Hjem

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

Hovedinnhold

Musikkterapi fra et brukerperspektiv

Musikk som helseressurs for individ og fellesskap

Kunnskapsklynga Polyfon byggjer eit nasjonalt samarbeid om musikk og musikkterapi, med vekt på samskaping for helse og samfunnsdeltaking. Aktørar frå heile landet er velkomne til å delta i klyngesamarbeidet.

Polyfon er koordinert av Griegakademiet (UiB), med deltakarar og samarbeidspartnarar frå ulike delar av landet. 

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram og/eller registrer deg for å få tilsendt bulletengen Polyfon-nytt.

8. og 9. november: GRATIS MUSIKKFESTIVAL I BERGEN
Framføring
nov 08

Polyfon-konsert og Musikkterapifest

I samarbeid med Gjenklang, Norsk foreining for musikkterapi og forskingssenteret GAMUT kan Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi tilby rike mogelegheiter for å oppleve musikk både kvelden før og kvelden etter Polyfon-konferansen 9. november.

JAPANSK INTERESSE FOR KLYNGESAMARBEIDET I POLYFON
gruppediskusjon

No blir Polyfons årsmelding omsett til japansk

Musikkterapimiljøet i Bergen har hatt besøk frå Japan, med forskaren Masao Sugita ved Fukushima University i spissen. Gjestane har møtt Brynjulf Stige for samtalar om kunnskapsklynga Polyfon og dei har blitt kjende med ulike musikkterapeutiske tilbod i regionen.

Erfaringspanel
Polyfons erfaringspanel

Erfaringspanelets arbeid

Polyfons Erfaringspanel består av brukere av musikkterapi, pårørende og erfaringskonsulenter fra ulike deler av landet. Også brukerorganisasjoner er representerte. Les om de oppgavene Erfaringspanelet har prioritert å arbeide med det siste året.

NYE DATA FRÅ HELSEDIREKTORATET
Statistikk frå NPR

Polyfon-samarbeidet aukar tilgangen på musikkterapitenester

Polyfon samlar inn indikatordata for å kunne vurdere samfunnseffekten av klyngesamarbeidet. Nye data frå Norsk pasientregister (NPR) tyder på at Polyfon-samarbeidet aukar tilgangen på musikkterapitenester.

Har du innspel til Polyfons strategi?
Framføre ei trapp

Polyfons strategiprosess 2023

Styringsgruppa for Polyfon har vedtatt at kunnskapsklynga skal gjennomføre ein strategiprosess i 2023. Kva og kor vil vi med kunnskapsklynga Polyfon? Vi ønskjer DINE innspel velkomne!

Kunnskapsklynga Polyfon bind saman musikk og helse, akademia og praksis.
Både utdannings- og forskingsinstitusjonar, helseføretak og kommunar/fylkeskommune er med i samarbeidet.
Klynga samarbeider også med andre kunnskapsklynger og med nasjonale kompetansemiljø.