Hjem
Sigmund Grønmos bilde

Sigmund Grønmo

Emeritus, Professor emeritus
 • E-postsigmund.gronmo@uib.no
 • Besøksadresse
  Muséplassen 1
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Økonomisk sosiologi, med særlig vekt på nettverkstilnærminger og strukturelle analyser. Flere bøker og en rekke artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, spesielt innenfor økonomisk sosiologi, tidssosiologi og samfunnsvitenskapelig metode. De nyeste bokutgivelsene er Samfunnsvitenskapelige metoder (2. utgave, Fagbokforlaget 2016), Social Research Methods: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Sage 2020), og Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser (Fagbokforlaget 2021 – redigert med Ann Nilsen og Karen Christensen)

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2016). Samfunnsvitenskapelige metoder (2. utgave). Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2004). Samfunnsvitenskapelige metoder. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Kvalitative og kvantitative metoder: Begreper og distinksjoner. Sosiologisk Tidsskrift. 85-91.
 • Vis forfatter(e) (2001). Strukturelle sentra i næringslivet: En studie av økonomisk makt i Norge 1970-1995. Sosiologisk Årbok. 69-105.
 • Vis forfatter(e) (1995). De usynlige bånd: Noen trekk ved bankenes nettverk. Sosiologisk Tidsskrift. 129-147.
 • Vis forfatter(e) (1991). Factors moderating advertising effectiveness as reflected in 333 tested advertisements. Journal of Advertising Research. 42-50.
 • Vis forfatter(e) (1991). Consumer power: Enabling and limiting factors. Journal of Consumer Policy. 141-169.
 • Vis forfatter(e) (1989). Begreper om tid. Sosiologisk Årbok. 49-69.
 • Vis forfatter(e) (1987). The strategic position of consumers in the information society. Journal of Consumer Policy. 43-67.
 • Vis forfatter(e) (1987). Statsvitenskapelige problemstillinger i norsk forbrukerforskning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 5.
 • Vis forfatter(e) (1986). Invreasing equality in household work: Patterns of time use change in Norway. European Sociological Review. 176-190.
 • Vis forfatter(e) (1983). Varedistribusjon og forbrukeratferd: En flernivåanalyse av betingelser for dagligvareinnkjøp. Tidsskrift for samfunnsforskning. 31-58.
 • Vis forfatter(e) (1983). Husholdsarbeid og likestilling: Utviklingstendenser i 1970-årene. Tidsskrift for samfunnsforskning. 415-439.
 • Vis forfatter(e) (1981). Intervju-undersøkelser i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 515-525.
 • Vis forfatter(e) (1980). State support to small stores: A Nordic form of consumer policy. Journal of Consumer Policy. 195-211.
 • Vis forfatter(e) (1980). Allocation of time to leisure activities: Norwegian and American patterns. Journal of Cross-Cultural Psychology. 498-511.
 • Vis forfatter(e) (1975). Skillelinjer i partipolitikken 1969-1973: Noen virkninger av EF-striden. Tidsskrift for samfunnsforskning. 119-153.
 • Vis forfatter(e) (1974). Det norske befalskorpset: Struktur, rekruttering og holdninger. Kontrast : tidsskrift for politikk, kultur, kritikk. 5-19.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2023). The Holberg Prize 2003-2023: Celebrating Outstanding Research in the Humanities, Social Sciences, Law and Theology. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Institutionsakkreditering - Aarhus Universitet (AU). .
 • Vis forfatter(e) (2002). The strength of weak coordination: A new perspective on interlocking directorates. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Forholdet mellom UiB og Unifob. Notat fra prorektor. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Economic conditions, political reforms, and bank centrality. 77. 77. .
 • Vis forfatter(e) (1990). The study of shopping patterns: A script theoretic approach. I: N.E. Synodinos et al. (eds.), Proceedings of the Third symposium on cross-cultural consumer and business studies, p. 173-184. .
 • Vis forfatter(e) (1988). Mobilizing consumers: Toward theoretical clarity and empirical testing. .
 • Vis forfatter(e) (1987). Relationships among consumer interests and other interests: Some implications for consumer policy I: V. Hampton (ed.), Proceedings of The 33rd annual conference, p. 302-308. .
 • Vis forfatter(e) (1987). Internasjonale perspektiver for markeds- og distribusjonsforskningen i Norge. .
 • Vis forfatter(e) (1987). Intern organisering ved FMD. Et diskusjonsgrunnlag. .
 • Vis forfatter(e) (1987). Forbrukernes strategiske posisjon i informasjonssamfunnet: Perspektiver på den datateknologiske utviklingen. I: Aktuelle problemer i varehandelen, s. 181-202. .
 • Vis forfatter(e) (1987). Annonseutforming og annonsevirkninger. 67. 67. .
