Hjem
Studer samfunnsfag
Finn ditt samfunnsfag

Samfunnsfagene på Universitetet i Bergen

Geografi, sammenliknende politikk, sosiologi, administrasjon og organisasjon, samfunnsøkonomi, sosialantropologi, informasjon, kommunikasjon og medier. Samfunnsfagene undersøker hvordan samfunnet fungerer, og hvordan vi kan gjøre en forskjell.

Studere samfunnsfag ved UiB 40 muligheter
Samfunnsfag er et annet ord for et samfunnsvitenskapelig fag.
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Hovedinnhold

Studieprogram

Alle fagene du finner i denne lenken er samfunnsvitenskapelige fag, som er et annet ord for samfunnsfag. I lenken finner du alle de ulike studieprogrammene samlet. Et studieprogram er en tilrettelagt studievei som leder frem til en bahelorgrad eller en mastergrad. 

Samfunnsfagene finner du på disse instituttene

Geografi

Hvordan henger miljø, natur og samfunn sammen? På geografi kan du studere tema som grønn omstilling, klimaendringer, naturfare, ulikheter i verden, klima- og energiomstilling, matsikkerhet og hvordan ta vare på naturressursene. 

Sammenliknende politikk

Sammenliknende politikk er en type statsvitenskap. Her studerer du politikk, politiske institusjoner, organisasjoner, politiske prosesser, samfunnsdeltakelse og politisk oppførsel både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Informasjons og medievitenskap

Her kan du lære journalistikk, tv- og videoproduksjon, informasjonsvitenskap, medier og kommunikasjon, medie- og interaksjonsdesign, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og kunstig intelligens (kognitiv vitenskap).

Samfunnsøkonomi

Hvordan løser vi alle utfordringene innen klima, arbeidsledighet, skillet mellom fattige og rike, flyktningestrøm og flyttemønster og migrasjon? Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi kan møte disse utfordringene gjennom å bruke samfunnets ressurser best mulig. Både naturressurser, kapital og ikke minst de menneskelige ressursene må brukes klokt.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Hvordan vi organiserer oss har alt å si for mange av utfordringene samfunnet har innenfor helse, utdanning, næringsutvikling, miljøvern og samfunnsikkerhet. Hvilke former for organisasjon, forvaltning og styring kan vi bruke, og hvordan virker disse? Hvilke konsekvenser har organiseringen for interesser, folk og verdier i samfunnet? 

Sosialantropologi

Sosialantropologi sammenligner kulturer og samfunn. Dette er vitenskapen om det kulturelle mangfoldet blant mennesker verden over og de sosiale prosessene. All menneskelig virksomhet og kunnskap er interessant når sosialantropologer forsøker å forstå variasjon, sammenheng og endring i samfunn og kultur. Som sosialantropolog forsker du overalt i verden, både i eget samfunn og utenfor. Hovedmetoden er feltarbeid, som betyr at du tilbringer lang tid – måneder eller år – tett på mennesker for å få dyp innsikt i livene deres.

Sosiologi

I sosiologien arbeider du med hvordan menneskene blir formet av samfunnsforholdene, samtidig som de selv kan forandre samfunnsforholdene gjennom handlinger og reaksjoner. Sosiologer studerer relasjonene mellom mennesker i små og store sosiale fellesskap, mellom individ, grupper og organisasjoner både lokalt, nasjonalt og globalt.