Hjem

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

Hovedinnhold

Polyfons logo

Musikk som ressurs for individ og fellesskap

Kunnskapsklynga Polyfon byggjer eit nasjonalt samarbeid om tenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling. Klynga bidrar til fagleg nytenking og samskaping som gir folk nye og betre tilbod.

Polyfon er koordinert av GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB. Ei rekkje klyngedeltakarar og samarbeidspartnarar er involverte i Polyfon. Aktørar frå heile landet er velkomne til å delta i klyngesamarbeidet.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram og registrer deg kostnadsfritt for å få tilsendt bulletengen Polyfon-nytt.

Kick-off kvelden før POLYFON-konferansen
Konsert Gjenklang

Konferansekonsert

I forbindelse med årets Polyfon-konferanse inviteres det til musikalsk kick-off kvelden før konferansedagen! Konserten arrangeres av foreningen Gjenklang, og det blir også bidrag fra Rockovery Oslo. Velkommen til konsert mandag 7. november kl. 19.00 på Stereo.

Nasjonalt nettverk for musikkterapi i rus og psykisk helse
Logoen til Nasjonalt nettverk for musikkterapi - rus og psykisk helse

Filmpremiere

Seks nye filmer skal gi innblikk i hvordan og hvorfor musikkterapi har en funksjon i rus og psykisk helsetjeneste. Først ut er filmen "Identitet gjennom musikkterapi". Bak filmene står det nasjonale nettverket for musikkterapi i rus og psykisk helse.
Helse Bergen: nytt fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
texture

Musikkterapi, kognisjon og språk

Musikkterapi innen medisinsk rehabilitering etter ervervet hjerneskade er sjeldent et behandlingstilbud ved norske institusjoner og sykehus den dag i dag, med noen unntak.

Norges Musikkhøgskole: ny avhandling
Stine Camilla Blichfeldt-Ærø

Musikk for hjertet

Kan musikk regulere stress for pasienter under hjerteoperasjoner? Dette er temaet for avhandlingen til Stine Blichfeldt-Ærø, som hun før sommeren disputerte med ved Norges musikkhøgskole.
Reisebrev
Tre personer sitter ved siden av hverandre på en scene. De ser på hverandre og smiler.

Jubileumskonferansen i Fredrikstad

Polyfons erfaringskonsulent Kristianne Ervik forteller om sin opplevelse av jubileumskonferansen til Norsk Forening For Musikkterapi.

Kunnskapsklynga Polyfon bind saman musikk og helse, akademia og praksis.
Både utdannings- og forskingsinstitusjonar, helseføretak og kommunar/fylkeskommune er med i samarbeidet.
Klynga samarbeider også med andre kunnskapsklynger og med nasjonale kompetansemiljø.