Hjem

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

Hovedinnhold

Musikkterapi fra et brukerperspektiv

Musikk som helseressurs for individ og fellesskap

Kunnskapsklynga Polyfon byggjer eit nasjonalt samarbeid om musikk og musikkterapi, med vekt på samskaping for helse og samfunnsdeltaking. Aktørar frå heile landet er velkomne til å delta i klyngesamarbeidet.

Polyfon er koordinert av Griegakademiet (UiB), med deltakarar og samarbeidspartnarar frå ulike delar av landet. 

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram og/eller registrer deg for å få tilsendt bulletengen Polyfon-nytt.

Call for papers
Konferansebanner Polyfon-konferansen 2024
nov 08

Send inn forslag til bidrag før 1. juni!

Polyfon-konferansen 2024 vert arrangert 7. november, i Høgskulen på Vestlandet sine lokale i Bergen. Konferansen samlar brukarar, praktikarar, forskarar og leiarar frå ulike fag og miljø. Send inn ditt forslag til konferansebidrag innan 1. juni!

KURSTILBUD
Focus

Tilbud om kræsjkurs i formidling

Polyfon-konferansen er den viktigste møteplassen i klynga for erfaringsdeling og formidling. Har du noe å formidle, men liten erfaring med å gjøre det? Les videre!

Nyhet
Logoer deltakere i Polyfon

Haugesund kommune har meldt seg inn i kunnskapsklynga Polyfon

Haugesund kommune har meldt seg inn i Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi. Det er Kulturskolen, ved rektor Camilla Rødsrud Schøyen, som blir kommunens hovedkontakt inn i klyngesamarbeidet.

Nyhet
Bilde av Lillestrøm

Lillestrøm kommune har meldt seg inn i kunnskapsklynga Polyfon

Lillestrøm kommune legger vekt på tjenesteutvikling og nye virkemidler for å møte morgendagens utfordringer i helsesektoren. Fra 1. mars 2024, er kommunen ny deltaker i kunnskapsklynga Polyfon.

Brukermedvirkning
Bildet viser en bilvei med en pil i midten. Det er trær på begge sider av veien.

Veileder for brukermedvirkning

Polyfon oppfordrer sterkt til å ta i bruk erfaringskompetanse i utforming og gjennomføring av praksiser innen musikkterapi / musikk og helse, inkludert prosjekter og arrangementer. Her finner du veiledning og informasjon om gode praksiser for brukermedvirkning.

Kunnskapsklynga Polyfon bind saman musikk og helse, akademia og praksis.
Både utdannings- og forskingsinstitusjonar, helseføretak og kommunar/fylkeskommune er med i samarbeidet.
Klynga samarbeider også med andre kunnskapsklynger og med nasjonale kompetansemiljø.