen ved UiB”. Innlegg på Lærerutdanningskonferanse, Voss 20/2 – 2013. Teacher education conference
 • “Grieg som Vinjeleser. Om Griegs redigering av Vinjedikt”. Griegmuseet, Bergen, våren 2014.
 • “Ulykkesdiktning” foredrag ved Melbufestivalen 4/7-2015.
 • “Werglands dødsdiktning” Åsane senioruniversitet 5/10-2015
 • “Modernismen – en innføring” på Amalie Skram videregående skole 2015 og 2016
 • “Dorothe Engelbretsdatter. Forfatter i parateksten” på Nasjonalbiblioteket  20/4-2016
 • Fantasi og medisin. Holbergs forhold til legevitenskapen. Bergen medisinsk-historiske forening h2021

 

Selected scientific presentations

 • “Tidligmoderne protestantisk inderlighet. Meidel og Brink” på konferansen Nordisk barokk, Helsinki 8/4-1999
 • “Barokkbegrepet i norske litteraturhistorier” på konferansen “Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur” Gøteborg, april 1999.
 • ”Skabelsen, Mennesket og Messias – romantisk idealistisk filosofi eller senpubertal erotomani?” på Steffens/Wergeland-konferanse, Stavanger 27/9-2008
 • “Holberg og fritenkerne” på Holbergkonferanse, Schæffergaarden 5/1-2009.
 • “Forfatterens fortelling. Innlegg om Dorthe Engelbretsdatters forfatterrolle” konferanse om forfatterrollen, Syddansk universitet, våren 2009.
 • “Roman ideology and intimacy. The Idea of the Romans in the Works of Norwegian Romanticist Wergeland” (engelsk) på konferanse Romans and the Romantics, Det norske institutt, Roma våren 2010.
 • ”Bjørnsons tredelte dikt ”Salmer” – som salmer betraktet” HRRs Bjørnson-seminar, Solstrand 23/10-2011
 • “No reconciliation, no redemption. Death and the self in 19th century literature; Wergeland (and Ibsen)” (engelsk) på konferansen Tales of Death, Bergen 11/5-2012
 • ”Følelsens betydning og det subjektive element i Lyriske strukturer” forelesning på minnesymposium for Asbjørn Aarseth og Atle Kittang i Vitenskapsakademiet 12/9-2014
 • ”Holberg, Sale og Psalmanazar” seminarinnlegg ved Holbergsprosjektets Solstrand-seminar 2/12-2014.
 • Innlegg om “Morals in Holberg’s essayistique” på Holbergprosjektets arbeidsseminar, København 20-22/3, 2015
 • “Holbergske variasjoner over språkets arbitraritet” Konferansen Periferier ved Norsk selskap for 1700-tallsstudier, UiB, aug. 2015
 • “Olav H. Hauges tidsforståelse og Wyllers lesning av Bull” seminar Poetisk tenkning, Olav H. Hauge-senteret, Ulvik. 10/11-2015
 • “Ludvig Holberg’s History of the Jews” innlegg (på engelsk) på konferansen Tracing the Jerusalem Code, Oslo mars 2016.

Avisanmeldervirksomhet

Anmeldelser i BT og Morgenbladet (ikke komplett):

“Varierende om kunsten å leve. En anmeldelse av Georg Johannesen: Ars vivendi eller de syv levemåter”. Dikt. Cappelen 1999. BT 1999

 “Satirisk forakt og dyp sorg. Georg Johannesen: Litteraturens norske nullpunkt. Syv pamfletter om norsk sakprosa.  BT 4/11-00

”Å røre ved hellige kuer – svar til professor Linneberg og stipendiat Nielsen” BT 19/11-2000

“Omtrentlighetens estetikk. Stig Sæterbakken: Det onde øye. Essays.” Cappelen, 2001. Morgenbladet 9/2 - 2001

“Den dogmatiske demonisering. Svar til Ingrid Nymoen”.  Dag og Tid 2000

“Vellykket Wergeland-formidling” Oddvar Vasstveit (red.): “Hassel-Nødder med og uden kjerne, dog til tidsfordriv, plukkede af min henvisnede Livs-Busk” BT 14/6-2008

“Lettlest og lavmælt. Stein Mehren: Ordre, Dikt”. Morgenbladet 19/9-2008

“Påtvunget fellesskap. Thomas Marco Blatt: Overalt bor det folk” Morgenbladet 3/10-2008

“Geniet Wergeland. Nøkternt sett. Odd Arvid Storsveen: Henrik Wergeland. En biografi.” Morgenbladet 31/10-2008

“Ord under bergfall. Erlend O. Nødtvedt: Harudes. Dikt” Morgenbladet 21/11-2008

“Om kvinnekvinner og mannemenn. Cecilie Løveids Nye ritualer” Morgenbladet 23/1-2009

“Mystikk, berømmelse og raspeballer. Jon Fosse, Poet på Guds jord av Cecilie Seiness, Spelejenten av Jon Fosse, Songar  av Jon Fosse” Morgenbladet 25/9-2009

“Frigjøringens pris. Steinar Opstads Tavler og bud” 2009 i Morgenbladet 20/11-2009

“Verdenspoesi i kaotisk tilstand. Kurt Narvesens gjendiktning av Emily Dickinson” i Morgenbladet 22/1-2010

“Bergmodernisme og Gryttenromantikk. Øyvind Bergs Poesi og lærepenger og Frode Gryttens 50/50” i Morgenbladet 4/6-2010.

”Maskinen som stanser. Om Bjørn Aamodt: Avskjed” i Morgenbladet 24/9-2010.

