Hjem
Sigmund Grønmos bilde

Sigmund Grønmo

Professor emeritus
 • E-postSigmund.Gronmo@uib.no
 • Telefon+47 957 70 068
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

 

Økonomisk sosiologi, med særlig vekt på nettverkstilnærminger og strukturelle analyser. Flere bøker og en rekke artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, spesielt innenfor økonomisk sosiologi, tidssosiologi og samfunnsvitenskapelig metode. De nyeste bokutgivelsene er Samfunnsvitenskapelige metoder (2. utgave, Fagbokforlaget 2016), Social Research Methods: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Sage 2020), og Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser (Fagbokforlaget 2021 – redigert med Ann Nilsen og Karen Christensen)

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2016. Samfunnsvitenskapelige metoder (2. utgave). Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2004. Samfunnsvitenskapelige metoder. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2012. Kvalitative og kvantitative metoder: Begreper og distinksjoner. Sosiologisk Tidsskrift. 85-91.
 • Vis forfatter(e) 2001. Strukturelle sentra i næringslivet: En studie av økonomisk makt i Norge 1970-1995. Sosiologisk Årbok. 69-105.
 • Vis forfatter(e) 1995. De usynlige bånd: Noen trekk ved bankenes nettverk. Sosiologisk Tidsskrift. 129-147.
 • Vis forfatter(e) 1991. Factors moderating advertising effectiveness as reflected in 333 tested advertisements. Journal of Advertising Research. 42-50.
 • Vis forfatter(e) 1991. Consumer power: Enabling and limiting factors. Journal of Consumer Policy. 141-169.
 • Vis forfatter(e) 1989. Begreper om tid. Sosiologisk Årbok. 49-69.
 • Vis forfatter(e) 1987. The strategic position of consumers in the information society. Journal of Consumer Policy. 43-67.
 • Vis forfatter(e) 1987. Statsvitenskapelige problemstillinger i norsk forbrukerforskning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 5.
 • Vis forfatter(e) 1986. Invreasing equality in household work: Patterns of time use change in Norway. European Sociological Review. 176-190.
 • Vis forfatter(e) 1983. Varedistribusjon og forbrukeratferd: En flernivåanalyse av betingelser for dagligvareinnkjøp. Tidsskrift for samfunnsforskning. 31-58.
 • Vis forfatter(e) 1983. Husholdsarbeid og likestilling: Utviklingstendenser i 1970-årene. Tidsskrift for samfunnsforskning. 415-439.
 • Vis forfatter(e) 1981. Intervju-undersøkelser i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 515-525.
 • Vis forfatter(e) 1980. State support to small stores: A Nordic form of consumer policy. Journal of Consumer Policy. 195-211.
 • Vis forfatter(e) 1980. Allocation of time to leisure activities: Norwegian and American patterns. Journal of Cross-Cultural Psychology. 498-511.
 • Vis forfatter(e) 1975. Skillelinjer i partipolitikken 1969-1973: Noen virkninger av EF-striden. Tidsskrift for samfunnsforskning. 119-153.
 • Vis forfatter(e) 1974. Det norske befalskorpset: Struktur, rekruttering og holdninger. Kontrast : tidsskrift for politikk, kultur, kritikk. 5-19.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2017. Institutionsakkreditering - Aarhus Universitet (AU). .
 • Vis forfatter(e) 2002. The strength of weak coordination: A new perspective on interlocking directorates. .
 • Vis forfatter(e) 2001. Forholdet mellom UiB og Unifob. Notat fra prorektor. .
 • Vis forfatter(e) 1995. Economic conditions, political reforms, and bank centrality. 77. 77. .
 • Vis forfatter(e) 1990. The study of shopping patterns: A script theoretic approach. I: N.E. Synodinos et al. (eds.), Proceedings of the Third symposium on cross-cultural consumer and business studies, p. 173-184. .
 • Vis forfatter(e) 1988. Mobilizing consumers: Toward theoretical clarity and empirical testing. .
 • Vis forfatter(e) 1987. Relationships among consumer interests and other interests: Some implications for consumer policy I: V. Hampton (ed.), Proceedings of The 33rd annual conference, p. 302-308. .
 • Vis forfatter(e) 1987. Internasjonale perspektiver for markeds- og distribusjonsforskningen i Norge. .
 • Vis forfatter(e) 1987. Intern organisering ved FMD. Et diskusjonsgrunnlag. .
 • Vis forfatter(e) 1987. Forbrukernes strategiske posisjon i informasjonssamfunnet: Perspektiver på den datateknologiske utviklingen. I: Aktuelle problemer i varehandelen, s. 181-202. .
 • Vis forfatter(e) 1987. Annonseutforming og annonsevirkninger. 67. 67. .
 • Vis forfatter(e) 1986. Betingelser for forbrukerinnflytelse: Begreper og perspektiver for videre forskning. I: U. Aitta et al. (red.), Vägar till konsumentinflytande, s. 299-318. .
 • Vis forfatter(e) 1986. A historical perspective on consumer research in Norway. .
 • Vis forfatter(e) 1985. Tidsperspektiv på forbrukeratferd: Tilbakeblikk på en pionérstudie. Holbæk-Hansen-forelesningen 1985. .
 • Vis forfatter(e) 1985. Perspektiver på forbruksmønsteret. I: Fakta om norske husholdningers bruk av tid og penger, s. 50-68. .
 • Vis forfatter(e) 1985. Dr.polit.-studiet: Forutsetninger og problemer. .
 • Vis forfatter(e) 1984. Qualitative and quantitative approaches in social research. .
 • Vis forfatter(e) 1984. Forbrukersamvirke: Samfunnsvitenskapelige perspektiver og problemområder. .
 • Vis forfatter(e) 1983. Lørdag som handledag: Utviklingstendenser i Norge i 1970-årene. 45. 45. .
 • Vis forfatter(e) 1982. Use of time and quality of life: Dimensions of welfare related to specific activities I: Z. Staikov (ed.), It's about time, p. 97-117. . .
