Hjem
Sigmund Grønmos bilde

Sigmund Grønmo

Professor emeritus
 • E-postSigmund.Gronmo@uib.no
 • Telefon+47 957 70 068
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

 

Økonomisk sosiologi, med særlig vekt på nettverkstilnærminger og strukturelle analyser. Flere bøker og en rekke artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, spesielt innenfor økonomisk sosiologi, tidssosiologi og samfunnsvitenskapelig metode. De nyeste bokutgivelsene er Samfunnsvitenskapelige metoder (2. utgave, Fagbokforlaget 2016) og Social Research Methods: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Sage 2020).

 

Lærebok
 • Grønmo, Sigmund. 2004. Samfunnsvitenskapelige metoder. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. 2001. Strukturelle sentra i næringslivet: En studie av økonomisk makt i Norge 1970-1995. Sosiologisk Årbok. 69-105.
Rapport
 • Grønmo, Sigmund; Nygård, Mads; Fahlen, Vibeke. 2017. Institutionsakkreditering - Aarhus Universitet (AU). .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Grønmo, Sigmund. 1998. Social Change and Social Research: Challenges, Strategies, and Perspectives.
 • Grønmo, Sigmund. 1998. Samfunnsendring og samfunnsforskning: Utfordringer og perspektiver.
 • Grønmo, Sigmund; Liabø, Bård. 1997. Towards Financial Hegemony in the Corporatist Channel ? CorporateGovernmental Networks in Norway 1985-90.
Vitenskapelig foredrag
 • Grønmo, Sigmund. 2005. Universitetets framtid.
 • Grønmo, Sigmund. 2004. Nettverk i næringslivet.
 • Grønmo, Sigmund. 2003. Social Networks and Economic Power.
 • Grønmo, Sigmund. 2003. Interlocking Directorates in Norway.
 • Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. 2002. The Strength of Weak Coordination: Networks of Interlocking Directorates in Norway 1970-1995.
 • Grønmo, Sigmund. 2000. Styrefellesskap i norske bedrifter 1970-1995: Skiftende innflytelsessfærer?
 • Grønmo, Sigmund. 2000. Styrefellesskap i norske bedrifter 1970-1995: Skiftende innflytelsessfærer?
 • Grønmo, Sigmund. 1999. Networks for North-North-South-South Co-operation: Some Concluding Remarks.
 • Grønmo, Sigmund. 1999. Motstridende tendenser i samfunnsutviklingen: Noen utfordringer for samfunnsforskningen.
 • Danielsen, Arild; Grønmo, Sigmund; Ölander, Folke. 1988. Consumer interests and consumer influence: A conceptual framework.
Short communication
 • Grønmo, Sigmund. 2014. De fem viktigste bøkene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. 111-118.
Vitenskapelig monografi
 • Grønmo, Sigmund. 2019. Social Research Methods Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches.
 • Grønmo, Sigmund. 2006. Metoder i samhällsvetenskap.
 • Danielsen, Arild; Grønmo, Sigmund; Ölander, Folke. 1991. Konsumentinflytande i samhället: – en referensram för empiriska undersökningar. 1991: 13.
Fagbok
 • Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. 2003. Sosiale nettverk og økonomisk makt. Overlappende styremedlemskap mellom norske bedrifter 1970-2000. Fagbokforlaget.
Kronikk
 • Grønmo, Sigmund; Fløttum, Kjersti. 2006. Nilen kommer til Bergen. Bergens Tidende.
 • Grønmo, Sigmund; Hanestad, Berit Rokne. 2005. Kritisk blikk på kvalitetsreformen. Bergens Tidende.
 • Grønmo, Sigmund; Salvanes, Anne Gro Vea. 2005. Forskningen ved universitetene. Forskerforum. 2 sider.
 • Grønmo, Sigmund. 2004. Exit Ryssdal - hva nå? Bergens Tidende.
 • Grønmo, Sigmund; Kuhnle, Stein. 2004. Avklarende om høyere utdanning. Bergens Tidende.
 • Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. 2003. Nettverk og økonomisk makt. Bergens Tidende.
 • Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. 2003. Nettverk og økonomisk makt. Bergens Tidende.
 • Grønmo, Sigmund. 2003. Lytt til mindretallet i Ryssdalutvalget. Forskningspolitikk. 18-19.
 • Grønmo, Sigmund. 2003. Hvem skal styre universitetene? Bergens Tidende.
 • Grønmo, Sigmund; Kuhnle, Stein. 2001. Styringsreform ved universitetene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Grønmo, Sigmund. 2000. UiB-forskning på Europa-toppen. Bergens Tidende.
 • Grønmo, Sigmund. 1999. Strategi for utviklingsforskning. Bergens Tidende.
 • Grønmo, Sigmund. 1998. Utfordringer for universitetet. Bergens Tidende.
 • Grønmo, Sigmund. 1998. Universitetet og næringslivet. Bergens Tidende.
 • Grønmo, Sigmund. 1998. Ny forståelse av samfunnsutviklingen. Bergens Tidende.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Grønmo, Sigmund; Lavik, Randi Kristine. 2015. Store opening hours in Norway 1985-2014: policies, practices and preferences. 26 sider.
 • Grønmo, Sigmund. 2005. Patterns of Interest and Strategies for Consumer Policy. 14 sider.
 • Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. 2004. Styrken ved den svake koordinering: Nettverk og modellmakt i næringslivet. 29 sider.
 • Grønmo, Sigmund. 2001. Sosiale nettverk – ressurs, strategi og struktur. 13 sider.
 • Grønmo, Sigmund; Henrichsen, Bjørn Inge. 1997. Ørjar Øyen and his Work. 20 sider.
 • Grønmo, Sigmund. 1997. diverse artikler i Sosiologisk leksikon. -9 sider.
 • Knudsen, Knud; Grønmo, Sigmund; Henrichsen, Bjørn. 1997. National identity and xenophobia. 27 sider.
Leksikonartikkel
 • Grønmo, Sigmund. 2005. Ørjar Øyen. 1 sider. I:
  • Helle, Knut. 2005. Norsk Biografisk Leksikon, bind 10.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Grønmo, Sigmund. 2005. Universitetets framtid. 65-81.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Født i Sømna i 1947. Magistergrad i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1971. Vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning. Forsker, forskningsleder og forskningssjef ved Fondet for markeds- og distribusjonsforskning. Professor II ved Universitetet i Oslo og Samisk høgskole. Professor ved Handelshøyskolen BI. Professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen fra 1990.

