Hjem
 • E-postLouise.Bjerrum@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Mitt ph.d.-prosjekt er en del av det større prosjektet ENLIGHT. ENLIGHT-prosjektet ønsker å finne ut av hvilke lysmodaliteter som er mest optimale for å forbedre kognisjon, humør, søvn og døgnrytme hos personer med mild demens. Gjennom laboratorieeksperimenter skal vi teste de akutte effektene av lys på kognitiv prestasjon og emosjonsprosessering. Vi skal også utføre en randomisert kontrollert studie rettet mot å undersøke kort- og langtidseffekter av dynamisk LED-terapilys på søvn, døgnrytme og atferds- og psykologiske symptomer ved demens. 

 

Tilhører forskningsgruppen Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT)

 • 2019. ENLIGHT: effects of light on cognition in dementia.
 • 2018. Prolonged photoperiod alters time in sleep and slow-wave activity. The impact of blue-enriched light.
 • 2018. Extending the photoperiod impacts circadian rhythmicity and gene expression in prefrontal cortex and retina- Impact of exposure to blue-enriched light. .
 • 2018. Extended photoperiod alters sleep and expression of synaptic plasticity-associated genes. The impact of blue-enriched light.
 • 2018. Extended photoperiod alters circadian rhythmicity and expression of neuroplasticity markers. The impact of blue-enriched light.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

ENLIGHT: exploring new and optimal light conditions to improve cognition, mood and health in people with dementia 

Twitter