 • Vis forfatter(e) 1981. Søkelys på sparing. Opposisjonsinnlegg ved Alf Lindquists doktordisputas. .
 • Vis forfatter(e) 1981. Butikkstruktur og innkjøpsatferd. I: Aktuelle problemer i norsk varehandel, s. 2-20. .
 • Vis forfatter(e) 1979. En forbrukerundersøkelse i ulike lokalsamfunn. Metodologiske problemer og erfaringer. 18. 18. .
 • Vis forfatter(e) 1979. Betingelser for handling: Dagligvareinnkjøp i ulike lokalsamfunn. 40. 40. .
 • Vis forfatter(e) 1978. Shopping time and leisure time: Some preliminary cross-cultural comparisons of time-budget expenditures. I: H. Keith Hunt (ed.), Advances in consumer research, Vol. V, p. 151-159. .
 • Vis forfatter(e) 1978. Handling og samhandling: Lørdagshandelens betydning for norske forbrukere. 17. 17. .
 • Vis forfatter(e) 1978. Forbrukernes deltakelse i distribusjonsprosessen: Samfunnsmessig betydning og velferdsteoretiske perspektiver. I: Forbruksforskning I, s. 161-179. .
 • Vis forfatter(e) 1977. The time dimension of shopping behavior: Some empirical findings. I: W.D Perreault (ed.), Advances in consumer research, Vol. IV, p. 230-235. .
 • Vis forfatter(e) 1977. Nærbutikken fra konsumentens synsvinkel. I: Glesbygdshandeln i de nordiska länderna: Problem och lösningsmöjligheter, s. 128-150. .
 • Vis forfatter(e) 1977. Hovedlinjer i den samfunnsvitenskapelige forbrukerforskning. I: Forbrukerpolitikk og markedsføring. .
 • Vis forfatter(e) 1976. Innkjøp og tidsbruk: Forbrukerinnsats i norsk varedistribusjon. 12. 12. .
 • Vis forfatter(e) 1976. Forbrukernes situasjon sett i forhold til varedistribusjonens utvikling. I: Rapport fra nordisk distribusjonskonference om detailhandeln i fremtidens byer, s. 173-189. .
 • Vis forfatter(e) 1976. Forbrukeren i markedssystemet. Synspunkter på utviklingen av et forskningsområde. .
 • Vis forfatter(e) 1975. Forbrukerorientert forskning - perspektiver og planer. .
 • Vis forfatter(e) 1973. Innholdsanalyse av befalstidsskrifter 1918-1970: Bakgrunn og metode. .
 • Vis forfatter(e) 1972. Stortingsdebatten om EF - januar 1972. .
 • Vis forfatter(e) 1972. Partiprofiler og konfliktlinjer i norsk politikk etter 1884. Opplegg til en innholdsanalyse av partiprogrammer. .
 • Vis forfatter(e) 1972. Noen resultater fra forskningen om EEC-debatten i Norge. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 1996. Time perspectives: Distinctions and relationships. Comments on Gunhild Hagestad's paper: 'The social structuring of time: Pleasures, pressures and political marginality.
 • Vis forfatter(e) 1984. Strategi for forbruksforskning. Oppsummering av et seminar.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 1998. Social Change and Social Research: Challenges, Strategies, and Perspectives.
 • Vis forfatter(e) 1998. Samfunnsendring og samfunnsforskning: Utfordringer og perspektiver.
 • Vis forfatter(e) 1997. Towards Financial Hegemony in the Corporatist Channel ? CorporateGovernmental Networks in Norway 1985-90.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. The decline of national corporate networks: The case of Norway.
 • Vis forfatter(e) 2005. Universitetets framtid.
 • Vis forfatter(e) 2004. Nettverk i næringslivet.
 • Vis forfatter(e) 2003. Social Networks and Economic Power.
 • Vis forfatter(e) 2003. Interlocking Directorates in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2002. The Strength of Weak Coordination: Networks of Interlocking Directorates in Norway 1970-1995.
 • Vis forfatter(e) 2000. Styrefellesskap i norske bedrifter 1970-1995: Skiftende innflytelsessfærer?
 • Vis forfatter(e) 2000. Styrefellesskap i norske bedrifter 1970-1995: Skiftende innflytelsessfærer?
 • Vis forfatter(e) 1999. Networks for North-North-South-South Co-operation: Some Concluding Remarks.
 • Vis forfatter(e) 1999. Motstridende tendenser i samfunnsutviklingen: Noen utfordringer for samfunnsforskningen.
 • Vis forfatter(e) 1996. Corporate-governmental networks in Norway.
 • Vis forfatter(e) 1995. Structural change during deregulation and crisis: The position of banks in the Norwegian intercorporate network.
 • Vis forfatter(e) 1994. Bank centrality in networks of intercorporate relations.
 • Vis forfatter(e) 1993. Forbruksforskjeller som sosial ulikhet: Perspektiver og problemer.
 • Vis forfatter(e) 1991. Forbrukerinnflytelse i samfunnet: Noen prosjektforslag.
 • Vis forfatter(e) 1989. Time and society: Concepts of time in sociological research.
 • Vis forfatter(e) 1989. Sosiologiske studier av 'Det nye pengesamfunnet'.
 • Vis forfatter(e) 1989. Actors and interactions in the credit market: Some perspectives and problems for social science.
 • Vis forfatter(e) 1988. Tvers gjennom lov til seier? Forholdet mellom lovgivning og andre virkemidler i forbrukerpolitikken.
 • Vis forfatter(e) 1988. Some methodological problems in cross-national marketing research.
 • Vis forfatter(e) 1988. Reenchanting the Macromarketing World? A comment on the paper by David D. Moniesson.
 • Vis forfatter(e) 1988. Patterns of consumption and quality of life.
 • Vis forfatter(e) 1988. Kompetanseoppbygging i markeds- og distribusjonsforskning.
 • Vis forfatter(e) 1988. Det nye pengesamfunnet: Noen utfordringer for samfunnsforskningen.
 • Vis forfatter(e) 1988. Consumer interests and consumer influence: A conceptual framework.
 • Vis forfatter(e) 1988. Consumer interests and consumer influence.
