Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksis

Påvirke beslutninger i Brussel

Institutt for sammenliknende politikk har et nytt praksissamarbeid med NHO Brussel, med mulighet for oppstart kommende vårsemester.

EU-flagg vaier i vinden i EU-kvartalet i Brussel
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

I samarbeid med NHO Brussel tilbyr vi bachelorstudenter på sammenliknende politikk og Europastudier muligheten til praksisplass i Brussel for et semester med 30 studiepoeng gjennom SAMPOL291.

NHO er i Brussel for å påvirke beslutninger som tas i EUs institusjoner. Å være på plass i Brussel gir tilgang på informasjon til arbeidet med EU/EØS-saker som foregår i den enkelte avdeling i NHO. Kontoret deltar også aktivt i BusinessEurope, den europeiske paraplyorganisasjonen for næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.

På NHOs Brusselkontor jobber tidligere studenter fra sampol og Europastudier. De ser etter en nysgjerrig og fremoverlent student som er ivrig på å hente inn ny kunnskap, og som er utadvendt og en nettverksbygger men samtidig også en god lagspiller.

Arbeidsoppgavene handler dels om å representere NHO i berøringspunktene mellom norsk næringsliv og EU på prioriterte politikkområder (f.eks. handel og energi, arbeidsmarked og migrasjon etc) samt å være enn del av NHO og BusinessEurope og dra nytte av det felles nettverket der, dels om strukturert informasjonsarbeid internt i NHO fellesskapet.

NHO Brussel har erfaring med studentpraktikanter. Arbeidsoppgavene for nåværende praktikant inkluderer bl.a. å delta for NHO sin regning og rapportere fra relevante seminarer samt skrive nyhetsbrev, webbsaker og presentasjoner til ulike foredrag og møter i Brussel.

- For oss er det svært berikende både å kunne bidra med en mulighet til interessant og relevant internasjonal arbeidserfaring for norske studenter og samtidig få deres "friske" øyne og innspill utenfra på vårt arbeid og vår rolle som en sentral norsk samfunnsaktør. Særlig når det gjelder forholdet mellom norsk næringsliv og det europeiske markedet og samfunnet i Europa, sier de ansatte ved NHO Brussel.

Søknadsfristen for praksis våren 2017 er 15. november. Søknader til NHO Brussel vil vurderes fortløpende, så ikke nøl med å søke! Bruk dette elektroniske skjemaet.