Hjem
Lars Petter Storm Torjussens bilde

Lars Petter Storm Torjussen

Førsteamanuensis
 • E-postLars.Torjussen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 11
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Utvalgte publikasjoner:

Torjussen, Lars Petter Storm; Berdinesen, Hein. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 sider. ISBN: 978-82-8265-071-7.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Danning, dialektikk, dialog - Skjervheims og Hellesnes´ pedagogiske danningsfilosofi. Kapittel 4, sider 143-162. I:Steinsholt, Kjetil; Dobson, Stephen. 2011. Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Tapir Akademisk Forlag. 405 sider. ISBN: 978-82-519-2554-9.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Eco-Phenomenology and the Interiorization of Man – Using Merleau-Ponty and Nietzsche to Release the “Psyche” from the Human Skull. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 108: 429-443. doi: 10.1007/978-94-007-0624-8_31

Torjussen, Lars Petter Storm. 2009. Is Nietzsche a phenomenologist? Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. En unødvendig debatt. Morgenbladet 08.08.2018.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. Hva vi er for når vi er imot foretaksmodellen. Morgenbladet 27.06.2018.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2015. Gymnasifiseringen av høyere utdanning. Minerva (nettutgaven).

Torjussen, Lars Petter Storm. 2015. Bastardkunnskap. Minerva (nettutgaven).

Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Anmeldelse. Danningens filosofihistorie. Minervanett.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Postmoderne individualisme II. Morgenbladet.

Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Herredømme fra Homer til Hollywood. Morgenbladet.

Hide, Øystein og Torjussen, Lars Petter Storm. 2006. Verden i krig. Oslo: NRK Aktivum

Torjussen, Lars Petter Storm. 2006. Metafor og kroppslighet hos Nietzsche. Replikk 2006.

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU): PEDA101, PEDA102

Integrert lektorutdanning (5LU): PEDA120, PEDA121 (emneansvarlig), PEDA122, PEDA123 (emneansvarlig)

Vitenskapeleg metode og delinga av erfaring (METMAU660)

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Teacher educators reflecting on case-based teaching-a collecive self-study . Professional Development in Education.
 • 2020. Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education.
 • 2019. The Rhetorical Education of Isocrates and the Exemplary in Teaching: Overcoming the “Learnification of Education”. Nordic Journal of Educational History. 3-21.
 • 2011. Eco-Phenomenology and the Interiorization of Man – Using Merleau-Ponty and Nietzsche to Release the “Psyche” from the Human Skull. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 429-443.
 • 2009. Is Nietzsche a phenomenologist? Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research.
 • 2008. Oversettelse av "Diskusjonen mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger i Davos". Norsk Filosofisk tidsskrift. 328-340.
Faglig foredrag
 • 2018. Kritikk av Skjervheim som pedagogisk tenker.
 • 2018. Hva er en lektor? .
 • 2018. Examen philosophicum – mellom ideen om universitas og skolegjøringen av universitetet.
 • 2013. Evidensbasert undervisning, positivisme og det instrumentalistiske mistaket - et skjervheimsk perspektiv.
 • 2012. Garborg og Nietzsche - Danning og nynorsk skriftkultur.
 • 2012. Filosofi som danning.
 • 2012. Didaktikk og danning.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Amor Mundi (love of the world) in the Antropocene - Arendt and the question of sustainable education.
 • 2018. Konflikten mellom filosofi (vita contemplativa) og retorikk (vita activa): historisk bakgrunn og institusjonalisering i den høyere utdanning.
 • 2018. Hvordan skal man forstå forholdet mellom pedagogikk og universitetsdidaktikk?
 • 2018. Eksemplarisk undervisning i Isokrates' retoriske utdanning.
 • 2013. Veien til Humboldt.
 • 2009. Eco-phenomenology and the interiorization of man - using Merleau-Ponty and Nietzsche to release the "psyche" from the human skull.
 • 2008. Is Nietzsche a phenomenologist? Towards a nietzschean phenomenology of the body.
Anmeldelse
 • 2013. Anmeldelse. Danningens filosofihistorie. Minervanett.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2019. Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S.
 • 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S.
Kompendium
 • 2008. Finnes det objektive normer? Metaetikk og naturrett.
Hovedfagsoppgave
 • 2005. Den dionysiske latter - Eller en studie av hvordan Nietzsche tar i bruk humor, latter og lek i sitt forsøk på å filosofere med hammeren.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2006. Metafor og kroppslighet hos Nietzsche. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
Kronikk
 • 2019. Fra hytta i Todtnauberg til Endchan. Morgenbladet.
 • 2018. Hva vi er for når vi er imot foretaksmodellen. Morgenbladet.
 • 2018. En unødvendig debatt. Morgenbladet.
 • 2015. Gymnasifiseringen av høyere utdanning. Minerva (nettutgaven).
 • 2015. Bastardkunnskap. Minerva (nettutgaven).
 • 2011. Postmoderne individualisme II. Morgenbladet.
 • 2011. Herredømme fra Homer til Hollywood. Morgenbladet.
Doktorgradsavhandling
 • 2018. Foreningen av visdom og veltalenhet - utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus.
 • 2018. Foreningen av visdom og veltalenhet – utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault. Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Oppdragelse til vitenskap - Heidegger, theoria og nasjonalsosialismen. 30 sider.
 • 2019. Arendt og Heidegger: Konflikten mellom vita activa - vita contemplativa og foreningen av visdom og veltalenhet i den høyere utdanning. 24 sider.
 • 2013. Innledning. 15 sider.
 • 2011. Danning, dialektikk, dialog - Skjervheims og Hellesnes´ pedagogiske danningsfilosofi. 20 sider.
Oversatt bok
 • 2013. Utidsmessige betraktninger.
 • 2011. Opplysningens dialektikk.
 • 2010. Verden i krig.
Oversatt kapittel
 • 2019. Svarte hefter - oversettelse i utdrag (Martin Heidegger).
 • 2019. Det tyske universitets selvhevdelse - Heideggers tale i anledning overtagelsen av rektoratet ved universitetet i Freiburg i 1933.
 • 2019. Bekjennelse til Hitler og den nasjonalsosialistiske stat (Martin Heidegger).
 • 2019. "Bare en gud kan redde oss nå" - Martin Heidegger i intervju med Der Spiegel.
 • 2013. Kultur som bro fra individ til individ eller hard skjebne? Cassirer i konfrontasjon med Heidegger.
 • 2013. Diskusjonen mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger i Davos.
 • 2013. Cassirers mytefilosofi - en utvidelse av den kritiske filosofiens sfære.
Innledning
 • 2019. Innledning. 11-21.
Intervju tidsskrift
 • 2009. Livets logos. Intervju med Anna-Teresa Tymieniecka. Norsk Filosofisk tidsskrift. 58-64.
 • 2009. An interview with Anna-Teresa Tymieniecka. Phenomenological Inquiry.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Foreningen av visdom og veltalenhet: utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault (Phd-prosjekt)

Forskergrupper