 • Vis forfatter(e) (1986). Betingelser for forbrukerinnflytelse: Begreper og perspektiver for videre forskning. I: U. Aitta et al. (red.), Vägar till konsumentinflytande, s. 299-318. .
 • Vis forfatter(e) (1986). A historical perspective on consumer research in Norway. .
 • Vis forfatter(e) (1985). Tidsperspektiv på forbrukeratferd: Tilbakeblikk på en pionérstudie. Holbæk-Hansen-forelesningen 1985. .
 • Vis forfatter(e) (1985). Perspektiver på forbruksmønsteret. I: Fakta om norske husholdningers bruk av tid og penger, s. 50-68. , Oslo.
 • Vis forfatter(e) (1985). Dr.polit.-studiet: Forutsetninger og problemer. .
 • Vis forfatter(e) (1984). Qualitative and quantitative approaches in social research. .
 • Vis forfatter(e) (1984). Forbrukersamvirke: Samfunnsvitenskapelige perspektiver og problemområder. .
 • Vis forfatter(e) (1983). Lørdag som handledag: Utviklingstendenser i Norge i 1970-årene. 45. 45. .
 • Vis forfatter(e) (1982). Use of time and quality of life: Dimensions of welfare related to specific activities I: Z. Staikov (ed.), It's about time, p. 97-117. . .
 • Vis forfatter(e) (1981). Søkelys på sparing. Opposisjonsinnlegg ved Alf Lindquists doktordisputas. .
 • Vis forfatter(e) (1981). Butikkstruktur og innkjøpsatferd. I: Aktuelle problemer i norsk varehandel, s. 2-20. .
 • Vis forfatter(e) (1979). En forbrukerundersøkelse i ulike lokalsamfunn. Metodologiske problemer og erfaringer. 18. 18. .
 • Vis forfatter(e) (1979). Betingelser for handling: Dagligvareinnkjøp i ulike lokalsamfunn. 40. 40. .
 • Vis forfatter(e) (1978). Shopping time and leisure time: Some preliminary cross-cultural comparisons of time-budget expenditures. I: H. Keith Hunt (ed.), Advances in consumer research, Vol. V, p. 151-159. .
 • Vis forfatter(e) (1978). Handling og samhandling: Lørdagshandelens betydning for norske forbrukere. 17. 17. .
 • Vis forfatter(e) (1978). Forbrukernes deltakelse i distribusjonsprosessen: Samfunnsmessig betydning og velferdsteoretiske perspektiver. I: Forbruksforskning I, s. 161-179. .
 • Vis forfatter(e) (1977). The time dimension of shopping behavior: Some empirical findings. I: W.D Perreault (ed.), Advances in consumer research, Vol. IV, p. 230-235. .
 • Vis forfatter(e) (1977). Nærbutikken fra konsumentens synsvinkel. I: Glesbygdshandeln i de nordiska länderna: Problem och lösningsmöjligheter, s. 128-150. .
 • Vis forfatter(e) (1977). Hovedlinjer i den samfunnsvitenskapelige forbrukerforskning. I: Forbrukerpolitikk og markedsføring. .
 • Vis forfatter(e) (1976). Innkjøp og tidsbruk: Forbrukerinnsats i norsk varedistribusjon. 12. 12. .
 • Vis forfatter(e) (1976). Forbrukernes situasjon sett i forhold til varedistribusjonens utvikling. I: Rapport fra nordisk distribusjonskonference om detailhandeln i fremtidens byer, s. 173-189. .
 • Vis forfatter(e) (1976). Forbrukeren i markedssystemet. Synspunkter på utviklingen av et forskningsområde. .
 • Vis forfatter(e) (1975). Forbrukerorientert forskning - perspektiver og planer. .
 • Vis forfatter(e) (1973). Innholdsanalyse av befalstidsskrifter 1918-1970: Bakgrunn og metode. .
 • Vis forfatter(e) (1972). Stortingsdebatten om EF - januar 1972. .
 • Vis forfatter(e) (1972). Partiprofiler og konfliktlinjer i norsk politikk etter 1884. Opplegg til en innholdsanalyse av partiprogrammer. .
 • Vis forfatter(e) (1972). Noen resultater fra forskningen om EEC-debatten i Norge. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1996). Time perspectives: Distinctions and relationships. Comments on Gunhild Hagestad's paper: 'The social structuring of time: Pleasures, pressures and political marginality.
 • Vis forfatter(e) (1984). Strategi for forbruksforskning. Oppsummering av et seminar.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1998). Social Change and Social Research: Challenges, Strategies, and Perspectives.
 • Vis forfatter(e) (1998). Samfunnsendring og samfunnsforskning: Utfordringer og perspektiver.
 • Vis forfatter(e) (1997). Towards Financial Hegemony in the Corporatist Channel ? CorporateGovernmental Networks in Norway 1985-90.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). The decline of national corporate networks: The case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Universitetets framtid.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nettverk i næringslivet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Social Networks and Economic Power.
 • Vis forfatter(e) (2003). Interlocking Directorates in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Strength of Weak Coordination: Networks of Interlocking Directorates in Norway 1970-1995.
