Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Symposium

Stein Rokkan’s Heritage to Contemporary Political Science:

- Understanding Representational and Policy-Making Challenges in Multi-Jurisdictional Polities.

Yvette Peters and Michael Tatham
Organizers and participants at the symposium Stein Rokkan’s Heritage to Contemporary Political Science: Understanding Representational and Policy-Making Challenges in Multi-Jurisdictional Polities.

Hovedinnhold

Institutt for sammenliknende politikk har organisert et symposium om Rokkan-relaterte problemstillingen i moderne statsvitenskap. Arrangører Yvette Peters og Michaël Tatham fokuserer på utfordringer ved representasjon og politikkutforming i multi-rettslige riksdannelser. Michaël Tatham sier at Symposiet er ment som et suplement til Rokkanforelesningen, og finner sted i Bergen 20. og 21. september.

Symposiet er delt i tre deler:

  • Del I: European integration, the EU, and Governance
  • Del II: Policy-Making, Responsiveness, and Representation
  • Del III: The Structure of Government and Multi-Level Politics


Deltakere på symposiet inkluderer årets Rokkanforelesere Liesbet Hooghe og Gary Marks fra UNC Chapel Hill, USA / VU Amsterdam, Nederland, og en rekke akademikere fra USA og Europa.

Symposiet er finansiert av Bergen Universitetsfond, Institutt for sammenliknede politikk og Småforskmidler.