”Apokalyptisk bylyrikk. Om Mazdak Shafieian: Antwerpen” i Morgenbladet 1/7-2011

”Hvit mystikk i hverdagen. Om Jan Erik Vold: Den store hvite bok å se” i Morgenbladet 19/8-2011

”Lovsang til det innerste. Om Øyvind Rimbereid: Jimmen” i Morgenbladet 21/10-2011

”Poetiske og moderne forkynnelser” om ”Forkynneren” i bibeloversettelsen av 2011 i Morgenbladet 9–15/12-2011

”Landets mest feirede lyriker er ute med ’Lovene’” (Rimereids LoveneBT 30/10 2015

”Dikt som fornyer ordene” (Inger Elisabeth Hansens Avrenning foregår) BT 6/12 2015

“Lar Wergeland gjenoppstå som senmodernist” (Jon Fosses PoesiarBT  22/1 2016

“Intenst møte med institusjonen” (Eivind Hofstad Evjemos KvelningsminnerBT 10/3-2016

“Når idyllen rystes” (Ingrid Nielsens Hemmelig, men aldri som en tyv)  BT 29/4-2016

“Morspoesi og våte kluter” (Sandra Lillebøs Alt skal skinne og bløBT 26/8-2016

 • I senere år jevnlig fagansvarlig og underviser på Noli 103, litteraturen før 1900.
 • I flere semester fagansvarlig og underviser på litteraturdelen av fjernundervisningstilbudet Fjernord.
 • Har hatt fordypningemnmer på høyere nivå blant annet i følgende tema:
  • Holbergs forfatterskap
  • Wergelands forfatterskap
  • Welhavens forfatterskap
  • Lyrikk etter 1900
  • Nynorsk lyrikk (med Jan Inge Sørbø)
  • Mellomkrigstidens litteratur (med Anne Williams)
  • Migrasjonslitteratur
  • Nordiskfagets faghistorie
  • Prosjektforberedende emne
  • Nordisk barokkdiktning

 Master- og hovedfagsavhandlinger veiledet:

Sigurd Sverdrup Sandmo: Ingeborg Gryttens Kors. En presentasjon av Ingeborg Gryttens salmebok Kaars-Frugt (1713) med vekt på bruken av barokke konvensjoner, særlig bruken av konvensjonelle lepramotiver. Hovedfagsavhandling, UiB 1998.

Cecilie Fotland: Sensibiliteten i Carl Michael Bellmans forgjengelighetspoesi. Hovedfagsavhandling, UiB 2003

Ida Holen: Som å forenes i en kinosal. En lesing av Paal Brekkes  Det skjeve smil i rosa. Hovedfagsavhandling UiB, 2004

Tor Egil Furevikstrand: Skaldelivs løyndomar. Ei bloomsk lesing av morgon-motivet i nynorsk lyrikk. Hovedfagsavhandling, UiB 2004 (om Bloom, Blix, Aukrust, Vesaas og Hauge)

Bjørn Tore Fasmer: Konvensjon og indre erfaring . Jammers Minde av Leonora Christina. Masteravhandling UiB 2005

Invild Bræin: Brannen og det uoppløste paradoksets tilstrekkelighet. Hovedfagsavhandling, UiB  2005  (Om Vesaas’ Brannen)

Ingunn Røstbø: Den utfordrande forteljaren: narratologisk analyse av Ute av verden (1998) med fokus på forteljeinstansen. Masteravhandling UiB 2006  (Om Knausgård)

Irene Brendehaug: “Dette skal du tenke som ein lyd”: sansing, refleksjon og det useielege i Vessas-novellene Fall, Tre stille menn og Det snør og snør. Masteravhandling UiB 2007

Øygunn Skodvin Prestegård: “Om relasjonene mellom ting”. Hybriditet i Det 7. Klima og Paradis på jord. Masteravhandling, UiB 2007.  (om Fløgstad og postkolonialisme)

Kjersti Haktorson Nerhus: “Jo længer man kommer mot Østen des mindre taler menneskene”: ei undersøking av orientalisme i Knut Hamsuns I Æventyrland. Masteravhandling UiB, 2007

Helene Grønlien: Ironi og satire i Wergelands farsediktning. Hovedfagsavhandling UiB 2007

Anders Kaasen: Om Faldbakkens Kaldt produkt og den litterære resepsjonen av Et Dukkehjem 2009

Øystein Darre Longva: Høgt og lågt i Dr. Munks testamente. Masteravhandling, UiB 2009 (om Ragnar Hovland)

Silje Dregelid: Apokalyptisk heroisme : ei lesing av Mot kvæld med vekt på romantiske drag. UiB 2009

Sigrun Risa: Vil du meg noko? Ei lesing av Johan Harstad sin roman Hässelby. UiB 2010.

Ahmed Akef Khateeb: Identiteter og parforhold i Trude Marsteins roman Ingenting å angre på. UiB 2011.

Erlend Nødtvedt: Profetens tale. kristofer Uppdals Kulten og kritikkens møte med fjellet. UiB 2012

Elin Stengrundet: Autoritet og avmakt. De romantiske fedrene Adam, Adrian og Johnny i Wergelands forfatterskap. UiB 2012

Øystein Andreas Johannesen: Kongemordet hos Ludvig Holberg. Eit studium av meiningsforhandling i Dannemarks Riges Historie. UiB v2013

Gunhild Sætre: Sakprosa? Ei undersøking av sjangervekslingar i litteraturhistoria. UiB, 2014.

Kristine Hammer Østang: ”Ikke noe som lenker oss sammen. Det nekter jeg.” En lesning av Petterson-resepsjonen. UiB, 2015

Rudi Endresen: ”Der skal være Trold i det jeg skriver”. Om troll i Henrik Ibsens Peer Gynt. UiB, 2015

Anne Mari Andersland: ”Pernille og Ludvig Holbergs naturrett” UiB, Vår 2016.

Janne Marita Haraldseid: Om leselyst-prosjekter i skolen (didaktikk)

Kyrre Rebbestad Myklebust: Om å formidle Wergeland-dikt i skolen (didaktikk)

 

Veiledet PhD

Inga Undheim Ludvig Holbergs historieskriving UiB, 2018.

Kronologisk liste over publikasjoner i tidsskrift, antologier o.l.:

1

"Dikt og bilde i Jan Erik Volds diktsamling Elg." (bearbeidet mellomfagsoppgave).  Publisert i Norskrift  og i Olaf Øyslebø (red):Tekst og bilde Ti bildeanalyser  Novus 1991. ISBN 82-7099-172-4. s. 7-18.

