Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

- Det er samfunnsoppdraget vi har og alle de engasjerte kollegaene som motiverer meg.
Robert Murison blir motivert av nye utfordringer. - Jeg tenker også at min kjennskap til UiB vil bidra positivt til instituttet.
Fakultetets nye doktores tok i mot sine diplom fra dekana Bente Wold, som delte ut æresbevisningene for første gang.
Se film om Jørgen Aasen Berget som dro til Cape-Town i Sør-Afrika for å få praksis i psykologstudiet. Samtidig fikk han muligheten til å hjelpe traumatiserte barn og unge.
Conor Douris er bachelorstudent fra Universitetet i Limerick. Han studerer psykologi og sosiologi og spiller i band.
Mennesker bruker omtrent en tredjedel av livet sitt på å sove. Formålet med dette kurset er å gi kunnskap om døgnrytmers og søvnens funksjoner, og om de mekanismene for hvordan forstyrrelse av døgnrytme og søvnmangel degraderer mental og fysisk helse, sikkerhet og produktivitet - og øker risikoen for ulykker og feil.
Robert Murison, Astrid Tolo, Åsa Hammar og Roar Espevik blir nye instituttledere ved Det psykologiske fakultet.
Kunstig dagslys er installert på flere sykehjem i Bergen. Forskerne bak prosjektet DEMLIGHT håper det vil gi de eldre bedre søvn og mindre uro.
– Målet er en enda bedre organisering av arbeidet for alle ansatte og studenter. Da er vi relevante for samfunnet rundt oss og inkluderer brukere, ansatte og studenter i en god dialog.
Det psykologiske fakultets studiekvalitetspris for 2016 gikk til pedagogikkmiljøet i lektorutdanningen. Rune Mentzoni fikk studentenes undervisingspris.
Hege Høivik Bye, Bjarte Furnes, Anita Lill Hansen, Kenneth Hugdahl og Grete Line Simonsen er valgt til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august.
Da får du en ny sjanse her.
Bente Wold og Gro Mjeldheim Sandal fikk størst oppslutning blant velgerne, med 54,43 % av stemmene. De blir dermed dekan og prodekan ved Det psykologiske fakultet for de neste fire årene.
Høyesterettsdommer og årets æresalumn, Magnus Matningsdal, satt ikke bare på lesesalen i studietiden – han spilte også fotball på UiB-laget «Jæren stein og grus».
Meinte det var for lite informasjon for born, no er videoen blitt sett over 80 000 gongar på ei veke
Stolt dekan sammen med doktorander og æresdoktorer i Muséhagen.
Ved Det psykologiske fakultet i Bergen er fem av ti studieprogram inne på listen med de programmene som har flest søkere.
Etter at Magnus Matningsdal sluttet som professor ved Det juridiske fakultet i 1989 har han stått over 2000 timer ved kateteret på Dragefjellet. I dag hedres høyesterettsdommeren som æresalumn på årets Christiekonferanse.

Sider