Hjem

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

Hovedinnhold

Musikkterapi fra et brukerperspektiv

Musikk som ressurs for individ og fellesskap

Kunnskapsklynga Polyfon byggjer eit nasjonalt samarbeid om tenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling. Klynga bidrar til fagleg nytenking og samskaping som gir folk nye og betre tilbod.

Polyfon er koordinert av GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB. Ei rekkje klyngedeltakarar og samarbeidspartnarar er involverte i Polyfon. Aktørar frå heile landet er velkomne til å delta i klyngesamarbeidet.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram og registrer deg kostnadsfritt for å få tilsendt bulletengen Polyfon-nytt.

infoside
Framføre ei trapp

Polyfons strategiprosess 2023

Styringsgruppa for Polyfon har vedtatt at kunnskapsklynga skal gjennomføre ein strategiprosess i 2023. Strategien skal gjelde frå januar 2024. Kva og kor vil vi med kunnskapsklynga Polyfon? Vi ønskjer DINE innspel velkomne!

UTDANNING
Illustrasjonsbilde tromming

Utdanningstilbod innan musikkterapi / musikk og helse

Kunnskapsklynga Polyfons visjon er at helseressursen musikk skal vere tilgjengeleg for alle, med musikkterapi til alle som ønskjer og treng det og aktiv styrking av musikk som folkehelseressurs i lokalsamfunnet.

Ny bok
Bildet viser Henriette Sinding Aasen, som holder boken "Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten"

Menneskerettar i helse- og omsorgstenesta

Korleis kan musikkterapeutar vera med og oppretthalde menneskerettane? Polyfons erfaringskonsulent, Kristianne Ervik, reiser dette spørsmålet, med utgangspunkt i ei nylansert bok om menneskerettar i helse- og omsorgstenesta.

Nyhet
Portrett av professor i musikkterapi, Gro Trondalen

Intervju med Gro Trondalen

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser har intervjuet professor Gro Trondalen, Norges musikkhøgskole, om sammenhengen mellom musikk og helse.

Nyhet
Jefferson Todd Frazier

– Vi er i starten av en revolusjon innen musikkterapi

Jefferson Todd Frazier mener Bergen og UiB har mye å bringe til torgs når det gjelder implementering av musikkterapi i helsetjenestene. Og fagfeltet er i rivende utvikling.

Kunnskapsklynga Polyfon bind saman musikk og helse, akademia og praksis.
Både utdannings- og forskingsinstitusjonar, helseføretak og kommunar/fylkeskommune er med i samarbeidet.
Klynga samarbeider også med andre kunnskapsklynger og med nasjonale kompetansemiljø.