2

"Aurora eller ny Morgenrøden. Noen kommentarer til struktur og stilmidler" Bjørgvin. Kyrkjehistorisk årbok. 1993  ISBN 82-90762-07-0 s. 149-159.

3

"Johannes Ewald. Liv og Meninger." (anmeldelse)  Kritikkjournalen 1993

4

"Egentlig subjekt som funksjonskategori i en grammatisk analyse" (bearbeidet emnekretsoppgave) Nordica Bergensia 1/ 1994. 26s. ISSN 0804-5372

(5)

Pasjonsdiktning på 1600-tallet. Hovedfagsoppgave Nordisk institutt, UiB. 1994.  (ikke publisert).

6

"Eiliv Vinje. Tekst og tolking: Innføring i litterær analyse" (anmeldelse) Nordica Bergensia 4/1994. 7s. ISSN 0804-5372.

7

"Barokken og norsk kanon" Nordica Bergensia 6/1995. 38s. ISSN 0804-5372.

8

"Tradisjon og retorikk i København; tre på reise, ved én av dem" Nordica Bergensia  6/1995. 7s. 14 000 tegn. ISSN 0804-5372.

9

"Hodet over vannet. Om å formulere seg – en diktlesning med noter" i Kittang, Atle og Stegane, Idar (red.). 1995: Ord om ordkunst. Festskrift til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. Bergen. 20s. 46 000 tegn. ISBN 82-90500-26-2.

10

"Samuel Olsen Bruun som salmedikter. Noen tekstkommentarer til Aandeligt Tiids-Fordriv, eller Korsets Frugt". i Salmediktning på Sørlandet gjennom 300 år. Fra Samuel Olsen Bruun til Svein Ellingsen. Seminarrapport fra Arendal kommune, Kulturetaten. 1996. 20s.

11

"Barokksalmen som metatekst. Peder Svegning gjennom brillene til Stanley Fish" (bearbeidet utdrag fra hovedoppgaven) Nordica Bergensia 10/1996. 22s. ISSN 0804-5372.

12

"Vinterdikt. Snøsymbolikk i noen dikt" Nordica Bergensia 11/1996. 20s. 38 000 tegn.

13

"Hvorfor ringer ikke professor Andersen?" Kritikkjournalen 1996. 27000 tegn.

14

"‘Naar jeg mig fra Top til Fod betragter’ Barokk framstilling av selvet" Edda 3/97. 18s. 68 000 tegn. ISSN 0013-0818.

15

"Spenningsforhold i dramatikken til Sverre Udnæs" Nordica Bergensia 17/1998. 15s.29 000 tegn. ISSN 0804-5372.

16

"Barokke bekjennelser" Vagant 1/1998. 56 000 tegn. ISSN 0802-0736.

17

"Replikk til Laila Akslen vedrørende 'Herre Gud dit dyre navn og ære'". Edda 2/98.10673 tegn. ISSN 0013-0818.

18

"Den opplagte historien. Kommentar til Haarbergs "Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass' 'Herre Gud, ditt dyre navn og ære'"" i NLvT 2/1998:79-92. 5900 tegn. ISSN 0809-2044.

19

"Retorikk og dikter – om barokken" i Dvergsdal, Alvhild (red). 1998: Nye tilbakeblikk. LNU. 63995 tegn. ISBN 82-456-0262-0.

20

"Per Petterson – mellom tekst og psyke" i Vagant 3-4/1998. 56241 tegn. ISSN 0802-0736.

21

"Den norske barokkanon. Tekster og fortolkninger" Norsklæreren. 1/99. 25880 tegn. ISSN 0332-7264.

22

"Duplikk til Haarberg" NLvT 1/99. 10084 tegn. ISSN 0809-2044.

23 

"Metode i litteraturforskningen? – en kritikk av kritikken av litteraturhistorieskrivingen" NLvT 2/99. ca 60000 tegn. ISSN 0809-2044

24

"En artikkel om Børre Knudsen" Vagant 4/99. ca 50000 tegn. ISBN: 82-0318144-9, ISSN: 0802-0736.

25

"Tidligmoderne protestantisk inderlighet. Christopher Meidel, Iver Brink og Salomos Høysang" i Kristina Malmio (red). Om barocken i Norden i serien Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur Nordica, Helsingfors Universitet. 1999. ca. 60000 tegn. ISBN 951-45-9035-X, ISSN 1457-182X

26

"Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge" i Bjørby, Pål, Dvergsdal, Alvhild og Aarseth, Asbjørn (red.): Eit ord – ein stein. Studiar i nynorsk skriftliv (Bergen: Alvheim & Eide), 2000, s. 109-125. 28000 tegn. ISBN 82-90359-63-2. Bearbeidet versjon i Syn og segn, 1/2001

27

“Emnets poetiske Brugbarhed. Politisk lyrikk, noen innfall og lesninger” Nordica

Bergensia 24/ 2001, s. 123-156. ISSN 0804-5372, ISBN 82-90500-52-1

28

“Petter Dass’ ‘Den Norske Dale-Viise’” forord til faksimileutgave av “Den norske

Dalevise”, utgitt av Petter Dass-museet, Alstahaug, 2001.

29

“Tradisjon i trøbbel“ anmeldelse av Per Thomas Andersen: Norsk litteraturhistorie, Prosa 3/2001. ISSN 0805-276X,  ca 24000 tegn.

30

“Kraft og idyll. Om Tityrusser og Meliboeusser i litteraturen” signert leder i Vagant nr 3-4/ 2001 (dobbeltnr). ca 16000 tegn.

31

“Francis Bull – mellom empiri og retorikk” i Dahl, Per og Steinfeld, Torill (red.): Videnskab og national opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskriving – Del I. Nord 2001:29 fra forskningsprogrammet Norden og Europa, ISBN 92-893-0729-3, ISSN 0903-7004, s. 361–403.

32

 “Petter Dass’ ‘Den Norske Dale-Viise’ og dens forelegg” i Forfang, Sven Erik og Hansen, Ivar Roger (red): Petter Dass og Norden, seminarrapport fra Høgskolen i Nesna 2002. ISBN 82-7569-054-4, ISSN 0805-3154, s17-44. 

