Hjem

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

Hovedinnhold

Musikkterapi fra et brukerperspektiv

Musikk som helseressurs for individ og fellesskap

Kunnskapsklynga Polyfon byggjer eit nasjonalt samarbeid om musikk og musikkterapi, med vekt på samskaping for helse og samfunnsdeltaking. Aktørar frå heile landet er velkomne til å delta i klyngesamarbeidet.

Polyfon er koordinert av Griegakademiet (UiB), med deltakarar og samarbeidspartnarar frå ulike delar av landet. 

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram og/eller registrer deg for å få tilsendt bulletengen Polyfon-nytt.

RESSURSSIDE
Samtale om idear skrivne ned på gule lappar

Etablering og utvikling av praksis

Polyfon arbeider for at tilgangen til gode og forskingsinformerte musikkterapitilbod skal auke og verte meir likeverdig i heile landet. På denne ressurssida gir vi råd om etablering av praksis og om kvalitetssikring og forsking for vidare utvikling av praksis.

RESSURSSIDE
Barn i Bergen

Frå plan til praksis i Bergen kommune

Barne- og familiehjelpa i Etat for barn og familie i Bergen kommune har bygd opp musikkterapitenester dei siste åra. Les om korleis dei kommunale musikkterapeutstillingane på dette feltet er grunngitt og planforankra.

ARRANGEMENTS- OG FORMIDLINGSSTØTTE
mikrofon

Tre nye initiativ får Polyfon-støtte

Årets andre tildeling av Polyfons arrangements- og formidlingsstøtte er no klar, og tildelinga viser nok ein gong at det skjer mykje bra i klynga!

KURSTILBUD
Focus

Tilbud om kræsjkurs i formidling

Polyfon-konferansen er den viktigste møteplassen i klynga for erfaringsdeling og formidling. Har du noe å formidle, men liten erfaring med å gjøre det? Les videre!

Nyhet
Framsida av Polyfons årsmelding 2023

Årsmelding 2023: Kor står vi, kor går vi?

Kunnskapsklynga Polyfon arbeider for at musikk som helseressurs skal takast i bruk i heile landet, på ein brukarorientert og kunnskapsinformert måte. Her kan du lese eit samandrag om klyngas aktivitetar og samfunnseffektar i 2023.

Kunnskapsklynga Polyfon bind saman musikk og helse, akademia og praksis.
Både utdannings- og forskingsinstitusjonar, helseføretak og kommunar/fylkeskommune er med i samarbeidet.
Klynga samarbeider også med andre kunnskapsklynger og med nasjonale kompetansemiljø.