Æresprofessor ved Charles Darwin University i Australia fra 2014.

Livsvarig medlem av Clare Hall, University of Cambridge.

Gjesteprofessor i Canada (Dalhousie University), USA (Illinois State University og University of California, Berkeley), Australia (University of Queensland og James Cook University), samt Storbritannia (University of Cambridge).

Instituttstyrer ved Sosiologisk institutt 1990-92. Prodekanus 1991-92 og dekanus 1996-98 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Prorektor 1999-2001 og rektor 2005-13 ved Universitetet i Bergen.

Tidligere redaktør av Sosiologisk Årbok og medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftene Consumption, Culture & Markets, Sosiologisk tidsskrift og Tidsskrift for samfunnsforskning. Nå medlem av redaksjonsrådet i Journal of Political Marketing.

Tidligere leder av forskningsutvalget i Universitetsrådet og Universitets- og høgskolerådet (UHR), styreleder i NIFU, Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) og Southern African-Nordic Centre (SANORD), preses i Selskapet til vitenskapenes fremme, nestleder i Områdestyret for Kultur og samfunn i Norges forskningsråd, styremedlem i INAS, NOKUT og Universitets- og høgskolerådet, samt medlem av Nordisk forskningspolitisk råd, forskningskomiteen i European University Association, styringsgruppen for Worldwide Universities Network (WUN), Regionalt næringsforum i Hordaland fylkeskommune og representantskapet i Festspillene i Bergen.

Nå rådsleder for Inter-University Centre i Dubrovnik, styreleder for Holbergprisen, og styremedlem i World University Consortium.

Innvalgt medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Academia Europaea, og World Academy of Art and Science.

Livsvarig medlem og tidligere formann i Det norske studentersamfund, ridder av Pinnsvinordenen ved Studentersamfunnet i Bergen, og innvotert medlem i Studentersangforeningen i Bergen.

Festskrift til 60-årsdagen: Makt, mening og struktur.