Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Har du lyst til å delta i en spørreundersøkelse og være med i en trekning av fem selvvalgte gavekort á kr 500?
Regjeringen foreslår å innføre krav om barnevernsfaglig mastergrad for ansatte i barnevernet. I tillegg skal mastergradene få felles kompetansekrav.
Treff i mindre grupper gjør det enklere å finne ut av studenttilværelsen, og kan også føre til mer engasjerte studenter.
Stipendiat Grete K. Velure, førsteamanuensis Bernd Müller og professor May Aa. Hauken har publisert en ny artikkel basert på en kvalitativ studie av effekten av hyperbar-behandling etter kreftbehandling i bekkenregionen.
Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
Hvilken lærdom tar vi med oss inn i et nytt år? Psykologspesialist og professor Atle Dyregrov oppsummerer pandemiåret 2020.
Førsteamanuensis Line Oldervoll er medforfatter på en publisert artikkel om arbeidsdeltagelse etter kreftbehandling
Jens C. Thimm, Agnete Egilsdatter Kristoffersen og Unni Ringberg har publisert en ny artikkel i tidsskriftet European Journal of Psychotraumatology
Er du student og brenner for god psykologisk behandling? Lurer du på hvordan behandling kan endre hjernen? Bergen Center for Brain Plasticity i samarbeid med Senter for krispsykologi inviterer til spennende rekrutteringsprogram i klinisk psykologi. Neste kull starter opp høsten 2022.
Professor May Hauken ved Senter for krisepsykologi er intervjuet av det nyopprettede Pandemisenteret ved UiB
Syv studenter ved profesjonsstudiet har fullført gruppelederkurs for voldtektsutsatte ved senteret
Et samfunnsnyttig fakultet med kreativ forskning og undervisning jubilerer. 40-åringen er like populær blant studentene som en veletablert rockestjerne.
Elisabeth Norman, Rune Johan Krumsvik og Marit Ulvik er fremragende underviser ved Det psykologiske fakultet. Statusen som fremragende underviser er en nasjonal ordning, og undervisningskvalitet står stadig sterkere i Norge.
Vellykket nettstudium Pandemi og krisepsykologi
Mennesket er den eneste arten som bruker symboler for å uttrykke mengde, og forskerne vil finne ut hvorfor tallsystemene er så forskjellige i ulike kulturer.
Førsteamanuensis Line Oldervoll er medforfatter på en systematisk review og meta-analyse publisert i tidsskriftet Nutrients i dag.
Vi tar nå imot søknader om seks parallelle kurs med tverrgående keynotes og virtuelle sosiale arrangementer. BSRS 2021 vil være en hel-digital PhD-forskerskole.

Sider