Hjem
 • E-postLouise.Bjerrum@uib.no
 • Besøksadresse
  ALREK Helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Mitt ph.d.-prosjekt er en del av det større prosjektet ENLIGHT. ENLIGHT-prosjektet har som formål å undersøke hvilke lysmodaliteter som er mest optimale for å forbedre kognisjon, humør og helse hos personer med mild demens. Gjennom laboratorieeksperimenter skal vi teste de akutte effektene av lys på ulike aspekt ved kognitiv og emosjonell fungering. Jeg er tilknyttet forskningsgruppen Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT). 

Pliktarbeid og verv

 • Vis forfatter(e) (2021). Opplys klokken din: Hvordan kroppen vår holder styr på tiden.
 • Vis forfatter(e) (2020). The acute effects of light on alertness, cognition, and mood: a systematic review.
 • Vis forfatter(e) (2020). The acute effects of light on alertness, cognition, and mood: a systematic review. Journal of Sleep Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). ENLIGHT: effects of light on cognition in dementia.
 • Vis forfatter(e) (2018). Prolonged photoperiod alters time in sleep and slow-wave activity. The impact of blue-enriched light.
 • Vis forfatter(e) (2018). Extending the photoperiod impacts circadian rhythmicity and gene expression in prefrontal cortex and retina- Impact of exposure to blue-enriched light. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Extended photoperiod alters sleep and expression of synaptic plasticity-associated genes. The impact of blue-enriched light.
 • Vis forfatter(e) (2018). Extended photoperiod alters circadian rhythmicity and expression of neuroplasticity markers. The impact of blue-enriched light.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter