Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Utveksling

Tett på amerikansk politikk og språk

Truls Lier går siste semester på bachelor i sammenliknende politikk. Høsten 2016 var han på utveksling i USA, ved University of Minnesota, og fikk oppleve det amerikanske presidentvalget på nært hold.

Truls Lier
Student Truls Lier dro på utveksling til University of Minnesota høsten 2016. Han kom tett på den amerikanske kulturen gjennom både presidentvalg og amerikansk fotball.
Foto/ill.:
Truls Lier

Main content

Hvorfor valgte du å reise på utveksling?
Jeg reiste på utveksling for å få et halvt år med en annen by, et annet land og en annerledes studiehverdag. Bergen er en fantastisk by å studere i, og det var veldig deilig å komme tilbake igjen etter et halvt år i USA. Likevel hadde jeg behov for et avbrekk hvor jeg fikk oppleve hvordan det er å leve og studere i et annet land.

En annen viktig motivasjon var presidentvalget i USA. Som student på sammenliknende politikk er det interessant å være tett på en slik begivenhet, ikke minst når det allerede våren 2016 så ut til å bli et veldig spesielt valg. Å være tett på valgkampen og oppleve den fra et amerikansk perspektiv motiverte meg til å dra. Jeg valgt Minnesota fordi det er et stort universitet som ligger litt unna de mest kjente amerikanske byene, samtidig som det ligger i tilknytning til det store byområde Minneapolis/St. Paul.

Sist, men ikke minst var språk en viktig motivasjon. På grunn av viktigheten av engelsk både generelt og i akademisk sammenheng ønsket jeg å bruke utvekslingsoppholdet til å bli enda bedre i språket.

Hvordan var studiehverdagen din i Minnesota?
På mange måter er studiehverdagen ganske lik. De fleste fag har to forelesninger i uka. Det er riktignok obligatorisk oppmøte på så godt som alle disse, og manglende oppmøte trekker ned karakteren din etter et visst punkt. Forelesninger og pensum ligner det i Norge, selv om det i noe større grad oppfordres til deltakelse. En av de større forskjellene er at man vanligvis tar fem fag for å oppnå normalt antall studiepoeng i stedet for tre. Arbeidsmengden i fagene er marginalt mindre enn i Norge, så jeg endte med å måtte jobbe mer enn hjemme for å komme gjennom stoffet. Dette veies riktignok opp av at vurderingene er mindre krevende enn i Norge. De fleste fag har to til tre innleveringer og minimum to eksamener i semesteret. Selv om det er flere enn jeg er vant til, er kravene til disse langt mindre. Ingen eksamener var over to timer, og besto som regel av både flervalgs-, kortsvars- og langsvarsoppgaver. Samlet sett gjorde det studiehverdagen noe mer hektisk, samtidig som det var lettere å få gode karakterer.

Hva var mest utfordrende med å være på utveksling?
Jeg vil gjerne trekke frem to utfordringer som jeg ble litt overrasket over. Den første, og kanskje mest overraskende, er tidsforskjellen. Med alle de forskjellige mulighetene man har til å kommunisere med de hjemme tenkte i alle fall ikke jeg på at det skulle være et problem. Logistikken med å holde kontakten ble likevel litt problematisk. Jeg måtte ringe foreldrene mine mellom forelesninger for å rekke å ta en prat før de la seg, og i lengden er det slitsomt. Det gjorde at jeg noen ganger følte meg mer alene enn jeg hadde forventet.

Den andre store utfordringen var maten. Jeg bodde på dorm da det var det letteste når jeg bare var i Minnesota et semester. Da spiser du de fleste måltider i kantina, og amerikansk kantinemat er noe man går fort lei. Alt smaker til slutt det samme, og det mest befriende med å komme hjem var å kunne lage mat selv. Selv når man går ut og spiser er det mye av det samme, og den siste måneden gledet jeg meg nok daglig til maten hjemme i Norge.

Hva var mest lærerikt?
Det språklige, og da spesielt skriftlig engelsk, var kanskje det mest lærerike. Selv om jeg hadde gode engelskkunnskaper da jeg dro har halvåret i Minnesota gjort meg veldig mye bedre og tryggere på språket. Man skal ikke undervurdere at man fortsatt har mye engelsk å lære selv om vi nordmenn alle er gode i det. Jeg hadde også en del spennende fag som jeg ikke tror jeg hadde opplevd på samme måte i Bergen.

Jeg tok amerikanske politikk med amerikanske studenter mens presidentvalgkampen foregikk. Jeg tar med meg nære og mer nyanserte perspektiver på et amerikansk samfunn som er inne i en spennende periode. Å snakke med amerikanske studenter på min alder om disse temaene var utrolig lærerikt.

Hva var det beste?
Mye er allerede nevnt. Å oppleve et historisk presidentvalg og amerikanske studenters reaksjoner på det er noe jeg kommer til å huske resten av livet. Utenom det akademiske må jeg nesten trekke frem hele opplevelsen av å se amerikansk fotball live. Jeg har riktignok vært fan av sporten i flere år, så det å være på NFL-kamp med Minnesota Vikings på deres nyåpnede stadion var nok en større opplevelse for meg enn det ville vært for andre. Likevel er det å gå på college football, som spilles på stadion på universitetsområdet og som de fleste studenter går på, en opplevelse. Du kommer tett på amerikansk kultur, og det er også en fin arena for å gjøre noe med andre utvekslingsstudenter eller lokale.

Hva tar du med deg videre?
Jeg tar med meg et mer nyansert bilde av amerikansk kultur og politikk, og en bedre språklig forståelse. Jeg tar også med meg erfaringer om en del andre land fra andre utvekslingsstudenter man blir godt kjent med og diskuterer med. Jeg er nok også blitt mer tilpasningsdyktig både faglig og sosialt av å være i et nytt miljø i et nytt land. 

Har du noen tips til andre studenter som vurderer utveksling?
Ikke vær forsiktig med å sosialisere og knytte deg til de andre utvekslingsstudentene. Alle vil jo bli kjent med de lokale og ikke bare havne sammen med alle de andre norske og europeiske. Min erfaring er at de andre utvekslingsstudentene er en fantastisk ressurs for å komme i kontakt med andre studenter, både internasjonale og lokale. For meg skapte det et fantastisk hyggelig og spennende miljø med både amerikanere og utvekslingsstudenter som ble kjent på kryss og tvers.

Jeg vil også oppmuntre studenter som vurderer å reise til USA om å ikke bli skremt bort av papirarbeid, ambassadebesøk og de økte utgiftene som følger med å dra dit i stedet for Europa. USA og Minnesota er et utrolig spennende sted å oppleve både kulturelt, politisk og akademisk, nå kanskje mer enn noen gang.