 • Vis forfatter(e) (2000). Styrefellesskap i norske bedrifter 1970-1995: Skiftende innflytelsessfærer?
 • Vis forfatter(e) (2000). Styrefellesskap i norske bedrifter 1970-1995: Skiftende innflytelsessfærer?
 • Vis forfatter(e) (1999). Networks for North-North-South-South Co-operation: Some Concluding Remarks.
 • Vis forfatter(e) (1999). Motstridende tendenser i samfunnsutviklingen: Noen utfordringer for samfunnsforskningen.
 • Vis forfatter(e) (1996). Corporate-governmental networks in Norway.
 • Vis forfatter(e) (1995). Structural change during deregulation and crisis: The position of banks in the Norwegian intercorporate network.
 • Vis forfatter(e) (1994). Bank centrality in networks of intercorporate relations.
 • Vis forfatter(e) (1993). Forbruksforskjeller som sosial ulikhet: Perspektiver og problemer.
 • Vis forfatter(e) (1991). Forbrukerinnflytelse i samfunnet: Noen prosjektforslag.
 • Vis forfatter(e) (1989). Time and society: Concepts of time in sociological research.
 • Vis forfatter(e) (1989). Sosiologiske studier av 'Det nye pengesamfunnet'.
 • Vis forfatter(e) (1989). Actors and interactions in the credit market: Some perspectives and problems for social science.
 • Vis forfatter(e) (1988). Tvers gjennom lov til seier? Forholdet mellom lovgivning og andre virkemidler i forbrukerpolitikken.
 • Vis forfatter(e) (1988). Some methodological problems in cross-national marketing research.
 • Vis forfatter(e) (1988). Reenchanting the Macromarketing World? A comment on the paper by David D. Moniesson.
 • Vis forfatter(e) (1988). Patterns of consumption and quality of life.
 • Vis forfatter(e) (1988). Kompetanseoppbygging i markeds- og distribusjonsforskning.
 • Vis forfatter(e) (1988). Det nye pengesamfunnet: Noen utfordringer for samfunnsforskningen.
 • Vis forfatter(e) (1988). Consumer interests and consumer influence: A conceptual framework.
 • Vis forfatter(e) (1988). Consumer interests and consumer influence.
 • Vis forfatter(e) (1988). Age differences in time use: Changes in Norway in the 1970s.
 • Vis forfatter(e) (1987). The sociology of telecommunication.
 • Vis forfatter(e) (1987). Internationalization of business: Some challenges for education and research.
 • Vis forfatter(e) (1987). Forbrukerinteresser og forbrukerpolitikk.
 • Vis forfatter(e) (1987). Consumtion patterns in the United States: An empirical investigation.
 • Vis forfatter(e) (1985). Forbrukeratferd og velferdsdimensjoner.
 • Vis forfatter(e) (1984). Strategi for samfunnsvitenskapelig forbrukerforskning.
 • Vis forfatter(e) (1984). Social contact and use of time: Canada and Norway.
 • Vis forfatter(e) (1983). Research on the consumer co-operation.
 • Vis forfatter(e) (1982). Tiem-diaries and trip-diaries: A comparison.
 • Vis forfatter(e) (1982). Sexual differences in household work: Patterns of time use changes in Norway.
 • Vis forfatter(e) (1981). Varedistribusjonens utvikling: Noen konsekvenser for forbrukerne.
 • Vis forfatter(e) (1981). Intervju-undersøkelser i forbrukerforskning: Erfaringer fra bruk av private institutter for datainnsamling.
 • Vis forfatter(e) (1980). Studier av forbrukeratferd og velferdsdimensjoner: Utgangspunkt og referanseramme.
 • Vis forfatter(e) (1979). Produkter, ressurser og behov. Opplegg til en analyse av sammenhenger mellom forbruk og velferd.
 • Vis forfatter(e) (1978). The issue of Saturday retail closing in Norway: Some consumer welfare aspects.
 • Vis forfatter(e) (1976). Forbrukernes situasjon sett i forhold til varedistribusjonens utvikling.
 • Vis forfatter(e) (1975). Politiske skillelinjer i norske partiprogrammer. En analyse av utviklingen fra 1936 til 1973.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2021). Regjeringen bestemmer. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hva er NOKUTs rolle når Høgskolen i Nesna skal gjenreises? Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Gjenreising av Høgskolen i Nesna: Ingen trussel mot universitetenes autonomi. Khrono.no.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2014). De fem viktigste bøkene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. 111-118.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (1983). Review of B.H Andersen & M.N. Christoffersen: Om spørgeskemaer. Problemer ved spørgsmålsformulering i interviewundersøgelser. Acta Sociologica. 348-351.
 • Vis forfatter(e) (1982). Anmeldelse av S. Ilstad, T. Paasche og J. Hovden: Surveymetoden. Tidsskrift for samfunnsforskning. 418-419.
