Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Møter mennesker og utfordringer i kommunesektoren

Falk Eidsvold Tøien studerer sammenliknende politikk. Våren 2017 tester han kompetansen sin ute i arbeidslivet gjennom praksis hos KS - kommunesektorens organisasjon.

Hovedinnhold

Jeg vil absolutt, uten tvil, anbefale praksis til alle studenter som ønsker dette.

Hvorfor valgte du praksis?
Jeg valgte praksis fordi jeg ønsket å få testet SAMPOL-kompetansen min ute i arbeidslivet og på samme tid oppnå studiepoeng. Samtidig er praksis en veldig god mulighet for å danne nettverk i forhold til senere jobber eller mastergrader.

Hva er det beste med praksisplassen din?
Det beste med praksisplassen min er alle de forskjellige menneskene jeg møter og de mangfoldige utfordringene jeg får presentert. Ingen kommuner har de samme forutsetningene og akkurat nå er man inne i en periode rett før en sammenslåing av mange kommuner og det er veldig interessant å få ta del i og presentere løsninger til disse utfordringene.

Hva er det mest utfordrende?
Det mest utfordrerne med å jobbe ute i praksis er kravene som blir stilt til deg og hvordan du løser disse. Du er forventet å bidra med din kompetanse fra dag 1 og overgangen fra lesesal til praksis er utfordrende, men veldig gøy og du lærer mye om hva du selv kan bidra med på en arbeidsplass og i et team.

På hvilken måte får du brukt din studiekompetanse i praksis?
Utenom den åpenbare bruken av metode og teori som blir brukt i utarbeidingen av praksisrapporten gjennom praksisoppholdet, har jeg nytt stort av kompetanse jeg har opparbeidet meg om komponenter i et demokrati, og spesielt komponentene i det norske demokratiet.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Jeg vil absolutt, uten tvil, anbefale praksis til alle studenter som ønsker dette. Ikke bare får du et stort fortrinn ovenfor veldig mange fra ditt kull gjennom å få erfaring og nettverk som du kan bygge videre på, men du lærer også masse om jobbmarkedet gjennom å skrive CV, søknader og gå på intervju. I tillegg til dette gir praksisfaget i sammenliknende politikk deg sjansen til å bruke 20 eller 30 studiepoeng utenfor lesesalen, noe som kan være et fint avbrekk i en ellers lesesal-tung bachelorgrad for mange.