Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
MANGFOLD ÅPNER FOR INNOVASJON

Fjorten nasjonaliteter er nå representert på sampol

Mangfold gir større sannsynlighet for suksess

14 flags at the Department of Comparative Politics
De fjorten nasjonalitetene representert på Institutt for sammenliknende politikk.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift / UiB

Hovedinnhold

Med de nylige ansettelsene av postdoktorer fra Italia, Kenya og Makedonia, samt en gjesteforsker fra Azerbaijan og en vitenskapelig assistent fra Kosovo, er nå 14 nasjonaliteter representert blant Institutt for sammenliknendes politikks rundt 60 ansatte.

Over de siste årene, har instituttet ansatt forskere fra Canada, Tyskland, Nederland, Peru og Frankrike. Fra før av hadde instituttet ansatte fra Sverige, Tyrkia, USA og selvsagt Norge. 

Mangfold er styrke

Instituttleder Jan Oskar Engene sier mangfold blant de ansatte er ekstra viktig på et institutt som studerer politiske forskjeller.

I tillegg, mener Engene at mangfoldet gjør sampol mer kreativt og ressursrikt. Han påpeker hvordan forskning har vist at mangfoldige grupper har større sjanse for å oppnå suksess, enn homogene grupper.

Mangfold oppfyller også et annet mål, et juridisk krav ved UiB. UiB ønsker å oppnå større mangfold blant sine ansatte, gjennom å oppfordre medlemmer av underrepresenterte demografiske grupper til å søke på utlyste stillinger.  

I 2014, jobbet 870 ansatte fra 79 stater ved UiB. Etter Norge, er det Tyskland (137), Sverige (80), Storbritannia (64), USA (51) og Kina (35) som utgjør de største gruppene av UiB-ansatte. 

Engene er fornøyd med disse tallene, men understreker at mangfold må brukes til mer enn å bare produsere tall i årlige rapporter. Målet med diversifisering har ikke alltid blitt koblet til klare fremgangsmål, noe som gjør det vanskelig å avgjøre om, og når, mangfold fører til positiv forandring. 

Engene sier at organisasjoner må anerkjenne at mangfold fører til utfordringer, sammen med muligheter. Diversifiserte grupper har større sjanse for å komme med innovative idéer. Og det er nøyaktig hva som skal foregå på et universitet.