Hjem
Lars Petter Storm Torjussens bilde

Lars Petter Storm Torjussen

Førsteamanuensis
 • E-postLars.Torjussen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 11
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Utvalgte publikasjoner:

Torjussen, Lars Petter Storm; Berdinesen, Hein. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 sider. ISBN: 978-82-8265-071-7.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Danning, dialektikk, dialog - Skjervheims og Hellesnes´ pedagogiske danningsfilosofi. Kapittel 4, sider 143-162. I:Steinsholt, Kjetil; Dobson, Stephen. 2011. Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Tapir Akademisk Forlag. 405 sider. ISBN: 978-82-519-2554-9.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Eco-Phenomenology and the Interiorization of Man – Using Merleau-Ponty and Nietzsche to Release the “Psyche” from the Human Skull. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 108: 429-443. doi: 10.1007/978-94-007-0624-8_31

Torjussen, Lars Petter Storm. 2009. Is Nietzsche a phenomenologist? Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. En unødvendig debatt. Morgenbladet 08.08.2018.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. Hva vi er for når vi er imot foretaksmodellen. Morgenbladet 27.06.2018.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2015. Gymnasifiseringen av høyere utdanning. Minerva (nettutgaven).

Torjussen, Lars Petter Storm. 2015. Bastardkunnskap. Minerva (nettutgaven).

Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Anmeldelse. Danningens filosofihistorie. Minervanett.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Postmoderne individualisme II. Morgenbladet.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Herredømme fra Homer til Hollywood. Morgenbladet.

Hide, Øystein og Torjussen, Lars Petter Storm. 2006. Verden i krig. Oslo: NRK Aktivum

Torjussen, Lars Petter Storm. 2006. Metafor og kroppslighet hos Nietzsche. Replikk 2006.

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU): PEDA101, PEDA102

Integrert lektorutdanning (5LU): PEDA120, PEDA121 (emneansvarlig), PEDA122, PEDA123 (emneansvarlig)

Vitenskapeleg metode og delinga av erfaring (METMAU660)

Bøker
 • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 sider. ISBN: 978-82-8265-071-7.
Tidsskriftartikler
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. En unødvendig debatt. Morgenbladet. Publisert 2018-08-08.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. Hva vi er for når vi er imot foretaksmodellen. Morgenbladet. Publisert 2018-06-27.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2015. Bastardkunnskap. Minerva (nettutgaven).
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2015. Gymnasifiseringen av høyere utdanning. Minerva (nettutgaven).
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Anmeldelse. Danningens filosofihistorie. Minervanett.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Eco-Phenomenology and the Interiorization of Man – Using Merleau-Ponty and Nietzsche to Release the “Psyche” from the Human Skull. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 108: 429-443. doi: 10.1007/978-94-007-0624-8_31
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Herredømme fra Homer til Hollywood. Morgenbladet.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Postmoderne individualisme II. Morgenbladet.
 • Servan, Johannes; Torjussen, Lars Petter Storm; Øyen, Simen Andersen. 2009. Livets logos. Intervju med Anna-Teresa Tymieniecka. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 44: 58-64.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2009. An interview with Anna-Teresa Tymieniecka. Phenomenological Inquiry.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2009. Is Nietzsche a phenomenologist? Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2008. Oversettelse av "Diskusjonen mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger i Davos". Norsk Filosofisk Tidsskrift. 4. 328-340.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2006. Metafor og kroppslighet hos Nietzsche. Replikk.
Rapporter/avhandlinger
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. Foreningen av visdom og veltalenhet – utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault. Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus. Universitetet i Bergen.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. Foreningen av visdom og veltalenhet - utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus. Universitetet i Bergen, Bergen. 358 sider.
 • Torjussen, Lars Petter Storm; Skjerve, Kjetil Mangset. 2008. Finnes det objektive normer? Metaetikk og naturrett. Universitetet i Bergen, Bergen. 22 sider.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2005. Den dionysiske latter - Eller en studie av hvordan Nietzsche tar i bruk humor, latter og lek i sitt forsøk på å filosofere med hammeren. Universitetet i Bergen, Bergen. 110 sider.
Bokkapitler
 • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Innledning. Innledning, sider 9-23. I:
  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 sider. ISBN: 978-82-8265-071-7.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Danning, dialektikk, dialog - Skjervheims og Hellesnes´ pedagogiske danningsfilosofi. Kapittel 4, sider 143-162. I:
  • Steinsholt, Kjetil; Dobson, Stephen. 2011. Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Tapir Akademisk Forlag. 405 sider. ISBN: 978-82-519-2554-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Foreningen av visdom og veltalenhet: utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault (Phd-prosjekt)

Forskergrupper