33

“Barockbegreppet i norske litteraturhistorier og plasseringen av Petter Dass” i Hans-Erik Johannesson (red.): Mimesis förvandlingar. Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur, Stockholm, Atlantis 2002. ISBN 91-7486-569-2, s. 43-57

34

”Ulykkesdiktning på 1600-tallet – noen norske eksempler fra 1627 til 1702” i Bjørnstad, Hall og Nygård, Mette (red.). Overdådighet og død i barokken Oslo, Emilia 2002. s. 111-134.

35

“Petter Dass’ ansikt og ideologi” i Michelsen, Per Arne og Røskeland, Marianne (red.). 2002: Forklaringer. Litterære tekster lest på nytt LNU/Fagbokforlaget ISBN 82-7674-905-4. s. 51–71.

36

"Lang togtur i kjent landskap. Refleksjoner ved første dikt i Volds Tolv meditasjoner i Vagant 3–4 2002. ISSN: 0802–0736, ISBN 82–03–19802–3, s47–54 

37

"Blå lengsel i trygge hender. Om Johannes Gjerdåker: Tranene til Ibykus" i Vagant 3–4 2002. ISSN: 0802–0736, ISBN 82–03–19802–3, s.152–156.

38

“Nyhistorisme. Kulturen rundt teksten” bearbeidet intervju ved Ane Farsethås publisert under prosjektet Lesekunst på NRKs nettsider 25.06.2002. http://www.nrk.no/litteratur/lesekunst/teorier/1950399.html (31000 tegn) også nettpublisert i forkortet svensk versjon på TV-universitetet http://www.ur.se/tv-universitetet/238

39

"Emnets poetiske Brugbarhed. Nedslag i den politiske lyrikken" i Vagant 1-2/2003. Bearbeidet og forkortet versjon av (27).

40

"Norsk migrasjonslitteratur" i NLÅ 2003. ISBN: 82-521-6131-6. s. 80–101.

41

“Leiar” (med Eirik Vassenden) i Norsk litterær årbok 2004. ISBN: 82-521-6360-2. s. 7–21.

42

“Nordisk råds litteraturprisvinner 2004: Kari Hotakainen” (med Nøste Kendzior) i Norsk litterær årbok 2004. ISBN: 82-521-6360-2  s. 48–54.

43

“Debattåret som ikkje var”, NLÅ 2005. ISBN: 82-521-6568-0. s. 9–19.

44

“Leiar” (med Eirik Vassenden), NLÅ. 2005. ISBN: 82-521-6568-0. s. 7–8

45

“Å reise med Gullliver, Niels og Peer – Holbergs Niels Klims underjordiske reise lest mellom Swifts Gulliver’s Travels ogIbsens Peer Gynt” i Tjønneland, Eivind (red). 2005:  Den mangfoldige Holberg. Aschehoug s. 277–303. ISBN 1082-03-19034-0

46

“Reflections on Peer Gynt’s Forefathers Niels Klim and Lemuel Gulliver” i Bjørby, Dvergsdal, Stegane (ed.). 2005: Ibsen on the Cusp of the 21st Century. Alvheim og Eide. ISBN 82-90359-75-6,  s. 153–169.

47

“Globaliseringsperspektiver i nordiskfaglig sammenheng – med eksempler fra litteraturforskningen” i Helge Sandøy og Kari Tenfjord (red.). 2006: Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus forlag. ISBN 978-82-7099-449-6. s. 19–40.

48

“Leiar” (med Eirik Vassenden), NLÅ 2006. Samlaget. ISBN 82-521-6796-9. s. 7–15.

49

Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. (med Eirik Vassenden)Spartacus forlag. 2007. ISBN 978-82-430-0247-0. Ny utgave 2011: Lyrikk. En håndbok.

50

“Francis Bull” i Erik Bjerck Hagen og Petter Aaslestad (red.). 2007: Den norske litterære kanon 1900–1960. Aschehoug. ISBN 978-82-03-19152-7  s. 91–106.

51

“Tarjei Vesaas” i Hagen og Aaslestad (red.). 2007, s. 106–122.

52

“Rolf Jacobsen” i Hagen og Aaslestad (red.). 2007, s. 170–190.

53

“Olav H. Hauge” i Hagen og Aaslestad (red.). 2007, s. 190–209.

54

Bjørneboe, Jens Ingvald (1920–1976) i Gabrielle H. Cody og Evert Springchorn (ed.). 2007: The Columbia Encyclopedia of Modern Drama.. Vol. 1. Columbia University Press. 2007, s. 161–162

55

“The Bird Lovers” i Cody and Springchorn (ed.). 2007, s. 160–161.

56

“Lyrikkåret 2006. Stad og aldring i (postpost)modernismen”, NLÅ 2007. Samlaget. ISBN 9788252170290

57

“Hva skal vi med et romantisk geni?” kronikk i Hubro 4/2007. ISSN 1503-9919, UiB

58

“Brunsmands kalender. Tidligrasjonalistisk protestantisk tekst mellom vitenskap og religion” i DIN. Tidsskrift for religion og kultur. Nr. 2-3/2007. Novus, Oslo. ISSN 1501-9934.

59

“Om Nordlands Trompet” i Sæterbakken, Stig og Larsen, Janike Kampevold  (red.) 2008: Norsk litterær kanon. Cappelen Damm. ISBN 9788204138262.  s 43–53

60

“Forfatterens selvframstilling rundt år 1700. Dorothe Engelbretsdatter i verket” i NLvT  2/08, s. 84–101. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 0809-2044

61

“Leiar” (med Eirik Vassenden), NLÅ 2008. Samlaget. ISBN 9788252171617. s. 7–16.

62

“Kjønnets mytopoesis. Vennskap, erotikk og kjærlighet i Skabelsen, Mennesket og Messias” i Hamm, Sejersted, Waage (red.) 2008: Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger, Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251923767. s. 253–277.

63

“Den romantiske helt i Jakob Sandes diktning” i Jakob Sande 2008, årbok fra Jakob Sande-selskapet. Selja forlag, Førde. ISBN 9788291722993. s13–44.

