Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Studiehverdag

Sammenliknende politikk er både morsomt og nyttig

Lea Jakobsen trives med både det faglige og sosiale på bachelorprogrammet i sammenliknende politikk.

Lea Jakobsen
Lea Jakobsen studerer sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og anbefaler samfunnsinteresserte kommende studenter å gjøre det samme.
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

Lea Jakobsen (19) fra Tønsberg går første året på bachelorprogrammet i sammenliknende politikk (sampol). På videregående syntes hun samfunnsvitenskapelige fag var de mest spennende. Statsvitenskap fanget hennes interesse spesielt, og i kombinasjon med et ønske om å flytte til Bergen ble sampol et naturlig valg for Lea.

Fagene på første året av bachelorgraden i sammenliknende politikk består av både forelesninger og seminarer. Lea trives med begge undervisningsformene når foreleserne og seminarlederne er dyktige og strukturerte. Hennes yndlingsfag så langt er stats- og nasjonsbygging.

Jeg liker spesielt godt at mange ulike land trekkes inn i dette faget! 

Lea forteller at studiehverdagen hennes er ganske selvstyrt. Hun starter som regel dagen klokken 10 med forelesning, eller så leser hun fram til enten seminar eller forelesning klokken 14. Noen dager har hun undervisningsfri, og disse dagene blir ofte brukt til oppgaveskriving, som det i følge Lea er en del av på sampol.

Det krever en del disiplin ettersom det er en del å lese, men det går fint når man liker fagene, sier Lea.

På spørsmål om hva som er det beste med studiet trekker Lea fram det sosiale.

Det beste med sampol er at vi er så mange, og at det er veldig mange hyggelige folk. Det er en del sosiale sammenkomster som arrangeres, der man møter studenter fra andre årskull.

Lea vil anbefale sampol til kommende studenter.

Sammenliknende politikk er både morsomt og nyttig, og et fag man kan få bruk for på mange ulike måter!