Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Informasjon om tverrfaglig praksis i TVEPS for studenter høsten 2020.
19. mai 2020 publiserte vi en ny befolkningsundersøkelse om omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge. Datainnsamlingen ble foretatt høsten 2019 og vi inviterte 30 000 personer i alderen 16-74 år til å delta. Vi fikk inn 9248 svar og svarprosent ble 32.7%
Forskningsgruppen for Arbeidsmiljø, ledelse og konflikt skulle etter planen avholde det 10. Kile-seminaret fredag 15. mai 2020. Grunnet Korona-situasjonen så vi oss dessverre nødt til å avlyse årets seminar. Som erstatning streamer vi et tilsvarende seminar som ble avholdt i samarbeid med STAMI i Oslo den 11. september 2019.
Fire fagmiljøer ved UiB får hasteutlyste midler til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.
De sosiale behovene mennesker har er nesten på linje med behovene for mat og drikke. Vi er helt avhengige av menneskelig kontakt. Unge mennesker kanskje mer enn andre.
I et intervju med NRK gir kronprinsessen full støtte til BRY.DEG 2020, en stor nasjonal undersøkelse om psykisk helse. Hun oppfordrer alle over 18 år til å svare på undersøkelsen.
Det psykologiske fakultet øker sine søkertall fra Samordna opptak, og særlig går pedagogikk frem. Masterprogrammene ved fakultetet har i tillegg fem programmer i topp-10-listen ved UiB.
Flere tidligere undersøkelser har vist at mange av studentene sliter med ensomhet og depresjon. Hvordan går det nå, når campus er korona-stengt?
Helsepersonell står overfor svært krevede oppgaver under en pandemi. Det er helt sentralt at ledere lager en plan for ivaretagelse og forebygging av mental slitasje.
Ferske funn frå Norsk Medborgerpanel viser at folk sine haldningar til både regjering, lokale politikarar og til naboen har endra seg under koronakrisa.
Senter for krisepsykologi søker deltakere til forskningsprosjekt om isolasjon på grunn av karantenebestemmelsene
Mens koronakrisen herjer tyr folk til enda verre katastrofer, - på film. Psykologspesialist Unni Marie Heltne forklarer hvorfor du vil ha katastrofen på skjermen, og Mikal Olsen Lerøen gir deg fem katastrofefilm-favoritter.
I disse dager må vi stadig tilpasse oss nye situasjoner og nye måter å gjøre ting på. Vi mennesker er svært tilpasningsdyktige og vil i mange tilfeller klare dette helt fint, men i noen tilfeller vil det også kreve mer av oss.
Etter hvert som pandemien ser ut til også å ramme de fattigste landene og mennesker på flukt, ser vi flere og flere mennesker bli berørt både av smitte, sykdom, smittehindrende tiltak og de økonomiske problemene som følger. Et stort antall mennesker verden over står i fare for å kjenne på de psykiske konsekvensene av en pandemi.
Nå vil forskerne finne ut hva du tenker og gjør når det er pandemi.
Hva kan dempe frykt og grubling når vi oversvømmes av informasjon om farer og risiko vi ikke kan gjøre så mye med
Mange mennesker har lenge kjent på at korona-pandemien er noe helt ukjent, noe vi ikke får kontroll på. Og nå kommer den hjem til oss.

Sider