64

“Holberg og opplysningen” i Digital Holbergbok. Holbergmuseet. Bergen bymuseum og i Akslen, Torbjørn og Sejersted, Jørgen (red.) 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg (redigert papirversjon av ovenstående), Holbergmuseet. ISBN 8290289936. s. 33–41.

65

“Holberg og naturretten” i Digital Holbergbok, Holbergmuseet. Bergen bymuseum og i Akslen, Torbjørn og Sejersted, Jørgen (red.) 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg (redigert papirversjon av ovenstående), Holbergmuseet. ISBN 8290289936. s. 97–103.

66

“’Det dårlegaste eg har gjort!'. Litt om Olav H. Hauge som gjendikter og omdikter av Stephen Crane” i Cathrine Strøm og Aasne Vikøy (red.) 2009. Mellomrom II. Omsetjaren Olav H. Hauge. TransFe:r Forlag. ISBN-13: 9788292635025. S. 130–145.

67

“Vond og skjønn: ein statue for Knut Hamsun” 2009. (med Eirik Vassenden), NLÅ 2009. Samlaget. ISBN 9788252173826. s. 9–25.

68

“Vold og Wergeland. Litt mer om Jan Erik Volds politiske diktning” i Bendik Wold (red.) 2009. Varmestafetten. 15 essays om Jan Erik Vold. Gyldendal Norsk Forlag. ISBN 9788205387218. s. 145–169.

69

“Natten er stum. Lyrisk ironi hos Welhaven” i Bliksrud, Liv (red.) 2009. Gjenlyd af min Sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub. ISBN 9788274774605. s. 137–155.

70

“Salmene i kanon” i Erik Bjerck Hagen m.fl. (red.). 2009: Den norske litterære kanon 1650–1900) ISBN 9788203195488 s. 233–247

71

“Henrik Wergeland” i Bjerck Hagen mfl 2009, s. 43–60

72

“Ludvig Holberg” i Bjerck Hagen mfl 2009, s. 28–43

73

“Sakprosa og sjangerblanding – fra Holberg til Wergeland-søsknene” i Kalleberg, Kirsten og Kleiveland, Astrid Elisabeth (red.). 2010. Sakprosa i skolen. Landslaget for norskundervisning. Fagbokforlaget. ISBN 9788245009217. s. 27–45.

74

“Steffens’ svale hender. Vennskap og kjærlighet i Steffens’ roman Familiene Valseth og Leith (1827/28) og den mulige forbindelse med Wergelands hovedverk Skabelsen, Mennesket og Messias (1830)” i Benedikt Jager og Heming Gujord (red.) 2010. Henrik-Henrich-Heinrich. Interkulturelle perspektiver på Steffens og Wergeland. Universitetet i Stavanger. Hertervig akademiske forlag. ISBN 9788282170116. s. 138–157.

75

”Den uforsonlige Brand. Byronistisk romantikk og Ibsen-resepsjonens forsoningsønske” i Hagen, Erik Bjerck (red.) 2010. Ibsens Brand. Resepsjon. Tolkning. Kontekst. Vidarforlaget. ISBN 9788279901006. s. 251–283.

76

”Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap – nyanser i forfatternærvær hos Dorthe Engelbretsdatter og Henrik Wergeland”. NLÅ 2011, s. 158–191

77 

“Republicanism, Stoicism and Narcissism in Henrik Wergeland’s The Creation, Man and Messiah.” i Saunders, Timothy, Martindale, Charles, Pite, Ralph and Skoie, Mathilde. 2012. Romans and Romantics i Classical Presences. Oxford University Press.

78

”Sjangrer, tekststrukturer og stil 1600–1800” underkapittel i Helge Sandøy (red) Norsk språkhistorie bd II. 2012

79

“Innleiing” (med Vinje) i Vinje, Eiliv og Sejersted, Jørgen. 2012.  Ludvig Holbergs naturrett. s.9–15

80

“Naturlig religion i Holbergs naturrett” i Vinje, Eiliv og Sejersted, Jørgen. 2012.  Ludvig Holbergs naturrett. s.159–177.

81

”Jord og jern – og hva så?. Originalitet og kanonisering på 80 års avstand” i Signaler. Medlemsblad for Rolf Jacobsens venner 1/2013. s. 11–17.

82

”Offentlig død og romantisk estetisering. Wergelands ’Carl Johans død’” i Rustad og Wærp (red.) 2014. Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag. ss.289-307.

82

”Gravvariasjoner”. En lesning av Wergelands ’Kvinderne paa Kirkegaarden’” i NLÅ 2014.

83

”Innledning” i Sejersted og Olden-Jørgensen (red). 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press (sap) (isbn 9788230401231. ss. 11–33.

84

”Holberg og forsynet” i Sejersted og Olden-Jørgensen (red) 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press (sap) ss. 365–397.

85

”Havet som symbol og realitet” i Sejersted, Vassenden og Hamm (red) 2015 Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget. pp. 191–209.

86

”Følelse og eklektisisme i Lyriske strukturer” i NLvT 2/2015. ISSN 0809-2044. ss. 118–128.

87

«Olav H. Hauges tidsallegorier». In: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, 2016, pp. 296-313.

88

«Poesiåret 2015», NLÅ s. 16–36

89

«Ludvig Holbergs vei til New York 1751. En angloamerikansk kompilasjonshistorie fra 1700-tallet”. In Danske studier, 2016, pp. 94-121.

90

«Ludvig Holberg’s History of the Jews (1742)». In Knud Haakonssen & Sebastian Olden-Jørgensen (ed.) Ludvig Holberg (1684-1754): Learning and Literature in the Nordic Enlightenment. Routledge 2017, pp. 196-217

91

«Morals and Religion in Holberg’s Essays». In: Knud Haakonssen & Sebastian Olden-Jørgensen (ed.) Ludvig Holberg (1684-1754): Learning and Literature in the Nordic Enlightenment. Routledge 2017, pp. 80-98.

92

«Den Stundesløse som forsynsallegori. Holberg i lys av Giorgio Agambens maktanalyse» i Renæssanceforum. Tidsskrift for renæssanceforskning s. 291-299

93

”Ei innleiing til sjangerlæra”. 2018. Åpningskapittel i Dei litterære sjangrane, Samlaget.

