Hjem
Det psykologiske fakultet
Lesesaler

Lesesalar ved Det psykologiske fakultet

På campus har vi lesesalar som er opne for alle studentar ved Det psykologiske fakultet, og eigne lesesalar for masterstudentar eller studentar som skriv hovudoppgåve.

Fasade Det psykologiske fakultet
Det psykologiske fakultet.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Lesesalar

Bjørn Christiansens hus, Christies gate 12

Første etasje

 • Kven: Alle studentar ved Det psykologiske fakultet.
 • Åpningstider: 07:00-23:00 alle dager med studentkort.

Andre etasje (rom 201, 204, 209, 210, 211A, 211, 212, 213 og 214)

 • Kven: Alle masterstudentar ved Det psykologiske fakultet.
 • Åpningstider: 07:00-23:00 alle dager med studentkort.

Andre etasje (rom 202, 203)

 • Kven: For studentar som skriver hovedoppggave ved profesjonsstudiet i psykologi. 
 • Åpningstider: 07:00-23:00 alle dager med studentkort.

Vektertorget, Christies gate 13

 • Kven: For studentar ved masterprogrammet i pedagogikk (fulltid og deltid), barnevern, Global utviklingsteori og -praksis og Helsefremmande arbeid og helsepsykologi. 
 • Kor: Andre etasje (rom 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222)
 • Åpningstider: alle dager fra 06.00 til 23.00

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

 • Kven: Studentar på årsstudium, bachelorprogram og profesjonsstudentar i psykologi.
 • Korleis: På alle opne lesesalar på HF må du bestille plass. Oversikt over ledige lesesalsplassar.
 • Når: alle dager 07.00 - 22.00. 

Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

 • Kven: studentar på masterprogrammet i psykologi - studieretning Åtferd og nevrovitskap, logopedi, samt studentane på profesjonsstudentar i psykologi som tar emna PROPSY303 og PROPSY304.
 • Korleis: På alle opne lesesalar på MED må du bestille plass. Oversikt over ledige lesesalsplassar.
 • Kor: Lesesalar (rom 107, 113, 122 og 124) og grupperom i 1. etasje. 
 • Når: Alle dagar 06.00-23.00. Gangbru via Haukeland frå BB-bygget.


Odontologibygget (ODO): 

 • Kven: For tannlegestudentar og studentar ved masterprogrammene i barnevern, global utviklingsteori og praksis, helsefremmande arbeid og helsepsykologi og klinisk psykologi.
 • Korleis: På alle opne lesesalar på MED må du bestille plass. Oversikt over ledige lesesalsplassar.
 • Åpningstider: alle dager fra 06.00 til 23.00. OBS! En del av plassene er reservert for tannlegestudenter mellom 11.00 - 13.00.
   

Lesesalsreglement

Alle lesesalar ved UiB er underlagt eit felles lesesalsreglement. I tillegg har Kvalitetsutvalet for undervisning og evaluering (KUE) vedteke utfyllande reglar til dette reglementet for Det psykologiske fakultet.

Lesesalsregelmentet med utfyllande reglar for Det psykologiske fakultet kan du laste ned her.