 • Vis forfatter(e) 1988. Age differences in time use: Changes in Norway in the 1970s.
 • Vis forfatter(e) 1987. The sociology of telecommunication.
 • Vis forfatter(e) 1987. Internationalization of business: Some challenges for education and research.
 • Vis forfatter(e) 1987. Forbrukerinteresser og forbrukerpolitikk.
 • Vis forfatter(e) 1987. Consumtion patterns in the United States: An empirical investigation.
 • Vis forfatter(e) 1985. Forbrukeratferd og velferdsdimensjoner.
 • Vis forfatter(e) 1984. Strategi for samfunnsvitenskapelig forbrukerforskning.
 • Vis forfatter(e) 1984. Social contact and use of time: Canada and Norway.
 • Vis forfatter(e) 1983. Research on the consumer co-operation.
 • Vis forfatter(e) 1982. Tiem-diaries and trip-diaries: A comparison.
 • Vis forfatter(e) 1982. Sexual differences in household work: Patterns of time use changes in Norway.
 • Vis forfatter(e) 1981. Varedistribusjonens utvikling: Noen konsekvenser for forbrukerne.
 • Vis forfatter(e) 1981. Intervju-undersøkelser i forbrukerforskning: Erfaringer fra bruk av private institutter for datainnsamling.
 • Vis forfatter(e) 1980. Studier av forbrukeratferd og velferdsdimensjoner: Utgangspunkt og referanseramme.
 • Vis forfatter(e) 1979. Produkter, ressurser og behov. Opplegg til en analyse av sammenhenger mellom forbruk og velferd.
 • Vis forfatter(e) 1978. The issue of Saturday retail closing in Norway: Some consumer welfare aspects.
 • Vis forfatter(e) 1976. Forbrukernes situasjon sett i forhold til varedistribusjonens utvikling.
 • Vis forfatter(e) 1975. Politiske skillelinjer i norske partiprogrammer. En analyse av utviklingen fra 1936 til 1973.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2014. De fem viktigste bøkene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. 111-118.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 1983. Review of B.H Andersen & M.N. Christoffersen: Om spørgeskemaer. Problemer ved spørgsmålsformulering i interviewundersøgelser. Acta Sociologica. 348-351.
 • Vis forfatter(e) 1982. Anmeldelse av S. Ilstad, T. Paasche og J. Hovden: Surveymetoden. Tidsskrift for samfunnsforskning. 418-419.
 • Vis forfatter(e) 1974. Anmeldelse av S.Skirbekk og O.Aagedahl: Meninger i NRK. En studie av idépolitisk balanse. Tidsskrift for samfunnsforskning. 78-80.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2021. Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 1984. Forbruker, marked og samfunn: Perspektiver og resultater fra samfunnsvitenskapelig forbruksforskning. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 1975. Militære meninger: Interesser og holdninger blant norske offiserer 1918-1970. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2020. Social Research Methods Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches.
 • Vis forfatter(e) 2006. Metoder i samhällsvetenskap.
 • Vis forfatter(e) 1991. Konsumentinflytande i samhället: – en referensram för empiriska undersökningar. 1991: 13.
 • Vis forfatter(e) 1991. Konsumentinflytande i samhället. En referensram för empiriska undersökningar.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2003. Sosiale nettverk og økonomisk makt. Overlappende styremedlemskap mellom norske bedrifter 1970-2000. Fagbokforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Diverse artikler om samfunnsvitenskapelig metode. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). 20 sider.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2021. Ulikhet handler om mer enn økonomi. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2020. Gjenreis Høgskolen i Nesna! BRØNNØYSUNDS AVIS.
 • Vis forfatter(e) 2019. Fusjon, autonomi og nedlegging. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) 2019. Autonomi eller påtvunget valg. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) 2006. Nilen kommer til Bergen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2005. Kritisk blikk på kvalitetsreformen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2005. Forskningen ved universitetene. Forskerforum. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Exit Ryssdal - hva nå? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2004. Avklarende om høyere utdanning. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2003. Nettverk og økonomisk makt. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2003. Nettverk og økonomisk makt. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2003. Lytt til mindretallet i Ryssdalutvalget. Forskningspolitikk. 18-19.
 • Vis forfatter(e) 2003. Hvem skal styre universitetene? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2001. Styringsreform ved universitetene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) 2001. Styringsreform ved universitetene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) 2000. UiB-forskning på Europa-toppen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1999. Strategi for utviklingsforskning. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1998. Utfordringer for universitetet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1998. Universitetet og næringslivet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1998. Ny forståelse av samfunnsutviklingen. Bergens Tidende.
Magisteravhandling
