Hjem

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

Hovedinnhold

Polyfons logo

Musikk som ressurs for individ og fellesskap

Kunnskapsklynga Polyfon byggjer eit nasjonalt samarbeid om tenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling. Klynga bidrar til fagleg nytenking og samskaping som gir folk nye og betre tilbod.

Polyfon er koordinert av GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB. Ei rekkje klyngedeltakarar og samarbeidspartnarar er involverte i Polyfon. Aktørar frå heile landet er velkomne til å delta i klyngesamarbeidet.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram og registrer deg kostnadsfritt for å få tilsendt bulletengen Polyfon-nytt.

Call for papers med frist 1. juni:
Polyfons logo
nov 08

Send inn ditt sammendrag!

POLYFON-konferansen 2022 arrangeres 8. november, i Høgskulen på Vestlandet sine lokaler i Bergen. Konferansen samler brukere, praktikere, forskere og ledere, fra ulike fag og miljø. Call for papers: Send inn ditt sammendrag innen 1. juni!

Lenkesamling
bilde av piller i forskjellige farger

Norsk samfunnsdebatt om medisinering

De færreste ville vært uten moderne medikamentell behandling. Likevel er det flere medisineringspraksiser som er omdiskuterte. Som en hjelp til den som i forkant av Polyfon-konferansen ønsker å sette seg inn i denne diskusjonen, har vi samlet noen lenker til relevante mediesaker og innlegg.

RETNINGSLINJER
tekstur

Søk om formidlingsstøtte

Polyfon deler ut støtte til arrangement og formidlingsprosjekt etter søknad. Søknadsfristar: 1. februar, 1. juni og 1. oktober kl. 13.00. Det vert lagt opp til rask sakshandsaming.

KUNNSKAPSBESKRIVELSE
mobiltelefon

Digital musikkterapi

Digital musikkterapi (DMT) har potensial for å utvide musikkterapitilbudet slik at flere klienter kan ha tilgang til tjenestene. Musikkterapi kan være utilgjengelig på grunn av reiseavstander, psykososial situasjon (angst, frykt, agorafobi, ekskludering/marginalisering), fysiske utfordringer (sykdom...

NORGES MUSIKKHØGSKOLE
Bilde av Astrid Kvalbein, rektor ved NMH

– Vi er sterkare saman

Norges musikkhøgskole meldte seg inn i POLYFON hausten 2021. Det styrkar grunnlaget for eit nasjonalt samarbeid på musikkterapiområdet. «Vi er sterkare saman», seier NMHs rektor Astrid Kvalbein.

Kunnskapsklynga Polyfon bind saman musikk og helse, akademia og praksis.
Både utdannings- og forskingsinstitusjonar, helseføretak og kommunar/fylkeskommune er med i samarbeidet.
Klynga samarbeider også med andre kunnskapsklynger og med nasjonale kompetansemiljø.