Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksis

Mer bevisst på egne ferdigheter

Petter Kristiansen Arnesen går siste året på bachelorprogrammet i sammenliknende politikk og har planer om å fortsette på masterprogrammet. Dette semesteret tar han praksis i sammenliknende politikk og er utplassert ved Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling.

Petter Arnesen
Sampolstudent Petter Arnesen er i praksis hos Bergen Ressurssenter dette semesteret. - Det beste med å være praksisstudent hos Bergen Ressurssenter er å utføre et arbeid som kan gjøre en forskjell for bedriften, og bruke min kunnskap til noe som settes pris på og kan gjøre forskningsformidlingen bedre, sier Petter.

Hovedinnhold

Hvorfor valgte du å søke på praksisfaget?
Jeg valgte å søke på praksisfaget fordi jeg ønsket variasjon i studiehverdagen og fordi jeg var nysgjerrig på hvordan kunnskapen fra bachelorprogrammet i sammenliknende politikk kan brukes i arbeidslivet. Praksisfaget er også en mulighet til å tilegne seg verdifull arbeidserfaring og bli mer bevisst på egne ferdigheter, noe som kan komme godt med når man skal prøve å få seg fast arbeid i den ikke lenger så fjerne fremtiden.

Fortell om praksisplassen din
Jeg er praksisstudent hos Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling, som er et samarbeidsorgan mellom Universitetet i Bergen og Chr. Michelsens Institutt. Ressurssenteret samarbeider nært med disse og arrangerer forelesninger, samtaler og diskusjoner mellom forskere, politikere, organisasjoner og næringsliv, alltid av høy akademisk kvalitet. Målet er formidling av ny og aktuell forskning om utviklingsproblematikk til alle interesserte. Ressurssenteret disponerer også et av Norges største bibliotek spesialisert på utviklingstematikk.

Hvilke arbeidsoppgaver har du?
Arbeidsoppgavene mine består hovedsakelig av å bidra til arrangementsarbeidet, både ved å diskutere tema og talere i planleggingsfasen og å gjennomføre arrangementene rent praktisk, alt fra klargjøring av lokalet til litt kaffekoking. Mye tid er satt av til arbeidet med praksisrapporten, hvor jeg har utført en spørreundersøkelse av publikum på arrangementene med hensikt å kartlegge arbeidet med promotering av arrangementer ved Ressurssenteret.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut?
En vanlig arbeidsdag går fra 9-15, og går vanligvis ut på enten å arbeide med praksisrapporten eller å arbeide med arrangementer. Om et arrangement skal avholdes må alt være i orden med lyd, scene og logistikk, og siden det ofte er veldig interessante emner går tid med til å høre på og diskutere arrangementet i etterkant. Om det verken er planlagte arrangementer eller nye hendelser i verden som kan holdes arrangement om, går dagen til skriving av praksisrapport og utførelse av spørreundersøkelsen.

Hva er det mest utfordrende med å være i praksis?
Det mest utfordrende med å være i praksis har vært omstillingen fra den veldig selvstendige og ansvarsfrie studenttilværelsen til en mer formell og krevende arbeidslivssituasjon, hvor man må ta initiativ og gjøre seg nyttig for medarbeiderne sine. Samtidig er ansvaret man får og tilliten til at arbeidet blir gjort svært givende, noe som har gjort overgangen til en veldig positiv opplevelse.

Hva er det beste med å være i praksis?
Det beste med å være praksisstudent hos Bergen Ressurssenter er å utføre et arbeid som kan gjøre en forskjell for bedriften, og bruke min kunnskap til noe som settes pris på og kan gjøre forskningsformidlingen bedre. Det er også veldig givende å arbeide omringet av forskere med store mengder kunnskap om interessante tema hvor aktuelle problemstillinger i verden diskuteres på høyt akademisk nivå.

Er du fornøyd med praksisen og vil du anbefale det til andre studenter?
Jeg er veldig fornøyd med praksisfaget og min praksistid hos Bergen Ressurssenter. Alle sampolstudenter som ønsker et semester med relevant arbeidserfaring i nye omgivelser og vil vekk fra lesesalen en stund bør ta et semester med praksis.