Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Special Issue i Civil Wars

Understanding Armed Groups and Party Politics

Den nyeste utgaven av tidsskriftet Civil Wars er en special issue redigert av Gyda Marås Sindre og Johanna Söderström.

a
Illustration photo: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Gyda Marås Sindre er Marie Curie Fellow og tilknyttet Institutt for sammenliknende politikk. Spesialutgaven av Civil Wars: “Understanding armed groups and party politics” er resultatet av en workshop organisert av Sindre og Söderström ved instituttet og finansiert av Bergen Universitetsfond i mars 2015.

Utgaven undersøker væpnede grupper i partipolitikk med bruk av enkle og komparative case-studier. Å forstå hvordan væpnede grupper, deres medlemmer og ledere opererer i politikken er viktig for å undersøke hvordan samfunn beveger seg fra og overskrider vold og krig.

Komparative case-studier
Spesialutgaven inkluderer bidrag av forskere ved Institutt for sammenliknende politikk. Sindre har bidratt med introduksjonen “Understanding armed groups and party politics” i tillegg til artikkelen “In whose interest? Former rebel parties and ex-combatant interest group mobilisation in Aceh and East Timor.” Sammenlikningen av Aceh og Øst-Timor viser at tidligere opprørsgruppemedlemmer - via dannelsen av interessegrupper - beholder betydelig innflytelse over politikkfeltet både på innsiden og utsiden av politiske partier.

I tillegg har førsteamanuensis Ragnhild L. Muriaas, professor Lise Rakner og postdoktor Ingvild Aagedal Skage ved instituttet bidratt med artikkelen “Political capital of ruling parties after regime change: contrasting successful insurgencies to peaceful pro-democracy movements.” Casene ANC i Sør-Afrika og MMD i Zambia viser store forskjeller til hvilken grad innkommende regjerende partier etter et regimeskifte bygger sterke partisystemer. De to casene tyder på at et regjeringsparti med en historie som opprørsgruppe har større potensial for å bygge et sterkt institusjonalisert parti enn et med en historie som pro-demokratibevegelse som ikke tydde til våpen.

Anbefalinger for videre forskning
I introduksjonen legger Sindre og Söderström frem fem anbefalinger for videre forskning: (1) Det trengs flere sammenlikninger på tvers av grenser som tas for gitt; (2) konsekvensene for demokrati bør være mer fremtredende i analysene av væpnede grupper; (3) mer kritisk tenkning om standarder og konseptuelle verktøy; (4) kritisk undersøkelse av samspillet mellom analysenivåer; og (5) metodologisk pluralisme vil berike feltet.

Workshop       
Formålet med workshopen, Dynamics of Party Politics after War, var å bringe sammen eksperter på opprørsbevegelser og politiske partier. Tanken var at disse to feltene ikke kommuniserer, og workshopen var en mulighet til å gå i gang en tankeprosess rundt hvordan disse temaene henger sammen i et fredsbyggingsperspektiv.