Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Sosialpolitikk

China National Human Development Report 2016

Professor Stein Kuhnle er blant de ansvarlige redaktørene av China National Human Development Report 2016: Social Innovation for Inclusive Human Development.

China National Human Development Report 2016
The China National Human Development Report 2016 attempts to explore the multiple ways social policies and social governance mechanisms impact human development.

Hovedinnhold

Prosjektet om å rapportere om menneskelig utvikling er et initiativ fra UNDP Kina, og 2016-rapporten er et resultat av samarbeid mellom UNDP Kina og Development Research Center of the State Council of China. Ansvarlige redaktører er Gong Sen og Ge Yanfeng ved Development Research Center of the State Council og Stein Kuhnle, professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Rapporten ble lansert 22. august i Beijing.

Framgang og utfordringer
Formålet med rapporten er å utforske politikkvalg for å hjelpe å løse de kommende utfordringene gjennom innovasjoner i sosialpolitikk og offentlig forvaltning. Kina har gjort store fremskritt i menneskelig utvikling i løpet av de siste tiårene, hovedsakelig på grunn av rask økonomisk vekst og delvis sosialpolitikk.

Kina er nå rangert som nummer 90 av 188 land i verden på den sammensatte indeksen for menneskelig utvikling. Gjennomsnittlig forventet levealder har økt fra 67,9 år i 1981 til 74,8 år i 2010. Mer enn 600 millioner mennesker har blitt løftet ut av fattigdom i samme periode.

Samtidig understreker rapporten vedvarende og økende utfordringer, som regionale og sosiale ulikheter. Inntektsforskjellene har økt raskt siden den økonomiske reformperioden startet rundt 1980.

Rapporten kommer med forslag for å forbedre menneskelig utvikling som er mer inkluderende med et redusert nivå av ulikhet. Forslagene omfatter innovasjon av politikk i seg selv og anbefalinger for reform av gjennomføringsmekanismer og styringsmønsteret i bestemte sektorer.

Inkludering
Begrepet inkluderende menneskelig utvikling, brukt i rapporten, understreker at oppmerksomhet ikke bare bør gis det gjennomsnittlige nivået på menneskelig utvikling, men at mer rettferdig menneskelig utvikling bør forfølges. Det er nødvendig å arbeide for å minske gapene i menneskelig utvikling mellom ulike regioner og befolkningsgrupper, ifølge rapporten.

Mer informasjon og fullstendig rapport kan leses her.