Hjem
Sigmund Grønmos bilde

Sigmund Grønmo

Professor emeritus
 • E-postSigmund.Gronmo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 61+47 957 70 068
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

 

 

Økonomisk sosiologi, med særlig vekt på nettverkstilnærminger og strukturelle analyser. Flere bøker og en rekke artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, spesielt innenfor økonomisk sosiologi, tidssosiologi og samfunnsvitenskapelig metode. De nyeste bokutgivelsene er Sosiale nettverk og økonomisk makt (Fagbokforlaget 2003 sammen med Trond Løyning) og Samfunnsvitenskapelige metoder (Fagbokforlaget 2004).

 

Bøker
 • Grønmo, Sigmund. 2006. Metoder i samhällsvetenskap. Liber. 432 sider. ISBN: 91-47-07659-3.
 • Grønmo, Sigmund. 2004. Samfunnsvitenskapelige metoder. Fagbokforlaget. 440 sider. ISBN: 82-7674-224-6.
 • Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. 2003. Sosiale nettverk og økonomisk makt. Overlappende styremedlemskap mellom norske bedrifter 1970-2000. Fagbokforlaget. 262 sider. ISBN: 82-7674-924-0.
 • Danielsen, Arild; Grønmo, Sigmund; Ölander, Folke. 1991. Konsumentinflytande i samhället: – en referensram för empiriska undersökningar. ISBN: 8773035521.
Tidsskriftartikler
 • Grønmo, Sigmund. 2014. De fem viktigste bøkene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. 4. 111-118.
 • Grønmo, Sigmund; Fløttum, Kjersti. 2006. Nilen kommer til Bergen. Bergens Tidende. Publisert 2006-03-15.
 • Grønmo, Sigmund. 2005. Universitetets framtid. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. 2/3. 65-81.
 • Grønmo, Sigmund; Hanestad, Berit Rokne. 2005. Kritisk blikk på kvalitetsreformen. Bergens Tidende.
 • Grønmo, Sigmund; Salvanes, Anne Gro Vea. 2005. Forskningen ved universitetene. Forskerforum. 4. 2 sider.
 • Grønmo, Sigmund. 2004. Exit Ryssdal - hva nå? Bergens Tidende. Publisert 2004-02-07.
 • Grønmo, Sigmund; Kuhnle, Stein. 2004. Avklarende om høyere utdanning. Bergens Tidende. Publisert 2004-03-18.
 • Grønmo, Sigmund. 2003. Hvem skal styre universitetene? Bergens Tidende. Publisert 2003-10-01.
 • Grønmo, Sigmund. 2003. Lytt til mindretallet i Ryssdalutvalget. Forskningspolitikk. 2. 18-19.
 • Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. 2003. Nettverk og økonomisk makt. Bergens Tidende. Publisert 2003-04-09.
 • Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. 2003. Nettverk og økonomisk makt. Bergens Tidende. Publisert 2003-04-09.
 • Grønmo, Sigmund; Kuhnle, Stein. 2001. Styringsreform ved universitetene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2001-06-27.
 • Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. 2001. Strukturelle sentra i næringslivet: En studie av økonomisk makt i Norge 1970-1995. Sosiologisk Årbok. 2. 69-105.
 • Grønmo, Sigmund. 2000. UiB-forskning på Europa-toppen. Bergens Tidende. 2704.
 • Grønmo, Sigmund. 1999. Strategi for utviklingsforskning. Bergens Tidende. Publisert 1999-03-16.
 • Grønmo, Sigmund. 1998. Universitetet og næringslivet. Bergens Tidende. Publisert 1998-09-23.
 • Grønmo, Sigmund. 1998. Utfordringer for universitetet. Bergens Tidende. Publisert 1998-09-08.
 • Grønmo, Sigmund. 1998. Ny forståelse av samfunnsutviklingen. Bergens Tidende. Publisert 1998-03-27.
Rapporter/avhandlinger
 • Grønmo, Sigmund; Nygård, Mads; Fahlen, Vibeke. 2017. Institutionsakkreditering - Aarhus Universitet (AU). Danmarks Akkrediteringsinstitution, København. 101 sider.
Bokkapitler
 • Grønmo, Sigmund; Lavik, Randi Kristine. 2015. Store opening hours in Norway 1985-2014: policies, practices and preferences. 8, sider 165-190. I:
  • Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka. 2015. The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. Abstrakt forlag. 414 sider. ISBN: 978-82-7935-369-0.
 • Grønmo, Sigmund. 2005. Patterns of Interest and Strategies for Consumer Policy. kapittel, sider 151-164. I:
  • Grunert, Klaus; Thøgersen, John. 2005. Consumers, Policy and the Environment: A Tribute to Folke Ölander. Springer Publishing Company. 250 sider.
 • Grønmo, Sigmund. 2005. Ørjar Øyen. Biografi, sider . I:
  • Helle, Knut. 2005. Norsk Biografisk Leksikon, bind 10. 450 sider.
 • Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. 2004. Styrken ved den svake koordinering: Nettverk og modellmakt i næringslivet. Kapittel, sider 204-232. I:
  • Frønes, Ivar; Wetlesen, Tone Schou. 2004. Dialog, selv og samfunn. Abstrakt forlag. 299 sider. ISBN: 82-7935-183-3.
 • Grønmo, Sigmund. 2001. Sosiale nettverk – ressurs, strategi og struktur. 116-128. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. P2-Akademiet. ISBN: 82-7118-277-3.
 • Grønmo, Sigmund. 1997. diverse artikler i Sosiologisk leksikon. 10. I:
  • Korsnes, Olav; Andersen, Heine; Brante, Thomas. 1997. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget.
 • Grønmo, Sigmund; Henrichsen, Bjørn Inge. 1997. Ørjar Øyen and his Work. 1-20. I:
  • Grønmo, Sigmund; Henrichsen, Bjørn Inge. 1997. Society, University and World Community : Essays for Ørjar Øyen. ISBN: 82-00-22908-4.
 • Knudsen, Knud; Grønmo, Sigmund; Henrichsen, Bjørn. 1997. National identity and xenophobia. faglig_bok_institusjon, sider 166-192. I:
  • 1997. Society, university, and world community: essays for Ørjar Øyen. Scandinavian Universit Press. 27 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 

