Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kva kan du bli?

Lurer du på kva jobb du kan få om du studerer psykologiske eller pedagogiske fag?

Main content

Hos oss ved Det psykologiske fakultet studerer du menneske og korleis vi tenker, kommuniserer, og handlar. Du går i djupna på korleis me lærer og utviklar kunnskapen vår. Gjennom studia får du brei kompetanse i korleis mennesket fungerer i møte med seg sjølv, andre menneske og med omverda. Dette gjer deg mange varierte yrkesmoglegheiter etter utdanninga. Mange av våre studieprogram har praksis i løpet av studiet og du får tett kopling til arbeidslivet. 

Her fortel våre tidlegare studentar om kva dei arbeider med, og korleis deira veg frå studier til arbeidslivet var.