 • Vis forfatter(e) 1971. Yrkesbefalets forhold til sine sosiale omgivelser. En innholdsanalyse av to befalstidsskrifter i perioden 1918-1969.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Ulikhet - et samfunnsvitenskapelig tema. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Store opening hours in Norway 1985-2014: policies, practices and preferences. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Patterns of Interest and Strategies for Consumer Policy. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Styrken ved den svake koordinering: Nettverk og modellmakt i næringslivet. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Sosiale nettverk – ressurs, strategi og struktur. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Ørjar Øyen and his Work. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. diverse artikler i Sosiologisk leksikon. -9 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. National identity and xenophobia. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) 1991. Micro-macro relationships in the study of time and consumption: A comment. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 1989. Concepts of time: Some implications for consumer research. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 1988. Shopping behavior and social interaction: An analysis of Norwegian time budget data. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 1988. Målinger av kvantitative og kvalitative data. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 1988. Compensatory consumer behavior: Elements of a critical sociology of consumption. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 1986. Social contact in Canada and Norway: A comparative analysis of time use patterns. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 1986. Meaning of time: A field research approach. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 1985. Transcending or changing ideology? Comments on four papers on Paradims and ideology. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 1985. Forbrukerkooperasjonen - et utgangspunkt for samfunnsvitenskapelige studier.
 • Vis forfatter(e) 1985. Consumer research in Norway: A historical perspective. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 1984. Samfunnsvitenskapelig forbrukerforskning: Perspektiver og problemområder. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 1984. Markedsdeltakelse, produktanskaffelser og velferdsdimensjoner. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 1984. Forbrukeren som deltaker i varemarkedet. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 1984. Compensatory consumer behavior: Theoretical perspectives, empirical exammples and methodological challenges. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 1981. The use of time as an expression of life-style: A cross-national study. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 1981. Key dimensions of the neighborhood store image. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 1980. A time budget approach to the study of welfare dimensions: Methodological considerations and empirical examples. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 1978. Vareforsyning og sosial kontakt: Noen refleksjoner om forbrukernes krav til varedistribusjonen. 13 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) 2005. Ørjar Øyen. 1 sider. I:
  • Vis forfatter(e) 2005. Norsk Biografisk Leksikon, bind 10.
 • Vis forfatter(e) 1998. Diverse artikler om samfunnsvitenskapelig metode. . I:
  • Vis forfatter(e) 1998. Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 1987. Diverse leksikonartikler. . I:
  • Vis forfatter(e) 1987. Norsk samfunnsleksikon (1. utgave).
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2005. Universitetets framtid. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. 65-81.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2007. In Memoriam Henry Valen. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 86-90.
 • Vis forfatter(e) 1989. Noen kommentarer til debatten om 'Kvinner i Akademia'. Tidsskrift for samfunnsforskning. 297-299.
 • Vis forfatter(e) 1987. Technology, information and power: A rejoinder. Journal of Consumer Policy. 43-67.
 • Vis forfatter(e) 1984. Adequate research on provisioning? A comment on the paper on 'Adequate provisioning' by Dichtl & Leibold in JCP, 6, 1983/4. Journal of Consumer Policy. 85-90.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2020. Fra tradisjonsrik høgskole til nedlagt universitetscampus - og alternative veger videre. 252-272. I:
  • Vis forfatter(e) 2020. Kampen om Campus Nesna. Orkana Forlag.
 • Vis forfatter(e) 1992. Ulike forbruksmønstre. 264-281. I:
  • Vis forfatter(e) 1992. Sosiologi og ulikhet. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 1985. Datakombinasjoner og analysestrategier. 113-146. I:
  • Vis forfatter(e) 1985. Metode på tvers. Samfunnsvitenskapelige forskningsstrategier som kombinerer metoder og analysenivåer. Tapir Akademisk Forlag.
 • Vis forfatter(e) 1982. Markeds- og distribusjonsforskning i Norge. 34-51. I:
  • Vis forfatter(e) 1982. Markedsføring: Idégrunnlag, strategi og organisasjon. Tanum-Norli.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Født i Sømna i 1947. Magistergrad i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1971. Vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning. Forsker, forskningsleder og forskningssjef ved Fondet for markeds- og distribusjonsforskning. Professor II ved Universitetet i Oslo og Samisk høgskole. Professor ved Handelshøyskolen BI. Professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen fra 1990.