 • Vis forfatter(e) (1974). Anmeldelse av S.Skirbekk og O.Aagedahl: Meninger i NRK. En studie av idépolitisk balanse. Tidsskrift for samfunnsforskning. 78-80.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1984). Forbruker, marked og samfunn: Perspektiver og resultater fra samfunnsvitenskapelig forbruksforskning. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1975). Militære meninger: Interesser og holdninger blant norske offiserer 1918-1970. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2024). Social Research Methods: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Research. Second Edition.
 • Vis forfatter(e) (2020). Social Research Methods Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches.
 • Vis forfatter(e) (2006). Metoder i samhällsvetenskap.
 • Vis forfatter(e) (1991). Konsumentinflytande i samhället: – en referensram för empiriska undersökningar. 1991: 13.
 • Vis forfatter(e) (1991). Konsumentinflytande i samhället. En referensram för empiriska undersökningar.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2003). Sosiale nettverk og økonomisk makt. Overlappende styremedlemskap mellom norske bedrifter 1970-2000. Fagbokforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Diverse artikler om samfunnsvitenskapelig metode. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). 20 sider.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Setter Bergen på verdenskartet. Bergensavisen.
 • Vis forfatter(e) (2023). En kontroversiell og berettiget pris fyller 20 år. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ulikhet handler om mer enn økonomi. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Regjeringen og Stortinget kan beslutte å gjenreise Høgskolen i Nesna. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Gode avklaringer om Nesna fra Ap. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Gjenreising av Høgskolen i Nesna - NOKUTs rolle. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Arbeiderpartiets forslag om utdanningssentre - løsning for Nesna? Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gjenreis Høgskolen i Nesna! BRØNNØYSUNDS AVIS.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fusjon, autonomi og nedlegging. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Autonomi eller påtvunget valg. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2014). Samisk høgskole 25 år. Nordlys.
 • Vis forfatter(e) (2006). Nilen kommer til Bergen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kritisk blikk på kvalitetsreformen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Forskningen ved universitetene. Forskerforum. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Exit Ryssdal - hva nå? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Avklarende om høyere utdanning. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nettverk og økonomisk makt. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nettverk og økonomisk makt. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). Lytt til mindretallet i Ryssdalutvalget. Forskningspolitikk. 18-19.
 • Vis forfatter(e) (2003). Hvem skal styre universitetene? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). Styringsreform ved universitetene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2001). Styringsreform ved universitetene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2000). UiB-forskning på Europa-toppen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Strategi for utviklingsforskning. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Utfordringer for universitetet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Universitetet og næringslivet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Ny forståelse av samfunnsutviklingen. Bergens Tidende.
Magisteravhandling
 • Vis forfatter(e) (1971). Yrkesbefalets forhold til sine sosiale omgivelser. En innholdsanalyse av to befalstidsskrifter i perioden 1918-1969.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Ulikhet - et samfunnsvitenskapelig tema. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Store opening hours in Norway 1985-2014: policies, practices and preferences. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Patterns of Interest and Strategies for Consumer Policy. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Styrken ved den svake koordinering: Nettverk og modellmakt i næringslivet. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sosiale nettverk – ressurs, strategi og struktur. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Ørjar Øyen and his Work. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). diverse artikler i Sosiologisk leksikon. -9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). National identity and xenophobia. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (1991). Micro-macro relationships in the study of time and consumption: A comment. