Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
DIGSSCORE

Fullt hus ved åpning av Medborgerlaben

Onsdag 30. november ble Medborgerlaben, et digitalt forskningslaboratorium ved UiB, offisielt åpnet.

Fullt hus ved åpningen av Medborgerlaben
Sofie Lindstrøms hus was packed when rector at UiB, Dag Rune Olsen, and Scientific Director at DIGSSCORE, Elisabeth Ivarsflaten, opened the Citizen Lab November 30.

Hovedinnhold

Digitalisering av samfunnet
I følge forskningsleder Elisabeth Ivarsflaten er målet med laben å utnytte digitalisering av samfunnet til forskningsformål. Laben kan gjøre UiB til en av de mest interessante stedene for samfunnsvitenskapelig utdanning og forskning i Europa.

Medborgerlaben er en sentral del av Universitetet i Bergens storsatsing på infrastruktur og digital samfunnsvitenskap: The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE). DIGSSCORE ledes av Elisabeth Ivarsflaten, professor ved Institutt for sammenliknende politikk, og er finansiert av Bergens Forskningsstiftelse.

Tettpakket program
Medborgerlaben ble åpnet av Rektor Dag Rune Olsen, etterfulgt av presentasjon av DIGSSCORE og Medborgerlaben ved Ivarsflaten. På programmet sto også prosjektpresentasjoner ved, blant andre, Yvette Peters og Sveinung Arnesen, postdoktorer ved Institutt for sammenliknende politikk.

Gunnar Grendstad, instituttleder ved Institutt for sammenliknende politikk, Knut Helland, dekan ved SV-fakultetet, og Anne Marie Haga ved Bergens forskningsstiftelse fikk også ordet. De benyttet anledningen til å overrekke blomster og gaver til Ivarsflaten og kolleger, i tillegg til å snakke varmt om forskningen og infrastrukturen ved DIGSSCORE. 

Avslutningsvis ble det holdt posterpresentasjoner av pågående prosjekter ved unge forskere tilknyttet DIGSSCORE, deriblant stipendiater og masterstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk.

DIGSSCORE
DIGSSCORE bruker mulighetene digitaliseringen av samfunnet gir i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Samtidig skal DIGSSCORE bidra til næringsrelevant kompetansebygging i krysningsfeltet mellom samfunnsfag og digitale ferdigheter.

DIGSSCORE består av Medborgerlaben og Medborgerpanelet, en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema.

Medborgerlaben skal brukes innenfor flere tverrfaglige forskningsfelt med forskere fra samfunnsvitenskap, humaniora, jus og psykologi. Laben er den første av sitt slag i Norge og skal bidra til nyskapende og verdensledende forskning innenfor samfunn og politikk.