Hjem
Det psykologiske fakultet
Nyhet | utdanning

Mark Price er fremragende underviser

Professor Mark C. Price er utnevnt til fremragende underviser ved Det psykologiske fakultet, UiB. Price underviser i persepsjon, oppmerksomhet og bevissthet på profesjonsstudiet i psykologi.

Mark Price, Institutt for samfunnspsykologi
– En god lærer må formidle entusiasme, verdsette studentene, og bør også være flink til å forklare på en enkel måte. Det er også viktig å bruke de moderne pedagogiske prinsippene i en effektiv og progressiv undervisning, sier professor Mark Price, nylig utnevnt til fremragende underviser ved Det psykologiske fakultet, UiB.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

– Noe av det jeg liker best med undervisning er å oppleve at studentene blir genuint interessert i emnet, å legge til rette for deres forståelse og å gi videre den akkumulerte kunnskapen innen disiplinen til en ny generasjon, sier Mark Price, professor ved Institutt for samfunnspsykologi (ISP).

Price er emneansvarlig for emnet kognitiv psykologi på fakultet og underviser mest på engelsk. Dette emnet er et av de som tar imot noen av de mange utvekslingsstudentene som kommer til fakultetet.

– Jeg er takknemlig for utnevnelsen. Når du legger ned mye arbeid i undervisningsutviklingen, går det på bekostning av tiden du bruker på vanlig forskning. Det er derfor flott å få en anerkjennelse av innsatsen jeg bruker på det, og se at det er verdsatt på denne måten.

Over Nordsjøen i en gammel varebil

Price begynte å undervise ved fakultetet allerede i 1998, og har vært en populær underviser siden. Han kom over Nordsjøen med flyttelasset i en gammel varebil, og trodde han kom til å bli i Bergen i høyden et par år, men slik ble det ikke.

– En god lærer må formidle entusiasme for det som det undervises i, verdsette studentene, og bør også være flink til å forklare på en enkel måte. Det er viktig å bruke de moderne pedagogiske prinsippene i en effektiv og progressiv undervisning.   

Høye faglige ambisjoner

– Professor Mark Price er en av våre svært dyktige undervisere og forskere, og denne utnevnelsen er i høyeste grad fortjent. Han har i mange år utviklet undervisningsoppleggene med et vedvarende og interaktivt blikk for studentenes motivasjon, læring og læringsmiljø.

– Og dette har han gjort på en nysgjerrig og veldokumentert måte, sier Norman Anderssen, dekan ved fakultetet.

Anderssen er også imponert over Prices høye faglige ambisjoner for undervisningen.

Mer tid og ressurser

Price ønsker seg mer individuell kontakt og tid med mindre grupper studenter. Til dette trengs det mer tid og ressurser.

– Slik veiledning er en bra måte å engasjere studentene på, og å finne ut hva de trenger mest hjelp med. Men med flere og flere studenter på universitetene trenger vi også større undervisningskapasitet. Politiske mål om å modernisere universitetsundervisningen må derfor matches med økte ressurser på bakken.    

Komiteens begrunnelse 

«Komitéen er imponert over Mark Prices dedikasjon til egen rolle som underviser, og over studentenes læring og utvikling innen hans emner. Komiteen peker på hans systematiske arbeid for å gjøre undervisningen stadig bedre, og bruk av grundig dokumentasjon av studentenes tilbakemeldinger. Disse bruker han for å reflektere over emnedesignet, og han gjennomfører kontinuerlig forbedringer i undervisningen. I løpet av de årene han har undervist har han forandret undervisningen gjennom studentaktiv læring, blandet læring (fysisk og digital) og med løpende formativ vurdering. 

Price søker inspirasjon gjennom aktivt samarbeid med engasjerte undervisere på tvers ved fakultetet, ved UiB og eksternt. I sin nåværende rolle som leder for fakultetets Learning Design Group er han opptatt av å identifisere og fjerne barrierer som kan hindre kollegaer i å videreutvikle undervisningen».