Hjem
Det psykologiske fakultet

Kva kan du bli?

Lurer du på kva jobb du kan få om du studerer psykologiske eller pedagogiske fag?

Hovedinnhold

Hos oss ved Det psykologiske fakultet studerer du menneske og korleis vi tenker, kommuniserer, og handlar. Du går i djupna på korleis me lærer og utviklar kunnskapen vår. Gjennom studia får du brei kompetanse i korleis mennesket fungerer i møte med seg sjølv, andre menneske og med omverda. Dette gjer deg mange varierte yrkesmoglegheiter etter utdanninga. Mange av våre studieprogram har praksis i løpet av studiet og du får tett kopling til arbeidslivet. 

Her fortel våre tidlegare studentar om kva dei arbeider med, og korleis deira veg frå studier til arbeidslivet var.