Hjem
Lars Petter Storm Torjussens bilde

Lars Petter Storm Torjussen

Professor
 • E-postlars.torjussen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 11
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Utvalgte publikasjoner:

(2022) Torjussen, Lars Petter Storm; Hvidsten, Andreas H. (red.). Arven etter Skjervheim. Fagbokforlaget 2022 (ISBN 9788245038033)

(2021) Torjussen, Lars Petter Storm; Hilt, Line (red.). Grunnspørsmål i pedagogikken. Fagbokforlaget 2021 (ISBN 9788245035476)

(2020) Torjussen, Lars Petter Storm;Ulvik, Marit; Eide, Helene Marie Kjærgård; Eide, Liv; Helleve, Ingrid; Jensen, Vigdis Stokker; Ludvigsen, Kristine; Roness, Dag;. Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education 

(2019) Torjussen, Lars Petter Storm; Berdinesen, Hein. Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S (ISBN 9788282654890)

(2019) Torjussen, Lars Petter Storm. Oppdragelse til vitenskap - Heidegger, theoria og nasjonalsosialismen. I: Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S 2019 ISBN 9788282654890

(2019) Torjussen, Lars Petter Storm. Arendt og Heidegger: Konflikten mellom vita activa - vita contemplativa og foreningen av visdom og veltalenhet i den høyere utdanning. I: Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S 2019 ISBN 9788282654890

(2019) Torjussen, Lars Petter Storm. The Rhetorical Education of Isocrates and the Exemplary in Teaching: Overcoming the “Learnification of Education”. Nordic Journal of Educational History ;Volum 6.(2) s. 3-21

(2018) Torjussen, Lars Petter Storm. Foreningen av visdom og veltalenhet - utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus. Bergen: Universitetet i Bergen [Doktoravhandling] 358 s.

(2013) Torjussen, Lars Petter Storm; Berdinesen, Hein. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 sider. ISBN: 978-82-8265-071-7.

(2011) Torjussen, Lars Petter Storm. Danning, dialektikk, dialog - Skjervheims og Hellesnes´ pedagogiske danningsfilosofi. Kapittel 4, sider 143-162. I:Steinsholt, Kjetil; Dobson, Stephen. 2011. Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Tapir Akademisk Forlag. 405 sider. ISBN: 978-82-519-2554-9.

(2011) Torjussen, Lars Petter Storm. Eco-Phenomenology and the Interiorization of Man – Using Merleau-Ponty and Nietzsche to Release the “Psyche” from the Human Skull. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 108: 429-443. doi: 10.1007/978-94-007-0624-8_31

(2009) Torjussen, Lars Petter Storm. Is Nietzsche a phenomenologist? Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. En unødvendig debatt. Morgenbladet 08.08.2018.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. Hva vi er for når vi er imot foretaksmodellen. Morgenbladet 27.06.2018.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2015. Gymnasifiseringen av høyere utdanning. Minerva (nettutgaven).

Torjussen, Lars Petter Storm. 2015. Bastardkunnskap. Minerva (nettutgaven).

Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Anmeldelse. Danningens filosofihistorie. Minervanett.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Postmoderne individualisme II. Morgenbladet.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Herredømme fra Homer til Hollywood. Morgenbladet.

Hide, Øystein og Torjussen, Lars Petter Storm. 2006. Verden i krig. Oslo: NRK Aktivum

Torjussen, Lars Petter Storm. 2006. Metafor og kroppslighet hos Nietzsche. Replikk 2006.

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU): PEDA101, PEDA102

Integrert lektorutdanning (5LU): PEDA120, PEDA121 (emneansvarlig), PEDA122, PEDA123 (emneansvarlig)

