Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Førsteamanuensis Jens C. Thimm er tildelt Bjørn Christiansens minnepris for 2020
Hvordan kan man utvikle et bedre opplæringstilbud til barn som har behov for ekstra støtte? UiB er med i et nytt senter som skal finne forskningsbaserte svar.
Ved Senter for krisepsykologi har vi oversatt et spørreskjema som kartlegger folks tanker om døden fra engelsk. Vi søker deg som kan gi oss tilbakemelding på spørreskjemaet!
Ifølge en ny UiB-studie har én av tre foreldre som mistet et barn på Utøya fortsatt så sterke sorgreaksjoner at det preger dem i hverdagen.
Ph.D-stipendiat Vilde Brecke er førsteforfatter på artikkelen "Diffusion Tensor Imaging Before and 3 Months after Concentrated Exposure Response Prevention in Obsessive-compulsive Disorder".
Vi gratulerer førsteamanuensis Olga Therese Ousdal med Marie Spångberg-prisen for 2020 for MRI-studien av overlevende etter Utøya.
De siste tretti årene har perfeksjonismen økt med tretti prosent i den vestlige verden. - I våre studier ser vi at kursing i selvmedfølelse kan redusere perfeksjonisme, forteller stipendiat og psykolog Vivian Woodfin i podcasten UiB Popviten.
Norman Anderssen blir ny dekan ved Det psykologiske fakultet. Det ble klart under fakultetsstyremøtet onsdag 12. mai.
Har du lyst til å delta i en spørreundersøkelse og være med i en trekning av fem selvvalgte gavekort á kr 500?
Regjeringen foreslår å innføre krav om barnevernsfaglig mastergrad for ansatte i barnevernet. I tillegg skal mastergradene få felles kompetansekrav.
Treff i mindre grupper gjør det enklere å finne ut av studenttilværelsen, og kan også føre til mer engasjerte studenter.
Stipendiat Grete K. Velure, førsteamanuensis Bernd Müller og professor May Aa. Hauken har publisert en ny artikkel basert på en kvalitativ studie av effekten av hyperbar-behandling etter kreftbehandling i bekkenregionen.
Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
Hvilken lærdom tar vi med oss inn i et nytt år? Psykologspesialist og professor Atle Dyregrov oppsummerer pandemiåret 2020.
Førsteamanuensis Line Oldervoll er medforfatter på en publisert artikkel om arbeidsdeltagelse etter kreftbehandling
Jens C. Thimm, Agnete Egilsdatter Kristoffersen og Unni Ringberg har publisert en ny artikkel i tidsskriftet European Journal of Psychotraumatology
Er du student og brenner for god psykologisk behandling? Lurer du på hvordan behandling kan endre hjernen? Bergen Center for Brain Plasticity i samarbeid med Senter for krispsykologi inviterer til spennende rekrutteringsprogram i klinisk psykologi. Neste kull starter opp høsten 2022.
Professor May Hauken ved Senter for krisepsykologi er intervjuet av det nyopprettede Pandemisenteret ved UiB

Sider