Hjem
Studer samfunnsfag
Finn ditt samfunnsfag

Samfunnsfagene på Universitetet i Bergen

Geografi, økonomi, sosiologi, informasjons- og medievitenskap, sammenliknende politikk, sosialantropologi, eller politikk og forvaltning. Samfunnsfagene har til felles at de undersøker hvordan samfunnet fungerer, og hvordan du kan gjøre en forskjell.

Studenter sitter sammen inne på studenthuset
Samfunnsfagene tar for seg de store samfunnsutfordringene. Hva gjør vi når klimaet forandrer seg, hva fører til ekstremisme, og er kjønnene egentlig likestilte når det kommer til stykket? Ved å studere et samfunnsfag vil du lære å forstå hvordan ting henger sammen og hjelpe til med å finne ut hva vi kan gjøre med samfunnsproblemene.
Foto/ill.:
Silje K. Robinson, UiB

Hovedinnhold

Samfunnsfagene på UiB finner du på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Her kan du velge mellom en rekke ulike studieprogram som leder til en bachelorgrad eller en mastergrad. Se alle programmene du kan ta i faktaboksen, og der ser du også hvordan du kan søke.

Samfunnsfagene finner du på disse instituttene

Du kan studere et samfunnsfag på et av fakultetets syv institutter: 

Geografi

Hvordan henger miljø, natur og samfunn sammen? På geografi kan du studere tema som grønn omstilling, klimaendringer, naturfare, ulikheter i verden, klima- og energiomstilling, matsikkerhet og hvordan ta vare på naturressursene. 

Sammenliknende politikk

Sammenliknende politikk er en type statsvitenskap. Her studerer du politikk, politiske institusjoner, organisasjoner, politiske prosesser, samfunnsdeltakelse og politisk oppførsel både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Politikk og forvaltning (tidligere Administrasjon og organisasjonsvitenskap)

Politikk og forvaltning har en statsvitenskapelig forankring. Hvordan vi organiserer oss har alt å si for mange av utfordringene samfunnet har innenfor helse, utdanning, næringsutvikling, miljøvern og samfunnsikkerhet. Hvilke former for organisasjon, forvaltning og styring kan vi bruke, og hvordan virker disse? Hvilke konsekvenser har organiseringen for interesser, folk og verdier i samfunnet?  

Informasjons og medievitenskap

Her kan du lære journalistikk, tv- og videoproduksjon, informasjonsvitenskap, medier og kommunikasjon, medie- og interaksjonsdesign, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og kunstig intelligens (kognitiv vitenskap).

Samfunnsøkonomi

Hvordan løser vi alle utfordringene innen klima, arbeidsledighet, skillet mellom fattige og rike, flyktningestrøm og flyttemønster og migrasjon? Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi kan møte disse utfordringene gjennom å bruke samfunnets ressurser best mulig. Både naturressurser, kapital og ikke minst de menneskelige ressursene må brukes klokt.

Sosialantropologi

Hva gjør oss mennesker like på tvers av sosiale og kulturelle bakgrunner – og hva gjør oss forskjellige? Sosialantropologi handler om sosiale endringer, maktrelasjoner, globale utfordringer og kulturelt mangfold. Du lærer om alt fra overgangsritual i India til migrasjonsprosesser i Europa og konsekvenser av klimaendringene. Forskningsmetoden er det langvarige feltarbeidet, og du vil få nye perspektiver på tema som ekstremisme, forbruk, kjønn, rasisme og klima.

Sosiologi

I sosiologien arbeider du med hvordan menneskene blir formet av samfunnsforholdene, samtidig som de selv kan forandre samfunnsforholdene gjennom handlinger og reaksjoner. Sosiologer studerer relasjonene mellom mennesker i små og store sosiale fellesskap, mellom individ, grupper og organisasjoner både lokalt, nasjonalt og globalt. 

Tilknyttet innhold