 

 

Redaksjonelt arbeid:

Medredaktør i tidsskriftet Vagant 1999–2003

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2003. Norsk litterær årbok 2003. Samlaget.

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2004. Norsk litterær årbok 2004. Samlaget.

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2005. Norsk litterær årbok 2005. Samlaget.

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2006. Norsk litterær årbok 2006. Samlaget.

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2007. Norsk litterær årbok 2007. Samlaget.

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2008. Norsk litterær årbok 2008. Samlaget.

Hamm, Sejersted, Waage (red.) 2008: Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger, Tapir Akademisk Forlag.

Akslen, Torbjørn og Sejersted, Jørgen (red.) Digital Holbergbok. Holbergmuseet. Bergen bymuseum.

Akslen, Torbjørn og Sejersted, Jørgen (red.) 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg (redigert papirversjon av ovenstående), Holbergmuseet. ISBN 8290289936

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2009. Norsk litterær årbok 2009. Samlaget.

Sejersted, Jørgen og Vassenden, Eirik (red.). 2010. Norsk litterær årbok 2010. Samlaget.

Medredaktør Edda 2011-2013.

Vinje, Eiliv og Sejersted, Jørgen Magnus (red.). 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal akademisk

Sejersted, Jørgen og Olden-Jørgensen, Sebastian (red.) 2014. Historikeren Ludvig Holberg. SAP.

Sejersted, Jørgen Magnus, Eirik Vassenden og Christine Hamm (red) 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. En antologi. Fagbokforlaget


