Hjem
Det psykologiske fakultet
EVU

EVU - veiviser for ansatte

Dette er en støtteside for ansatte som har eller vurderer EVU-aktivitet ved Det psykologiske fakultet.

Hovedinnhold

Hvis du har en ide til nytt videreutdanningstilbud, eller ønsker å videreutvikle et allerede eksisterende tilbud? Ta kontakt med EVU-teamet, så hjelper vi fagmiljø og administrasjon videre.
 

Team EVU kan hjelpe

Medlemmer i Team EVU ved Det psykologiske fakultet:
Birthe Berven Dahle - EVU-koordinator og leder av teamet
Anja Haukeland - arbeidslivskoordinator
Vidar Yndestad - økonomi
Maria Steene Eriksen - forskning
Eli Winther - HR
Kari Lid Skodje - HR

Vi er behjelpelige med bl.a. daglig drift av fakultetets EVU-emner, utarbeidelse av budsjett, emnebeskrivelser, beregning av kursavgift, formalisering og saksbehandling fra institutt til fakultet, veiviser til læringslabbens muligheter. 

Studieårets gang og drift

En grovskisse av århjul som kan gi en oversikt over når det skjer. Spørsmål rettes til evu.psyfa@uib.no

 • Gjennomgang av praktiske behov for kursdager, med alle emneansvarlige i starten av hvert semester (august/januar)
 • Innmelding av emner som skal gjennomføres påfølgende semester (september/mars)
 • Endringer i eksisterende emner, arbeides med i EPN:
  •  i perioden 1. november og stenger 1. mars for emner som går til høsten.
  •  i perioden 15. april og stenger 15. september for emner som går til våren. 
 • Innmelding av timeplan for påfølgende semster. Meldes i skjema i september/mars
 • Litteraturlister. Frist for emneansvarlige å levere litteraturlister i Leganto er 1. november/2. mai
 • Mitt UiB klargjøres for aktive emner i påfølgende semester i midten av november/mai
 • Publisering av timeplan og eksamensdatoer på emnets nettside - 1. desember/1. juni
 • Evaluering av emner gjøres etter avtale med emneansvarlige
 • Eksterne forelesere meldes inn i forbindelse med timeplan, eller så snart dette er klart.

Eksterne forelesere

 • emneansvarlig, i samråd med institutt/senter avtaler med eksterne om tid for undervisning
 • adm. oppretter kontrakter for eksterne forelesere.
 • Satser for lønn gjeldende fra 1. juni 2023 er sendt administrasjonssjefer.
 • reiser og opphold som er avtalt på forhånd blir refundert i selvbetjeningsløsningen "Betalmeg". Viktig at dette gjøres i oppdragsperioden, periode står oppført i kontrakten.

Om eksamen

 • Studenter kan trekke seg fra eksamen intil to uker før eksamen starter.
 • Obligatoriske aktiviteter registreres emneansvarlig i Fagpersonweb like etter gjennomføring av undervisning. 
 • Ved gyldig fravær på eksamen lages det ny eksamen for studenter i påfølgende semester. Andre fravær på eksamen blir gjennomført ved neste gjennomføring.
 • Ekstern senor blir foreslått av emneansvarlige til adm. Honorering er etter UiBs gjeldende satser.
 • alle spørsmål rundt eksamen rettes til eksamen.psyfa@uib.no

Nye emner i EPN - Viktige datoer

I første omgang må vi kartlegge behovet og ønsket, og vil i første omgang forsikre oss om at nødvendige avklaringer er forankret på institutt/senter og fakultet. Vi vil gjerne hjelpe, vi trenger da å vite så mye som mulig om hva som er tenkt eller planlagt om målgrupper, finansiering, eventuelle samarbeidspartnere. Kontakt oss for bistand, uavhengig av frister.

Endringer som skal gjelde for høsten:
EPN åpner 1. november og stenger 1. Mars – i denne perioden arbeider emne- og programansvarlig med emner og program i EPN.
1 Februar: Frist for nye emner
eksisterende emner, se årshjul

Alle emner og program skal være godkjent når EPN stenger sentralt 1. april 

Endringer som skal gjelde for våren:
EPN åpner 15. april og stenger 15. September
15 August: Frist for nye emner
eksisterende emner, se årshjul

Alle emner og program skal være godkjent når EPN stenger sentralt 15. oktober.

Møteplan for utvalgene må tilpasses fristene i EPN, slik at en beskrivelse kan gå helt til fakultetsstyret om nødvendig.

Søknadsprosess for søkere

Opptak til emner som skal gå starter i oktober/april. UiB Videre gjennomfører opptaket løpende fra søknad starter. 

 

UiB Videre, en god ressurs i arbeidet

.. fra ide til iverksettelse, vi tar sammen kontakt når vi har avklart interne behov først.

 

Team EVU, det beste teamet <3