Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksis

Unik mulighet til å bruke alt det man har lært

Ronja Breisnes tar en bachelor i sammenliknende politikk. Dette semesteret er hun utplassert som praksisstudent i KS – kommunesektorens organisasjon.

Ronja Breisnes
Sampolstudent Ronja Breisnes er i praksis i KS denne høsten. - Det beste med å være i praksis er at jeg får prøve meg i arbeidslivet før jeg er ferdig med studiet og at jeg får knyttet kontakter som jeg kan få bruk for senere, sier Ronja.

Hovedinnhold

Hvorfor valgte du å søke på praksisfaget?
Å være i praksis er en unik mulighet til å bruke alt det man har lært i tidligere sampolfag i praksis. Det er spennende og utfordrende å prøve seg i arbeidslivet hvor en hele tiden må være på utkikk etter nye arbeidsoppgaver og selv ta initiativ til nye oppgaver. Jeg tror også praksiserfaringen gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet!

Fortell om praksisplassen din
Jeg er praksisstudent hos KS Hordaland, kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon. KS er en interessepolitisk organisasjon som jobber med å gi sine medlemmer, nemlig kommunene, best mulig vilkår. Samtidig som KS har ansvar for lønnsforhandlinger og på mange måter fungerer som en arbeidsgiverorganisasjon, er de også en interessepolitisk organisasjon som jobber opp mot politikere både lokalt og nasjonalt.

Hvilke arbeidsoppgaver har du?
I praksistiden er arbeidsoppgavene veldig varierende, men også veldig mye hva du selv gjør det til. Hvis du selv er villig til å ta initiativ kan man få spennende muligheter til å delta på møter og konferanser om viktige politiske områder KS arbeider med. Praksisstudenten er med KS på deres vanlige møteaktivitet, men bruker også mye tid på praksisoppgaven.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut?
En vanlig arbeidsdag begynner gjerne klokken 9 med et kort møte med alle mine kollegaer på kontoret. Deretter jobber jeg et par timer på praksisoppgaven, blir med på et møte, eller forbereder politiske innledninger.

Hva er det mest utfordrende med å være i praksis?
Det mest utfordrende med å være i praksis er det at jeg står veldig fritt til å disponere min egen tid. Derfor er det viktig å legge en klar plan på hvilket arbeid du skal få unnagjort og at dette kommuniseres til de andre på arbeidsplassen.

Hva er det beste med å være i praksis?
Det beste med å være i praksis er at jeg får prøve meg i arbeidslivet før jeg er ferdig med studiet og at jeg får knyttet kontakter som jeg kan få bruk for senere.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Jeg kunne ikke ha valgt et bedre sted å være i praksis! Det er den perfekte praksisbedriften for sampolstudenter nettopp fordi KS arbeider med så mange forskjellige politiske områder, alt fra barnevern, demokrati, helse og velferd, økonomi og oppvekst.