Hjem
Det psykologiske fakultet

Godkjenning av tidligere utdanning i grad ved Det psykologiske fakultet

Har du tidligere utdanning som du ønsker skal bli en del av graden din ved Det psykologiske fakultet? Her finner du framgangsmåte og søknadsskjema.

illustrasjonsfoto av papirer som ligger hulter til bulter i bunke
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

Studenter ved Det psykologiske fakultet kan søke om å få godkjent tidligere utdanning (også kalt innpassing) som del av graden sin. Vi skiller mellom to ulike former for tidligere utdanning; ekstern utdanning og intern utdanning, og to muligheter for godkjenning; av obligatoriske emner og av valgemner.

Søknadsskjema finner du til høyre på denne siden.

Ekstern utdanning

Med ekstern utdanning mener vi utdanning som du har tatt ved et annet universitet eller høgskole enn Universitetet i Bergen.

Du kan søke om å få godkjent utdanning tatt ved et annet lærested, både norsk og utenlandsk, som en del av bachelor-, master- eller cand.psychol.-graden din ved Det psykologiske fakultet. Bruk søknadsskjemaet du finner til høyre på denne siden.

Den eksterne utdanningen må dokumenteres med:

  • emnebeskrivelser 
  • litteraturlister

Disse må være på et av de skandinaviske språkene eller engelsk. Du trenger ikke legge ved karakterutskrift om utdanningene er fra et av de lærestedene du finner i denne oversikten. Om lærestedet ikke er på listen, må du legge ved karakterutskrift.

Dokumentasjon på ekstern utdanning fra utenlandske læresteder må fremvises i original på Informasjonssenteret samtidig med eller før du søker om å få denne godkjent.

Har du tatt ex.phil. eller tilsvarende emne ved et annet lærested? Reglene for fritak eller innpassing av ex.phil. står her.

Intern utdanning

Med intern utdanning mener vi emner som du har tatt ved Universitetet i Bergen, men som i utgangspunktet ikke er en del av den graden du nå er i gang med.

Obligatoriske emner

Du kan søke Det psykologiske fakultet om å få erstattet obligatoriske emner i graden din med emner du har tatt tidligere. En slik søknad er nødvendig for å erstatte obligatoriske emner i graden, som spesialiseringsemner og innføringsemner.

Valgfrie interne emner

Det er ikke nødvendig å sende inn søknad for å få godkjent tidligere avlagt intern utdanning som valgfrie emner i graden din. Her holder det å sende en melding i UiB Hjelp (hjelp.uib.no/) med beskjed om hvilke emner du ønsker skal inngå i den valgfrie delen av graden din.

Examen philosophicum

Hvis du har tatt ex.phil. ved et annet fakultet ved UiB, trenger du ikke å søke spesielt om å få bruke denne i graden. Alle ex.phil.-variantene ved UiB er likeverdige og dette vil derfor automatisk legges inn i din utdanningsplan. Dersom du opplever at tidligere avlagt ex.phil. ved UiB likevel ikke dukker opp i din utdanningsplan, kan du sende en melding i UiB Hjelp (hjelp.uib.no/) for å få rettet opp dette. 

Delstudium i utlandet

Hvis du skal reise på utveksling eller ønsker å få godkjent delstudium i utlandet i graden din, finnes det egne rutiner for godkjenning. Informasjon om dette finner du på siden vår om godkjenning av studieopphold i utlandet.