Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Stor spennvidde i tema for doktorgradene ved fakultetet denne høsten. I alt tretten kandidater disputerte og elleve tok i mot æresbevisningen i universitetsaulanen fredag 27. januar.
Lørdag 28. januar vises dokumentaren «Hearing voices – om å avbilde stemmer som ikke finnes» på NRK Kunnskapskanalen. Dokumentaren følger professor Kenneth Hugdahl og hans team i jakten på den lille detaljen i hjernen som gjør at schizofrene oppfatter stemmene som helt konkrete og virkelige. Dokumentaren er produsert av Univisjon ved UiB.
Det psykologiske fakultet satser på mer forskningsformidling. Denne uken er Margareth Barndon på plass som ny kommunikasjonsleder ved fakultet.
I dag er skoler utsatt for en stadig økende forventning om å drive forsknings- og utviklingsarbeid for å forbedre sitt undervisningstilbud. Hvilken kunnskap lærere trenger for å undervise bedre, er det imidlertid ikke enighet om.
Om ikke lenge vil det vokse fram et kunstverk på lesesalen i Christies gate 12. Det er kunstner Ingeborg Blom Andersskog som skal tegne på veggen. Hun lover at hun skal være stille.
Ved UiB har kjønnslikestilling vært på dagsorden i flere tiår. Ett av målene har vært å øke kvinneandelen blant professorene. Det psykologiske fakultet er best i klassen.
Den økte satsingen på helseforebyggende tjenester i kommunene innebærer at fremtidens psykologer får nye arenaer å utøve sitt virke på, men også møter nye krav til faglig kompetanse.
Ikke alle regnes som en del av et større «vi» når nordmenn rangerer sosiale gruppers stereotypiske trekk.
Innvandringspolitikk går foran god helseomsorg i dagens Norge
Andrea Bender kombinerer psykologi og antropologi for å finne ut hvordan språk og kultur former måten vi oppfatter og tenker om verden.
Norske sykepleiere opplever mindre mobbing enn sykepleiere i andre land, men de som mobbes og konfronterer mobberne rammes ofte av angst.
Kan de positive erfaringene fra dobbeltkompetansemodellen i klinisk psykologi legges til grunn for tilsvarende kompetansebygging i psykologi knyttet til primærhelsetjenesten?
Nyhetsbrev for september er sendt til alle ansatte ved Det psykologiske fakultet. Aktuelle saker er blant annet studentopptak og semesterstart, nye studentarbeidsplasser, mentorordning, nye forskningsprosjekter og Helsecampus Årstadvollen.
Prioriteringer i den nye strategiplanen for 2016-22, erfaring med instituttorganisering, lektorutdanning ved UiB og Helsecampus Årstadvollen sto på agendaen da ledelse, styrer og utvalg var samlet 14. september til det årlige strategiseminar med fakultetsstyret.
Verden er igjen åsted for en alvorlig flyktningkrise. Krigen i Syria tvinger millioner av mennesker på flukt: til nabolandene og til Europa. Over 3000 mennesker har druknet i Middelhavet hittil i 2016. En hel generasjon mennesker risikerer en framtid med begrensede eller ingen rettigheter.
UPP-medlem Ingrid Helleve har bidratt i og redigert en ny bok: Helleve, I. Børhaug, F. (red.) (2016). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Fagbokforlaget
I følge postdoktor i rettsvitenskap, Maja Janmyr, vil ikke en jobb på universitetet automatisk si at man sitter ensom i sitt elfenbenstårn – selv jurister kan jobbe i felten!

Sider