Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 24. september 2020.
Universitetet i Bergen ønsker rekordmange nye studenter velkommen til et ekstraordinært studieår.  Nåløyet er trangere enn før for de mest populære studiene. 
Mange norske barn og unge følger ikke anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt, og mange får heller ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet.
Sammen med noen av Bergens beste forskningsmiljøer vil deltakerne på Bergen Summer Research School utforske hvordan deres forskning kan bidra til å løse globale samfunnsutfordringer. Se en rekke åpne forelesninger her. 
19. mai 2020 publiserte vi en ny befolkningsundersøkelse om omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge. Datainnsamlingen ble foretatt høsten 2019 og vi inviterte 30 000 personer i alderen 16-74 år til å delta. Vi fikk inn 9248 svar og svarprosent ble 32.7%
Seminaret som ble streamet i forbindelse med årets Kile-seminar er nå tilgjengelig i sin helhet på youtube: https://youtu.be/5zKeDAxMLXg
Fire fagmiljøer ved UiB får hasteutlyste midler til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.
De sosiale behovene mennesker har er nesten på linje med behovene for mat og drikke. Vi er helt avhengige av menneskelig kontakt. Unge mennesker kanskje mer enn andre.
I et intervju med NRK gir kronprinsessen full støtte til BRY.DEG 2020, en stor nasjonal undersøkelse om psykisk helse. Hun oppfordrer alle over 18 år til å svare på undersøkelsen.
Det psykologiske fakultet øker sine søkertall fra Samordna opptak, og særlig går pedagogikk frem. Masterprogrammene ved fakultetet har i tillegg fem programmer i topp-10-listen ved UiB.
Flere tidligere undersøkelser har vist at mange av studentene sliter med ensomhet og depresjon. Hvordan går det nå, når campus er korona-stengt?
Helsepersonell står overfor svært krevede oppgaver under en pandemi. Det er helt sentralt at ledere lager en plan for ivaretagelse og forebygging av mental slitasje.
Ferske funn frå Norsk Medborgerpanel viser at folk sine haldningar til både regjering, lokale politikarar og til naboen har endra seg under koronakrisa.
Senter for krisepsykologi søker deltakere til forskningsprosjekt om isolasjon på grunn av karantenebestemmelsene
Mens koronakrisen herjer tyr folk til enda verre katastrofer, - på film. Psykologspesialist Unni Marie Heltne forklarer hvorfor du vil ha katastrofen på skjermen, og Mikal Olsen Lerøen gir deg fem katastrofefilm-favoritter.
I disse dager må vi stadig tilpasse oss nye situasjoner og nye måter å gjøre ting på. Vi mennesker er svært tilpasningsdyktige og vil i mange tilfeller klare dette helt fint, men i noen tilfeller vil det også kreve mer av oss.
For de fattigste landene og mennesker på flukt er smittehindrende tiltak svært utfordrende, og et stort antall mennesker verden over vil oppleve økende psykiske konsekvenser av en pandemi.
Nå vil forskerne finne ut hva du tenker og gjør når det er pandemi.

Sider