 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2018). Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Den Stundesløse som forsynsallegori. Holberg i lys av Giorgio Agambens maktanalyse. Renæssanceforum. Tidsskrift for renæssanceforskning. 291-299.
 • Vis forfatter(e) (2016). Poesiåret 2015. Norsk Litterær Årbok. 17-36.
 • Vis forfatter(e) (2016). Olav H. Hauges tidsallegorier. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 296-313.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ludvig Holbergs vei til New York 1751. En angloamerikansk kompilasjonshistorie fra 1700-tallet. Danske studier. 94-121.
 • Vis forfatter(e) (2015). Følelse og eklektisisme i Lyriske strukturer. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 118-129.
 • Vis forfatter(e) (2014). Gravvariasjoner. En lesning av Wergelands "Kvinderne paa Kirkegaarden". Norsk Litterær Årbok. 137-167.
 • Vis forfatter(e) (2011). Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap : nyanser i forfatternærvær hos Dorothe Engelbretsdatter og Henrik Wergeland. Norsk Litterær Årbok. 158-190.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vond og skjønn: Ein statue for Hamsun. Norsk Litterær Årbok. 9-25.
 • Vis forfatter(e) (2008). Forfatterens selvframstilling rundt år 1700 Dorothe Engelbretsdatter i verket. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 84-100.
 • Vis forfatter(e) (2007). Brunsmands kalender tidligrasjonalistisk protestantisk tekst mellom vitenskap og religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 3-16.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norsk migrasjonslitteratur. Norsk Litterær Årbok. 80-100.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Emnets poetiske Brugbarhed". Politisk lyrikk, noen innfall og lesninger. Nordica Bergensia.
 • Vis forfatter(e) (1999). Tidligmoderne protestantisk inderlighet. Christopher Meidel, Iver Brink og Salomos Høysang. Meddelanden (Helsingin yliopisto. Avdelningen för nordisklitteratur). 107-143.
 • Vis forfatter(e) (1999). Metode i litteraturforskningen? ­ en kritikk av kritikken av litteraturhistorieskrivingen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 125-139.
 • Vis forfatter(e) (1998). Spenningsforhold i dramatikken til Sverre Udnæs. Nordica Bergensia. 14-28.
 • Vis forfatter(e) (1998). Replikk til Laila Akslen vedrørende "Herre Gud dit dyre navn og ære". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (1998). Per Petterson ­ mellom tekst og psyke. Vagant.
 • Vis forfatter(e) (1998). Barokke bekjennelser. Vagant. 16-26.
 • Vis forfatter(e) (1997). Naar jeg mig fra Top til Fod Betragter. Barokk framstilling av selvet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 241-259.
 • Vis forfatter(e) (1995). Barokken og norsk kanon. Nordica Bergensia. 38.
 • Vis forfatter(e) (1994). Egentlig subjekt i en syntaktisk beskrivelse av norsk. Nordica Bergensia. 61-87.
 • Vis forfatter(e) (1994). EIliv Vinje: Tekst og tolking. Innføring i litterær analyse. (Bokmelding). Nordica Bergensia. 141-147.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Vesaasforedraget.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ludvig Holberg, Jean de France og Erasmus Montanus.
 • Vis forfatter(e) (2022). Den skeive Holberg.
 • Vis forfatter(e) (2021). Holbergs kropp og sykdommer.
 • Vis forfatter(e) (2020). UiB Innsikt: Hjelper det å rive ned gamle helter?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Lånte fjær: Å skrive med saksa.
 • Vis forfatter(e) (2010). Det moderne prosjektet og ideologisk litteratur.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bjørnstjerne Bjørnson.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bjørnson-jubileum.
 • Vis forfatter(e) (2008). Wergeland og Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Torgrim Eggen og mellomromanen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Skabelsen, Mennesket og Messias: Idealistisk filosofering og forhandling om kjønnsidentitet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Slik talte de norske taoistene Olav H. Hauge og Jan Erik Vold: Amund Børdahl og Jørgen Sejersted i samtale med Helen Zhang om filosofi og poesi.
 • Vis forfatter(e) (2021). Tao – «det sterkaste ferment i nyare europeisk litteratur» Olav H. Hauge transleser Kina, vi transleser Hauge.
 • Vis forfatter(e) (2010). Modernismens forfatterrolle.
 • Vis forfatter(e) (2010). Barokke kvaliteter?
 • Vis forfatter(e) (2009). Holberg og fritenkerne.
 • Vis forfatter(e) (2008). Skabelsen, Mennesket og Messias – romantisk idealistisk filosofi eller senpubertal erotomani?
 • Vis forfatter(e) (2008). En myte for det moderne menneske? Skabelsen, Mennesket og Messias mellom europeisk tradisjon og norsk resepsjon.
 • Vis forfatter(e) (2008). Den byronske Brand.
 • Vis forfatter(e) (2007). Brunsmands kalender. Opplysningstrekk i protestantisk motopplysning.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norsk politisk lyrikk i 300år.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2014). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 275-277.
 • Vis forfatter(e) (2013). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 101-103.
 • Vis forfatter(e) (2013). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 253-254.
 • Vis forfatter(e) (2013). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 173-175.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 63-65.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 177-178.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 107-108.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 287-288.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-210.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norsk litterær årbok 2009. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norsk litterær årbok 2008. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Vis forfatter(e) (2008). Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norsk litterær årbok 2007. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2006). Leiar. Norsk litterær årbok 2006. Norsk Litterær Årbok. 7-15.
 • Vis forfatter(e) (2005). Leiar. Norsk litterær årbok 2005. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Debattåret som ikkje var – 2004. Norsk Litterær Årbok. 9-20.
 • Vis forfatter(e) (2004). Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-21.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norsk litterær årbok 2003. Norsk Litterær Årbok. 7-10.
 • Vis forfatter(e) (2002). Høst, jul og så videre. Vagant. 2-3.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2022). Holbergs kjønn - fremdeles provoserende. Bergensavisen.
 • Vis forfatter(e) (2022). "Skeiv" rommer også Holberg. Bergensavisen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Å røre ved hellige kuer - svar til professor Linneberg og stipendiat Nilsen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2000). Satirisk forakt og dyp sorg. Georg Johannesen: Litteraturens nullpunkt. Syv pamfletter om norsk sakprosa. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2000). Den dogmatiske demonisering. Svar til Ingrid Nymoen. Dag og Tid.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Per Thomas Andersen: Lese lyrikk. Innføring i diktanalys, Erik Skyum-Nielsen: En særlig del af naturen. Læsninger af 20 danske digte. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2022). Att dikta för livet, döden och evigheten. Tilfällesdiktning under tidigmodern tid. Review. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies.
 • Vis forfatter(e) (2010). Verdenspoesi i kaotisk tilstand. Kurt Narvesens gjendiktning av Emily Dickinson. Morgenbladet. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bergmodernisme og Gryttenromantikk. Øyvind Bergs Poesi og lærepenger og Frode Gryttens 50/50. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Om kvinnekvinner og mannemenn. Cecilie Løveids Nye ritualer. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mystikk, berømmelse og raspeballer. Jon Fosse, Poet på Guds jord av Cecilie Seiness, Spelejenten av Jon Fosse, Songar av Jon Fosse. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Frigjøringens pris. Steinar Opstads Tavler og bud. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Vellykket Wergeland-formidling” Oddvar Vasstveit (red.): “Hassel-Nødder med og uden kjerne, dog til tidsfordriv, plukkede af min henvisnede Livs-Busk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2008). Påtvunget fellesskap. Thomas Marco Blatt: Overalt bor det folk. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ord under bergfall. Erlend O. Nødtvedt: Harudes. Dikt. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lettlest og lavmælt. Stein Mehren: Ordre, Dikt. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Geniet Wergeland. Nøkternt sett. Odd Arvid Storsveen: Henrik Wergeland. En biografi. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Poesiåret 2006. Stad og aldring i (postpost)modernismen. Norsk Litterær Årbok. 33-55.
 • Vis forfatter(e) (2002). Blå lengsel i trygge hender. Om Johannes Gjerdåker: "Tranene til Ibykus. Klassisk og romantisk tysk lyrikk". Vagant. 152-156.
 • Vis forfatter(e) (2001). Tradisjon i trøbbel. Anmeldelse av Per Thomas Andersens: Norsk litteraturhistorie. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2015). Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2014). Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norsk litterær årbok 2009. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2009). Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2007). Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Spartacus.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norsk litterær årbok 2006. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2005). Norsk litterær årbok 2005. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norsk litterær årbok 2004. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norsk litterær årbok 2003. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig kommentarutgave
 • Vis forfatter(e) (2011). Lyrikk. En håndbok.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Holbergs eklektiske essays. Vinduet. 42-58.
 • Vis forfatter(e) (2013). Jord og jern – og hva så? Originalitet og kanonisering på 80 års avstand. Signaler. Medlemsblad for Rolf Jacobsens venner. 11-17.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nordisk råds litteraturprisvinner 2004: Kari Hotakainen. Norsk Litterær Årbok. 48-54.
 • Vis forfatter(e) (2003). Emnets poetiske Brugbarhed. Nedslag i den politiske lyrikk. Vagant. 130-145.
 • Vis forfatter(e) (2002). Lang togtur i kjent landskap. Refleksjoner ved første dikt i Volds "Tolv meditasjoner". Vagant. 47-54.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kraft og idyll. Om Tityrusser og Meliboeusser i litteraturen. Vagant.
 • Vis forfatter(e) (1999). En artikkel om Børre Knudsen. Vagant. 9-18.
 • Vis forfatter(e) (1999). Den norske barokkanon. Tekster og fortolkninger. Norsklæreren. 5-11.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2007). Ja, vi elsker. Dagbladet. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Duplikk til Haarberg. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 78-80.
 • Vis forfatter(e) (1998). Den opplagte historien. Kommentar til Haarbergs "Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass' 'Herre Gud, ditt dyre navn og ære'". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Historie og komedie. Litterære strukturer og strategier i Holbergs rikshistoriografi.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2007). Åpner opp lyrikken.
 • Vis forfatter(e) (2007). Åpner for lyrikken.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tolker tradisjonen. Intervju i Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Intervju om "Lyrikkhåndboken", i NRKP2, Kulturnytt, 28.03.2007.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hvordan lese et dikt.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Wergelands latter. Totalironi i noen Wergeland-dikt.
 • Vis forfatter(e) (2018). Litterær kvalitet 2. Nyere utfordringer. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Litterær kvalitet 1. Historiske perspektiver. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Literary Quality: Historical Perspectives. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Morals and religion in Holberg's essays. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Jewish History. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tekst og sjanger. 76 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Havet som symbol og realitet. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Ofentlig død og romantisk estetisering. Wergelands "Carl Johans død". 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Innledning. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Holberg og forsynet. Historiesyn, teologi og talemåter i Holbergs historieverk. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Republicanism, Stoicism, and Narcissism in Henrik Wergeland's The Creation, Man and Messiah. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bibel og protestantisme i Holbergs naturrett. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap - nyanser i forfatternærvær hos Dorothe Rngebrektsen og Henrik Wergeland. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Steffens' svale hender. Vennskap og kjærlighet i Steffens' roman Familiene Valseth og Leith (1827/28) og den mulige forbindelse med Wergelands hovedverk Skabelsen, Mennesket og Messias (1830). 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sakprosa og sjangerblanding – fra Holberg til Wergeland-søsknene. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den uforsonlige Brand. Byronistisk romantikk og Ibsen-resepsjonens forsoningsønske. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Salmene i kanon. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Natten er stum: Lyrisk ironi hos Welhaven. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ludvig Holberg (1684–1754). 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Henrik Wergeland (1808–1845). 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kjønnets mytopoesis. Vennskap, erotikk og kjærlighet i Skabelsen, Mennesket og Messias. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Den romantiske helt i Jakob Sandes diktning. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tarjei Vesaas (1897 - 1970). 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Rolf Jacobsen (1907 - 1992). 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Olav H. Hauge (1908 - 1994). 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Innledning. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Francis Bull (1887 - 1974). 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forord. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Globaliseringsperspekiver i nordiskfaglig sammenheng - med eksempler fra litteraturforskningen. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Å reise med Gulliver, Niels og Peer – Holbergs Niels Klims underjordiske reise lest mellom Swifts Gulliver's Travels og Ibsens Peer Gynt. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Reflections on Peer Gynt's Forefathers Neils Klim and Lemuel Gulliver. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ulykkesdiktning på 1600-tallet – noen norske eksempler fra 1627 til 1702. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Petter Dass' ansikt og ideologi. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Petter Dass' "Den Nordske Dale-Viise og dens forelegg. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Barokkbegrepet i norske litteraturhistorier. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Francis Bull - mellom empiri og retorikk. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Retorikk og dikter ­ om barokken. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Hodet over vannet. Om å formulere seg - en diktlesning med noter. -19 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Ludvig Holberg. . I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • Vis forfatter(e) (2016). Henrik Wergeland. . I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • Vis forfatter(e) (2007). The Bird Lovers. 160-161. I:
  • Vis forfatter(e) (2007). The Columbia Encyclopedia of Modern Drama.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bjørneboe, Jens Ingvald (1920–1976). 161-162. I:
  • Vis forfatter(e) (2007). The Columbia Encyclopedia of Modern Drama.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2008). Om Nordlands Trompet. 43-53.
 • Vis forfatter(e) (2007). 101 dikt og tolkninger. 90 sider.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2009). Perspektiver på Ludvig Holberg. Holbergmuseet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Petter Dass' "Den Norske Dale-Viise". Forord til faksimileutgave av "Den norske dalevise". Petter Dass-museet.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2022). Arne Jönsson, Valborg Lindgärde, Daniel Möller, Arsenii Vetuschko-Kalevich (red.), Att dikta för livet, döden och evigheten. Tillfällesdiktning under tidigmodern tid. (Göteborg: Makadam förlag, 2020). 830 s. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. 146-153.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tilbake til framtida? 2009: Den nymoralske romanens år. Norsk Litterær Årbok. 10-29.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2018). Føreord. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2018). Edvard Grieg /1834-1907) og Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870). 7-27.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2015). Nordsjøen i norsk litteratur – en introduksjon. 11-19.
 • Vis forfatter(e) (2012). Innleiing. 9-14.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). ’Det dårlegaste eg har gjort!'. Litt om Olav H. Hauge som gjendikter og omdikter av Stephen Crane. 130-145.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vold og Wergeland. Litt mer om Jan Erik Volds politiske diktning. 145-169.
 • Vis forfatter(e) (2009). Holberg og opplysningen. 33-41.
 • Vis forfatter(e) (2009). Holberg og naturretten. 97-103.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Holbergske kjønnsforhandlinger. Homososialitet i Jean de France og restaurasjonskomedien. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2022). Det må være helt ukontroversielt å si at Holberg var skeiv. Morgenbladet.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Prosjektleder, Holberg ideologier (NFR, UiB) 2013-17