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1989). Concepts of time: Some implications for consumer research. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1988). Shopping behavior and social interaction: An analysis of Norwegian time budget data. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (1988). Målinger av kvantitative og kvalitative data. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1988). Compensatory consumer behavior: Elements of a critical sociology of consumption. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1986). Social contact in Canada and Norway: A comparative analysis of time use patterns. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (1986). Meaning of time: A field research approach. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1985). Transcending or changing ideology? Comments on four papers on Paradims and ideology. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1985). Forbrukerkooperasjonen - et utgangspunkt for samfunnsvitenskapelige studier.
 • Vis forfatter(e) (1985). Consumer research in Norway: A historical perspective. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1984). Samfunnsvitenskapelig forbrukerforskning: Perspektiver og problemområder. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1984). Markedsdeltakelse, produktanskaffelser og velferdsdimensjoner. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1984). Forbrukeren som deltaker i varemarkedet. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (1984). Compensatory consumer behavior: Theoretical perspectives, empirical exammples and methodological challenges. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1981). The use of time as an expression of life-style: A cross-national study. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (1981). Key dimensions of the neighborhood store image. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1980). A time budget approach to the study of welfare dimensions: Methodological considerations and empirical examples. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1978). Vareforsyning og sosial kontakt: Noen refleksjoner om forbrukernes krav til varedistribusjonen. 13 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Ørjar Øyen. 1 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk Biografisk Leksikon, bind 10.
 • Vis forfatter(e) (1998). Diverse artikler om samfunnsvitenskapelig metode. . I:
  • Vis forfatter(e) (1998). Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1987). Diverse leksikonartikler. . I:
  • Vis forfatter(e) (1987). Norsk samfunnsleksikon (1. utgave).
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2005). Universitetets framtid. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. 65-81.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Case-studie. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2007). In Memoriam Henry Valen. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 86-90.
 • Vis forfatter(e) (1989). Noen kommentarer til debatten om 'Kvinner i Akademia'. Tidsskrift for samfunnsforskning. 297-299.
 • Vis forfatter(e) (1987). Technology, information and power: A rejoinder. Journal of Consumer Policy. 43-67.
 • Vis forfatter(e) (1984). Adequate research on provisioning? A comment on the paper on 'Adequate provisioning' by Dichtl & Leibold in JCP, 6, 1983/4. Journal of Consumer Policy. 85-90.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2020). Fra tradisjonsrik høgskole til nedlagt universitetscampus - og alternative veger videre. 252-272. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Kampen om Campus Nesna. Orkana Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1992). Ulike forbruksmønstre. 264-281. I:
  • Vis forfatter(e) (1992). Sosiologi og ulikhet. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1985). Datakombinasjoner og analysestrategier. 113-146. I:
  • Vis forfatter(e) (1985). Metode på tvers. Samfunnsvitenskapelige forskningsstrategier som kombinerer metoder og analysenivåer. Tapir Akademisk Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1982). Markeds- og distribusjonsforskning i Norge. 34-51. I:
  • Vis forfatter(e) (1982). Markedsføring: Idégrunnlag, strategi og organisasjon. Tanum-Norli.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Født i Sømna i 1947. Magistergrad i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1971. Vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning. Forsker, forskningsleder og forskningssjef ved Fondet for markeds- og distribusjonsforskning. Professor II ved Universitetet i Oslo og Samisk høgskole. Professor ved Handelshøyskolen BI. Professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen fra 1990.

