Hjem
Leif Oltedals bilde

Leif Oltedal

Førsteamanuensis
 • E-postLeif.Oltedal@uib.no
 • Telefon+47 55 58 63 65
 • Besøksadresse
  Bygg for biologiske basalfag, 8 etg.
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Karunamuni, Roshan A.; White, Nathan S.; Fromm, Annette; Moen, Gunnar; Grüner, Renate; Dale, Anders; Oltedal, Leif. 2019. Improved characterization of cerebral infarction using combined tissue T2 and high b-value diffusion MRI in post-thrombectomy patients: a feasibility study. Acta Radiologica. 1294-1300.
 • Argyelan, Miklos; Oltedal, Leif; Deng, Zhi-De; Wade, Benjamin; Bikson, Marom; Joanlanne, Andrea; Sanghani, Sohag; Bartsch, Hauke; Cano, Marta; Dale, Anders M.; Dannlowski, Udo; Dols, Annemieke; Enneking, Verena; Espinoza, Randall; Kessler, Ute; Narr, Katherine L.; Ødegaard, Ketil Joachim; Oudega, Mardien L.; Redlich, Ronny; Stek, Max L.; Takamiya, Akihiro; Emsell, Louise; Bouckaert, Filip; Sienaert, Pascal; Pujol, Jesus; Tendolkar, Indira; van Eijndhoven, Philip; Petrides, Georgios; Malhotra, Anil K.; Abbott, Christopher. 2019. Electric field causes volumetric changes in the human brain. eLIFE. 1-20.
 • Oltedal, Leif; Narr, Katherine L.; Abbott, Christopher; Anand, Amit; Argyelan, Miklos; Bartsch, Hauke; Dannlowski, Udo; Dols, Annemieke; van Eijndhoven, Philip; Emsell, Louise; Erchinger, Vera Jane; Espinoza, Randall; Hahn, Tim; Hanson, Lars G.; Hellemann, Gerhard; Jørgensen, Martin Balslev; Kessler, Ute; Oudega, Mardien L.; Paulson, Olaf B.; Redlich, Ronny; Sienaert, Pascal; Stek, Max L.; Tendolkar, Indira; Vandenbulcke, Mathieu; Ødegaard, Ketil Joachim; Dale, Anders. 2018. Volume of the Human Hippocampus and Clinical Response Following Electroconvulsive Therapy. Biological Psychiatry. 574-581.
 • Oltedal, Leif; Bartsch, Hauke; Sørhaug, Ole Johan Evjenth; Kessler, Ute; Abbott, Christopher; Dols, Annemieke; Stek, Max L; Ersland, Lars; Emsell, Louise; van Eijndhoven, Philip; Argyelan, Miklos; Tendolkar, Indira; Nordanskog, Pia; Hamilton, Paul; Jorgensen, Martin Balslev; Sommer, Iris E; Heringa, Sophie M; Draganski, Bogdan; Redlich, Ronny; Dannlowski, Udo; Kugel, Harald; Bouckaert, Filip; Sienaert, Pascal; Anand, Amit; Espinoza, Randall; Narr, Katherine L; Holland, Dominic; Dale, Anders M; Ødegaard, Ketil Joachim. 2017. The Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC): Establishing a multi-site investigation of the neural mechanisms underlying response to electroconvulsive therapy. NeuroImage: Clinical. 422-432.
 • Sirnes, Eivind; Oltedal, Leif; Bartsch, Hauke; Eide, Geir Egil; Elgen, Irene Bircow; Aukland, Stein Magnus. 2017. Brain morphology in school-aged children with prenatal opioid exposure: A structural MRI study. Early Human Development. 33-39.
 • Oltedal, Leif; Hugdahl, Kenneth. 2016. Opposite brain laterality in analogous auditory and visual tests. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition. 690-702.
 • Oltedal, Leif; Kessler, Ute; Ersland, Lars; Grüner, Renate; Andreassen, Ole Andreas; Haavik, Jan; Hoff, Per Ivar; Hammar, Åsa; Dale, Anders Martin; Hugdahl, Kenneth; Ødegaard, Ketil Joachim. 2015. Effects of ECT in treatment of depression: Study protocol for a prospective neuroradiological study of acute and longitudinal effects on brain structure and function. BMC Psychiatry. 10 sider.
 • Oltedal, Leif; Hartveit, Espen. 2010. Transient release kinetics of rod bipolar cells revealed by capacitance measurement of exocytosis from axon terminals in rat retinal slices. Journal of Physiology. 1469-1487.
 • Veruki, Margaret Lin; Oltedal, Leif; Hartveit, Espen. 2010. Electrical coupling and passive membrane properties of AII amacrine cells. Journal of Neurophysiology. 1456-1466.
 • Oltedal, Leif; Veruki, Margaret Lin; Hartveit, Espen. 2009. Passive membrane properties and electrotonic signal processing in retinal rod bipolar cells. Journal of Physiology. 829-849.
 • Oltedal, Leif; Haglerød, Camilla; Furmanek, Tomasz; Davanger, Svend. 2008. Vesicular release of glutamate from hippocampal neurons in culture: an immunocytochemical assay. Experimental Brain Research. 479-492.
