Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

I et intervju med NRK gir kronprinsessen full støtte til BRY.DEG 2020, en stor nasjonal undersøkelse om psykisk helse. Hun oppfordrer alle over 18 år til å svare på undersøkelsen.
Det psykologiske fakultet øker sine søkertall fra Samordna opptak, og særlig går pedagogikk frem. Masterprogrammene ved fakultetet har i tillegg fem programmer i topp-10-listen ved UiB.
Flere tidligere undersøkelser har vist at mange av studentene sliter med ensomhet og depresjon. Hvordan går det nå, når campus er korona-stengt?
Helsepersonell står overfor svært krevede oppgaver under en pandemi. Det er helt sentralt at ledere lager en plan for ivaretagelse og forebygging av mental slitasje.
Ferske funn frå Norsk Medborgerpanel viser at folk sine haldningar til både regjering, lokale politikarar og til naboen har endra seg under koronakrisa.
Senter for krisepsykologi søker deltakere til forskningsprosjekt om isolasjon på grunn av karantenebestemmelsene
Mens koronakrisen herjer tyr folk til enda verre katastrofer, - på film. Psykologspesialist Unni Marie Heltne forklarer hvorfor du vil ha katastrofen på skjermen, og Mikal Olsen Lerøen gir deg fem katastrofefilm-favoritter.
I disse dager må vi stadig tilpasse oss nye situasjoner og nye måter å gjøre ting på. Vi mennesker er svært tilpasningsdyktige og vil i mange tilfeller klare dette helt fint, men i noen tilfeller vil det også kreve mer av oss.
For de fattigste landene og mennesker på flukt er smittehindrende tiltak svært utfordrende, og et stort antall mennesker verden over vil oppleve økende psykiske konsekvenser av en pandemi.
Nå vil forskerne finne ut hva du tenker og gjør når det er pandemi.
Hva kan dempe frykt og grubling når vi oversvømmes av informasjon om farer og risiko vi ikke kan gjøre så mye med
Mange mennesker har lenge kjent på at korona-pandemien er noe helt ukjent, noe vi ikke får kontroll på. Og nå kommer den hjem til oss.
TVEPS-studenter underviser om helse og livsmestring. – Jeg håper de unge føler seg bedre rustet og har mer kunnskap om kropp og følelser, sier kommende helsesykepleier Kirlin Bodin.
Både elever og lærere i videregående skole verdsetter systematisk arbeid med det psykososiale læringsmiljøet. Men et godt miljø krever målrettet innsats over tid.
Et utvekslingssemester høsten 2019 til Monash University i Melbourne, sørvest i Australia, ga Amalie Lund et utvekslingsopphold hun aldri glemmer.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 1. april 2020.
Vi har fått penger fra Diku til å sende studenter på en unik opplevelse i Sør-Afrika fra høsten 2020

Sider