Æresprofessor ved Charles Darwin University i Australia fra 2014.

Livsvarig medlem av Clare Hall, University of Cambridge.

Gjesteprofessor i Canada (Dalhousie University), USA (Illinois State University og University of California, Berkeley), Australia (University of Queensland og James Cook University), samt Storbritannia (University of Cambridge).

Instituttstyrer ved Sosiologisk institutt 1990-92. Prodekanus 1991-92 og dekanus 1996-98 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Prorektor 1999-2001 og rektor 2005-13 ved Universitetet i Bergen.

Tidligere redaktør av Sosiologisk Årbok og medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftene Consumption, Culture & Markets, Sosiologisk tidsskrift og Tidsskrift for samfunnsforskning. Nå medlem av redaksjonsrådet i Journal of Political Marketing og fagansvarlig for metodeartikler i Store norske leksikon.

Tidligere leder av forskningsutvalget i Universitetsrådet og Universitets- og høgskolerådet (UHR), styreleder i NIFU, Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest), Holbergprisen og Southern African-Nordic Centre (SANORD), preses i Selskapet til vitenskapenes fremme, nestleder i Områdestyret for Kultur og samfunn i Norges forskningsråd, styremedlem i INAS, NOKUT og UHR, samt medlem av Nordisk forskningspolitisk råd, forskningskomiteen i European University Association, styringsgruppen for Worldwide Universities Network (WUN), Regionalt næringsforum i Hordaland fylkeskommune og representantskapet i Festspillene i Bergen.

Nå rådsleder for Inter-University Centre i Dubrovnik og styremedlem i World University Consortium.

Innvalgt medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Academia Europaea, og World Academy of Art and Science.

Livsvarig medlem og tidligere formann i Det norske studentersamfund, ridder av Pinnsvinordenen ved Studentersamfunnet i Bergen, og innvotert medlem i Studentersangforeningen i Bergen.

Festskrift til 60-årsdagen: Makt, mening og struktur.