Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksis

Variasjon i studiehverdagen

Idunn Nørbech går siste året på bachelorgraden i sammenliknende politikk, og planlegger å fortsette på en statsvitenskapelig mastergrad. Denne høsten får hun arbeidserfaring som praksisstudent i Skatt vest.

Idunn Nørbech
Sampolstudent Idunn Nørbech har denne høsten praksis i Skatt vest.

Hovedinnhold

Hvorfor valgte du å søke på praksisfaget?
Jeg valgte å søke på praksisfaget fordi jeg syntes det virket som en utrolig spennende mulighet, både til å få en interessant variasjon i studiehverdagen, for å finne ut hvordan jeg best kan bruke sampolkompetansen min i arbeidslivet, og ikke minst for å opparbeide relevant arbeidserfaring, som er gull verdt.

Fortell om praksisplassen din
Jeg arbeider i Skatt vest, som er regionskontoret til skatteetaten på Vestlandet. På Skatt vest sitt kontor her i Bergen arbeider jeg tett med analyseteamet, under staben styring og utvikling. Analyseteamet arbeider med prosjekter som skal bidra med forståelse av skattyternes etterlevelse av regelverk, og hva som kan bidra til å forbedre dette.

Hvilke arbeidsoppgaver har du?
I Skatt vest har jeg fått tildelt en utfordrende oppgave som kommer til å bli hovedfokuset mitt ut hele praksisperioden. Jeg skal foreta et kunnskapssøk for å utforske hva som finnes av relevant forskning på et gitt tema som jeg skal skrive en rapport på. Gjennom en slik oppgave vil jeg stadig få bruk for den kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom snart to og et halvt år med studier, noe som føles veldig givende. Det er spennende å ha mitt eget prosjekt, og jeg føler at analyseteamet har tillit til mine ferdigheter. Mitt arbeid på Skatt vest vil også innebære at jeg deltar på diverse møter og foredrag, for å få en bredere forståelse av arbeidet som foregår, både innad i staben, og det som foregår i hele etaten. Dette fører til at jeg tilegner meg nye interessante kunnskaper og erfaringer.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut?
En normal arbeidsdag innebærer gjerne mye sitting på pc, lesing av artikler og å ta relevante notater, samt delta i møter, konferanser og foredrag, dersom dette dukker opp i løpet av dagen. Selv om arbeidsdagen i seg selv kanskje ikke er særlig variert, vil kunnskapen jeg opparbeider meg gjennom timene være svært variert.

Hva er det mest utfordrende med å være i praksis?
Noe jeg finner utfordrende med praksisen, er kanskje omstillingen fra studiehverdagen til arbeidslivet. Jeg opplever en urolighet om at jeg ikke får nok tid til å fokusere på det andre faget mitt dette semesteret, selv om jeg i realiteten kanskje har mer tid til å bruke på det faget enn om jeg hadde hatt et normalt studieoppsett med flere fag, istedenfor praksis. Det er uvant å omstille seg fra lange dager på lesesalen, med stor frihet til å komme og gå som jeg selv mener er passende, til en vanlig arbeidsdag på kontor. På den andre siden, når jeg fullfører studiene, er overgangen til arbeidslivet noe jeg føler jeg vil være bedre forberedt til, med tanke på praksisoppholdet mitt dette semesteret.

Hva er det beste med å være i praksis?
Det er utrolig spennende å få et innblikk i noe jeg kanskje kan ende opp med å drive med etter jeg fullfører studiene. Det faktum at jeg har fått min egen oppgave, som jeg får arbeide med relativt fritt, får meg til å føle meg veldig voksen, og det er veldig givende, spesielt når jeg får positive tilbakemeldinger. Det er også deilig, selv om det til tider er utfordrende, å få en variasjon fra de normale studiene, og å kunne bruke kompetansen min i en profesjonell sammenheng. Et annet pluss er at jeg får skaffet meg nettverk og bekjentskaper, i et utrolig hyggelig arbeidsmiljø, som kan være til nytte senere, når jeg er ferdig med studiene.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Jeg er definitivt meget fornøyd med praksisen så langt, og vil absolutt anbefale både Skatt vest og praksisfaget til andre studenter. Spesielt hvis man føler man trenger en "avveksling" fra studiene og er, som meg, nysgjerrig på hva arbeidslivet vil innebære og hvordan man kan benytte seg av studiekompetansen sin i praksis.