2021          Member of evaluation committee, NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) 

2019-21     Leader of UHR-humaniora (strategic unit of UiR, Universities Norway)

2017-21     Board member, Meltzer Research Fund

2018 -        Member of  The Norwegian Literature and Language Association (Det norske språk- og litteraturselskap (NSL)

2018-2021  Chair of the board, SFF-project SapienCE (NRC Center of Excellence, UiB) 

2917-2021  Dean, Faculty of HUmanities, University of Bergen

2015-2017  Deputy and suppleant member, committee for procurement of poetry, Norwegian cultural council

2014-2015  Chair of Norwegian Society of 18th-Century Studies.

2012-2020  Board member, Skrivekunstakademiet i Hordaland. (Hordaland academy of creative writing)

2011-2014  Co-editor of Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. (refereed scientific journal)

2010-2015. Chair of the board of the Norwegian management group for the web text project Collected works of Ludvig Holberg (Ludvig Holbergs skrifter).

2010-2015  Member of appeals committee for procurement of literature, Norwegian cultural council.

2008-2011  Supervisor (“tilsynssensor”), Nordic Literature at University of Oslo.

2006-2007  Leader of National Council for Nordic Studies (unit of UiR, Universities Norway)

2006-7       Chair of Norwegian Society of 18th-Century Studies.

2005          Head of Department at Department of Nordic Studies, University of Bergen. 

2002-2010  Co-editor of Norsk litterær årbok. (refereed scientific journal)

1999-2000  Co-editor of Vagant (Literary journal)