Født i Sømna i 1947. Magistergrad i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1971. Vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning. Forsker, forskningsleder og forskningssjef ved Fondet for markeds- og distribusjonsforskning. Professor II i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Professor ved Handelshøyskolen BI. Professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen fra 1990.

Professor II ved Samisk høgskole siden 2014.

Æresprofessor ved Charles Darwin University i Australia fra 2014.

Gjesteprofessor i Canada (Dalhousie University), USA (Illinois State University og University of California, Berkeley), Australia (University of Queensland og James Cook University), samt Storbritannia (University of Cambridge).

Instituttstyrer ved Sosiologisk institutt 1990-92. Prodekanus 1991-92 og dekanus 1996-98 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Prorektor 1999-2001 og rektor 2005-13 ved Universitetet i Bergen.

Tidligere redaktør av Sosiologisk Årbok og medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftene Consumption, Culture & Markets, Sosiologisk tidsskrift og Tidsskrift for samfunnsforskning. Nå medlem av redaksjonsrådet i Journal of Political Marketing.

Tidligere leder av forskningsutvalget i Universitetsrådet og Universitets- og høgskolerådet (UHR), styreleder i NIFU, Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) og Southern African-Nordic Centre (SANORD), preses i Selskapet til vitenskapenes fremme, nestleder i Områdestyret for Kultur og samfunn i Norges forskningsråd, styremedlem i INAS, NOKUT og Universitets- og høgskolerådet, samt medlem av Nordisk forskningspolitisk råd, forskningskomiteen i European University Association, styringsgruppen for Worldwide Universities Network (WUN), Regionalt næringsforum i Hordaland fylkeskommune og representantskapet i Festspillene i Bergen.

Nå rådsleder for Inter-University Centre i Dubrovnik, styreleder for Holbergprisen, og styremedlem i World University Consortium.

Innvalgt medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Academia Europaea, og World Academy of Art and Science.

Livsvarig medlem og tidligere formann i Det norske studentersamfund, ridder av Pinnsvinordenen ved Studentersamfunnet i Bergen, og innvotert medlem i Studentersangforeningen i Bergen.

Festskrift til 60-årsdagen: Makt, mening og struktur.