 • Veruki, Margaret Lin; Oltedal, Leif; Hartveit, Espen. 2008. Electrical Synapses Between AII Amacrine Cells: Dynamic Range and Functional Consequences of Variation in Junctional Conductance. Journal of Neurophysiology. 3305-3322.
 • Oltedal, Leif; Mørkve, Svein Harald; Veruki, Margaret Lin; Hartveit, Espen. 2007. Patch clamp investigations and compartmental modeling of rod bipolar axon terminals in an in vitro thin slice preparation of the mammalian retina. Journal of Neurophysiology. 1171-1187.
 • Knudsen, Anette; Bredholt, Geir; Storstein, Anette Margrethe; Oltedal, Leif; Davanger, Svend; Krossnes, Bård Kronen; Honnorat, Jérôme; Vedeler, Christian A. 2007. Antibodies to CRMP3-4 associated with limbic encephalitis and thymoma. Clinical and Experimental Immunology. 16-22.
 • Hasegawa, H; Yang, ZF; Oltedal, L; Davanger, Svend; Hay, JC. 2004. Intramolecular protein-protein and protein-lipid interactions control the conformation and subcellular targeting of neuronal Ykt6. Journal of Cell Science. 4495-4508.
 • Vik-Mo, EO; Oltedal, L; Hoivik, EA; Kleivdal, H; Eidet, J; Davanger, Svend. 2003. Sec6 is localized to the plasma membrane of mature synaptic terminals and is transported with secretogranin II-containing vesicles. Neuroscience. 73-85.
Vitenskapelig foredrag
 • Oltedal, Leif. 2018. GEMRIC: now and the future.
 • Davanger, Svend; Vik-Mo, Einar O.; Oltedal, Leif; Høivik, Erling Andrè; Eidet, Jo. 2001. Sec6 and sec8 may have different roles in neuronal vesicle targeting.
Sammendrag/abstract
 • Knudsen, Anette; Bredholt, Geir; Storstein, A.; Oltedal, L; Davanger, Svend; Vedeler, Christian A. 2004. CRMP3 antibodies associated with limbic encephalitis and thymoma. Journal of Neuroimmunology.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Scott, Jan; Hidalgo-Mazzei, Diego; Strawbridge, Rebecca; Young, Allan; Resche-Rigon, Matthieu; Etain, Bruno; Andreassen, Ole Andreas; Bauer, Michael; Bennabi, Djamila; Blamire, Andrew M.; Boumezbeur, Fawzi; Brambilla, Paolo; Cattane, Nadia; Cattaneo, Annamaria; Chupin, Marie; Coello, Klara; Cointepas, Yann; Colom, Francesc; Cousins, David A.; Dubertret, Caroline; Duchesnay, Edouard; Ferro, Adele; Garcia-Estela, Aitana; Goikolea, Jose; Grigis, Antoine; Haffen, Emmanuel; Høegh, Margrethe Collier; Jakobsen, Petter; Kalman, Janos L.; Kessing, Lars V.; Klohn-Saghatolislam, Farah; Lagerberg, Trine Vik; Landén, Mikael; Lewitzka, Ute; Lutticke, Ashley; Mazer, Nicolas; Mazzelli, Monica; Mora, Cristina; Muller, Thorsten; Mur-Mila, Estanislao; Ødegaard, Ketil Joachim; Oltedal, Leif; Pålsson, Erik; Papadopoulos Orfanos, Dimitri; Papiol, Sergi; Perez-Sola, Victor; Reif, Andreas; Ritter, Philipp; Rossi, Roberto; Schulze, Thomas; Senner, Fanny; Smith, Fiona E.; Squarcina, Letizia; Steen, Nils Eiel; Thelwall, Pete E.; Varo, Cristina; Vieta, Eduard; Vinberg, Maj; Wessa, Michele; Westlye, Lars Tjelta; Bellivier, Frank. 2019. Prospective cohort study of early biosignatures of response to lithium in bipolar-I-disorders: overview of the H2020-funded R-LiNK initiative. 1-10.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

1) ECT og nevroradiologi

- Elektrokonvulsiv terapi (ECT) brukes ved alvorlig, terapiresistent depresjon. Prosjektet undersøker akutte og langsiktige effekter av ECT. Deltagerne i studien undersøkes med avansert MR før, under og etter behandling. En av hypotesene som undersøkes er om ECT stimulerer nydannelse av hjerneceller. Dette kan ikke påvises direkte med MR, men øket volum av grå substans er et indirekte tegn på nevrotrofiske effekter. Vi vil også se etter endringer i hjernens signalstoffer (nevrotransmittere) og i hvit substans. I tillegg til bildeundersøkelser utredes pasientene grundig med nevropsykologiske tester før og etter behandling.

ECTMRI - info om norsk studie

The GEMRIC study - info om internasjonalt samarbeid  og her

2) RSI i nevroradiologi

- Restriction Spectrum Imaging (RSI; utviklet ved UCSD) er en metode for MR diffusjonsavbildning som kan skille intracellulært vann (restricted water) fra vann i ekstracellulærvæsken (hindered water). Metoden er ny og prosjektet vil undersøke om/hvordan RSI kan gi ny informasjon om ulike patologiske prosesser som standard klinisk diffusjonsavbildning ikke gir.