Æresprofessor ved Charles Darwin University i Australia fra 2014.

Livsvarig medlem av Clare Hall, University of Cambridge.

Gjesteprofessor i Canada (Dalhousie University), USA (Illinois State University og University of California, Berkeley), Australia (University of Queensland og James Cook University), samt Storbritannia (University of Cambridge).

Instituttstyrer ved Sosiologisk institutt 1990-92. Prodekanus 1991-92 og dekanus 1996-98 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Prorektor 1999-2001 og rektor 2005-13 ved Universitetet i Bergen.

Tidligere redaktør av Sosiologisk Årbok og medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftene Consumption, Culture & Markets, Sosiologisk tidsskrift og Tidsskrift for samfunnsforskning. Nå medlem av redaksjonsrådet i Journal of Political Marketing og fagansvarlig for metodeartikler i Store norske leksikon.

Tidligere leder av forskningsutvalget i Universitetsrådet og Universitets- og høgskolerådet (UHR), styreleder i NIFU, Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest), Holbergprisen og Southern African-Nordic Centre (SANORD), preses i Selskapet til vitenskapenes fremme, nestleder i Områdestyret for Kultur og samfunn i Norges forskningsråd, styremedlem i INAS, NOKUT og UHR, samt medlem av Nordisk forskningspolitisk råd, forskningskomiteen i European University Association, styringsgruppen for Worldwide Universities Network (WUN), Regionalt næringsforum i Hordaland fylkeskommune og representantskapet i Festspillene i Bergen.

Nå rådsleder for Inter-University Centre i Dubrovnik og styremedlem i World University Consortium.

Innvalgt medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Academia Europaea, og World Academy of Art and Science.

Livsvarig medlem og tidligere formann i Det norske studentersamfund, ridder av Pinnsvinordenen ved Studentersamfunnet i Bergen, og innvotert medlem i Studentersangforeningen i Bergen.

Festskrift til 60-årsdagen: Makt, mening og struktur.