Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyheter

Gjør forskning publikumsvennlig i ny blogg

Sampols blogg ‘Saktuelt’ tilbyr et forum hvor samfunnsforskere kan komme med inspill til aktuelle saker.

Yvette Peters and Mari Helliesen
Yvette Peters og Mari Skåra Helliesen, skaperne av Saktuelt, Institutt for sammenliknende politikks nye blogg.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift / UiB

Hovedinnhold

Bloggen som har fått navnet ‘Saktuelt,’ addresserer aktuelle saker, sett fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Saktuelts første sak ble publisert 6. september, akkurat i tide til Stortingsvalget 2017. De første innleggene inkluderte bidrag fra akademikere i England, Nederland og Norge, som utforsket nytten og utfordringene knyttet til valgprognoser. 

Yvette Peters, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, står bak idéen om å lansere Saktuelt. Hun anser bloggen som et velkomment bidrag til eksisterende nyhetskilder og formidlingsarbeid. 

“Vi ble inspirert av den velkjente samfunnsvitenskapelige bloggen ‘the Monkey Cage’, av the Washington Post, i tillegg til andre nasjonale initiativer,” sier Peters. “Saktuelts mål er å gjøre forskningen vår mer tilgjengelig i Norge også”.

Peters designet og lanserte bloggen i samarbeid med Mari Skåra Helliesen, vitenskapelig assistent på instituttet. Peters ønsker at Saktuelt skal bidra til å spre samfunnsvitenskapelig forskning, utover instituttets fire vegger. Selv om det er viktig for de som studerer politikk å delta på konferanser og publisere i tidsskrifter, sier hun at forskere også må snakke med, og høre fra, politikere, byråkrater og allmenheten.   

“Som samfunnsvitenskapelige forskere, studerer vi politikk og samfunn, og alt som kan relateres opp mot dette,” sier Peters. “Og dermed, blir vår forskning relevant utover akademia. Vi har mye interaksjon med andre akademikere – men resultatene våre er viktige i en bredere kontekst, og vi bør derfor gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig”.  

Peters karakteriserer innholdet på Saktuelt som “sakte nyheter”. Hun understreker at bloggleserne ikke bare vil finne informasjon om hva som er i nyhetsbildet, men i større grad analyser av hvorfor. Peters mener nyhetsredaksjonene kan dra nytte av å besøke Saktuelt. Media kan gjennom bloggen få tilgang til empirisk materiale, som kan underbygge dekningen av aktuelle hendelser.

Tre typer innlegg vil opptre på Saktuelt. Den første er analyser, hvor samfunnsvitenskapelige forskere diskuterer sine publiserte arbeider i lettleste tekster. Den andre er kommentarer, hvor forfatterne bidrar med sine meninger og akademisk innsikt til aktuelle hendelser. Den siste typen er erfaringer, hvor bidragsytere skriver om forskningsprosessen, livet i akademia og lignende. 

Selv om bloggen finansieres og styres av Institutt for sammenliknende politikk, ønskes det at Saktuelt skal være et forum for samfunnsvitenskapelige forskere i hele Norge, samt i utlandet. Mesteparten av innholdet, men ikke alt, vil være på norsk. 

Bloggen finner du på saktuelt.com.