Vitenskapeleg metode og delinga av erfaring (METMAU660)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Examen philosophicum – mellom ideen om universitas og skolegjøringen av universitetet. Norsk Filosofisk tidsskrift. 42-53.
 • Vis forfatter(e) (2022). Du kan, du skal – skolevegring, digitalisering og selvets tretthet i den elevsentrerte skolen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 439-447.
 • Vis forfatter(e) (2020). Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Rhetorical Education of Isocrates and the Exemplary in Teaching: Overcoming the “Learnification of Education”. Nordic Journal of Educational History. 3-21.
 • Vis forfatter(e) (2011). Eco-Phenomenology and the Interiorization of Man – Using Merleau-Ponty and Nietzsche to Release the “Psyche” from the Human Skull. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 429-443.
 • Vis forfatter(e) (2009). Is Nietzsche a phenomenologist? Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research.
 • Vis forfatter(e) (2008). Oversettelse av "Diskusjonen mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger i Davos". Norsk Filosofisk tidsskrift. 328-340.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Dannelse, oppdragelse, læring – hva er lektorens spesifikke oppgave?
 • Vis forfatter(e) (2022). Torjussen, Lars Petter Storm (2022). Arven etter Skjervheim: fagkritikk som samfunnskritikk. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Kritikk av Skjervheim som pedagogisk tenker.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva er en lektor? .
 • Vis forfatter(e) (2018). Examen philosophicum – mellom ideen om universitas og skolegjøringen av universitetet.
 • Vis forfatter(e) (2013). Evidensbasert undervisning, positivisme og det instrumentalistiske mistaket - et skjervheimsk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2012). Garborg og Nietzsche - Danning og nynorsk skriftkultur.
 • Vis forfatter(e) (2012). Filosofi som danning.
 • Vis forfatter(e) (2012). Didaktikk og danning.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Pedagogikk, humaniora, naturvitenskap.
 • Vis forfatter(e) (2023). Niels Treschow og den norske filosofien på 1800-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2023). A «pedagogy of place» in the 21st century – possible and/or desirable?
 • Vis forfatter(e) (2022). General pedagogy and its relevance for teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2021). The University as the Union of Wisdom and Eloquence.
 • Vis forfatter(e) (2019). Amor Mundi (love of the world) in the Antropocene - Arendt and the question of sustainable education.
 • Vis forfatter(e) (2018). Konflikten mellom filosofi (vita contemplativa) og retorikk (vita activa): historisk bakgrunn og institusjonalisering i den høyere utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan skal man forstå forholdet mellom pedagogikk og universitetsdidaktikk?
 • Vis forfatter(e) (2018). Eksemplarisk undervisning i Isokrates' retoriske utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2013). Veien til Humboldt.
 • Vis forfatter(e) (2009). Eco-phenomenology and the interiorization of man - using Merleau-Ponty and Nietzsche to release the "psyche" from the human skull.
 • Vis forfatter(e) (2008). Is Nietzsche a phenomenologist? Towards a nietzschean phenomenology of the body.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (2020). Technology as Demonology.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Velskrevet essaysamling med noen gullkorn, men kjapt lest og kjapt glemt - bokanmeldelse av boken Politisering og pedagogisk motstand av Lars Løvlie. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
 • Vis forfatter(e) (2021). Interessant og tankevekkende om nysgjerrighetens kår i dagens samfunn. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bokanmeldelse: Nils Gilje: Hermeneutikk som metode – ein historisk introduksjon. Norsk Filosofisk tidsskrift. 269-272.
 • Vis forfatter(e) (2013). Anmeldelse. Danningens filosofihistorie. Minervanett.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Arven etter Skjervheim. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2021). Grunnspørsmål i pedagogikken. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2019). Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) (2013). Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2008). Finnes det objektive normer? Metaetikk og naturrett.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2005). Den dionysiske latter - Eller en studie av hvordan Nietzsche tar i bruk humor, latter og lek i sitt forsøk på å filosofere med hammeren.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). Metafor og kroppslighet hos Nietzsche. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Pedagogikkens grunnlagskrise, den elevsentrerte skolen og det studentsentrerte universitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
 • Vis forfatter(e) (2022). Er vi alle universitetspedagoger nå? . Khrono.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bærekraftig utdanning gjennom grønne dyder. Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Skolen bør heller oppdra de unge enn å lære dem livsmestring. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fra hytta i Todtnauberg til Endchan. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva vi er for når vi er imot foretaksmodellen. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2018). En unødvendig debatt. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Gymnasifiseringen av høyere utdanning. Minerva (nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2015). Bastardkunnskap. Minerva (nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2011). Postmoderne individualisme II. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Herredømme fra Homer til Hollywood. Morgenbladet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2018). Foreningen av visdom og veltalenhet - utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus.
 • Vis forfatter(e) (2018). Foreningen av visdom og veltalenhet – utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault. Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Arven etter Skjervheim: fagkritikk som samfunnskritikk.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Lektor Lomsdalen intervjuer: om grunnspørsmål i pedagogikken.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Mot en skjervheimsk pedagogikk? Om "Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi" (1965) og "Den meta-vitskaplege problematikken med omsyn til pedagogikken" (1969). 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ecopedagogy in the Anthropocene: A Defence of the Classical Paideia. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Den krunglete vegen: Arven etter Hans Skjervheim.
 • Vis forfatter(e) (2022). Amor Mundi (Love of the World) in the Anthropocene: Arendt and the Question of Sustainable Education. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Innledning.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan skal vi forstå forholdet mellom teori og praksis i pedagogikken? .
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvor går pedagogikkens grenser? - om forholdet mellom pedagogikk og politikk.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hva er bærekraftig utdanning? Grønne dyder og karakterdanning i den antropocene tidsalder . 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hva bør være pedagogikkens gjenstandsområde? - om oppdragelse, undervisning og danning som pedagogiske grunnbegreper . 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Oppdragelse til vitenskap - Heidegger, theoria og nasjonalsosialismen. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Arendt og Heidegger: Konflikten mellom vita activa - vita contemplativa og foreningen av visdom og veltalenhet i den høyere utdanning. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Innledning. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Danning, dialektikk, dialog - Skjervheims og Hellesnes´ pedagogiske danningsfilosofi. 20 sider.
Oversatt bok
 • Vis forfatter(e) (2013). Utidsmessige betraktninger.
 • Vis forfatter(e) (2011). Opplysningens dialektikk.
 • Vis forfatter(e) (2010). Verden i krig.
Oversatt kapittel
 • Vis forfatter(e) (2019). Svarte hefter - oversettelse i utdrag (Martin Heidegger).
 • Vis forfatter(e) (2019). Det tyske universitets selvhevdelse - Heideggers tale i anledning overtagelsen av rektoratet ved universitetet i Freiburg i 1933.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bekjennelse til Hitler og den nasjonalsosialistiske stat (Martin Heidegger).
 • Vis forfatter(e) (2019). "Bare en gud kan redde oss nå" - Martin Heidegger i intervju med Der Spiegel.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kultur som bro fra individ til individ eller hard skjebne? Cassirer i konfrontasjon med Heidegger.
 • Vis forfatter(e) (2013). Diskusjonen mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger i Davos.
 • Vis forfatter(e) (2013). Cassirers mytefilosofi - en utvidelse av den kritiske filosofiens sfære.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2019). Innledning. 11-21.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2009). Livets logos. Intervju med Anna-Teresa Tymieniecka. Norsk Filosofisk tidsskrift. 58-64.
 • Vis forfatter(e) (2009). An interview with Anna-Teresa Tymieniecka. Phenomenological Inquiry.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Foreningen av visdom og veltalenhet: utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault (Phd-prosjekt)

Forskergrupper