Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Symposium

Stein Kuhnle 70 år - Hedret med symposium

22. november fylte Professor Stein Kuhnle 70 år, og gikk dermed av med pensjon. Institutt for sammenliknende politikk hedret Kuhnle med et internasjonalt symposium, "Globalizing Welfare", for å hedre hans store bidrag til instituttet og forskningen på velferdsstaten.

Kuhnle
Professor Emeritus Stein Kuhnles historie ved UiB strekker seg over 51 år. Forrige uke ble han hedret av venner, familie og kollegaer.
Foto/ill.:
Mariana Q. Rød

Hovedinnhold

Professor Kuhnle har en lang og innholdsrik historie bak seg på Institutt for sammenliknende politikk. Han var blant det første kullet studenter som høsten 1966 begynte på det nye cand.polit.-studiet ved Universitetet i Bergen. Både under studiene og i den første tiden etter eksamen i 1973 var han vitenskapelig assistent for Stein Rokkan. Senere ble han universitetsstipendiat og amanuensis i sosiologi. I 1982 ble han professor i sammenliknende politikk. Fra 2006 til 2013 var han professor ved Hertie School of Governance i Berlin, før han returnerte til Bergen.

Forskningsfeltet hans er utviklingen av velferdsstater, først ved studier av Norge i komparativt perspektiv, senere også i studier av andre land, spesielt i Kina og Sør-Korea. Stein er utvilsomt en internasjonal stjerne i dette feltet, noe hans omfattende internasjonale aktivitet er tegn på. Han har en lang internasjonal publikasjonsliste. Arbeidene hans er oversatt til 14 språk. Han har forelest over hele verden, er honorary professor bl.a. ved Fudan University, Shanghai og Sun Yat-Sen University, Guangzhou. Han har også vært gjesteforsker i Italia, Australia, USA - blant flere steder. Han har også hatt flere lederverv i internasjonale forskningsfora og tidsskrift.

Kollegaer beskriver Kuhnle som en samarbeidets mann, som har gjort en stor innsats for det faglige fellesskapet. Han forsker like gjerne sammen med de fremste internasjonale profilene som med unge forskere. Han har vært instituttstyrer i flere perioder, medlem av universitetsstyret og har hatt utallige verv i Forskningsrådet og for Universitetet i Bergen.

Vin og velferd

Symposiet til ære for Kuhnle fikk navnet "Globalizing Welfare", på grunn av hans store internasjonale bidrag til forskningen på velferdsstaten. Han ble tidlig interessert i forholdet mellom demokratisering, sosial mobilisering og politisk deltagelse. På 1970-tallet var han først ute med å utgi en systematisk, samfunnsvitenskapelig komparativ historisk studie av de nordiske landene. Studien dekket perioden mellom 1850 til 1970. Interessen for sosial og politisk ulikhet, førte til komparative studier av utviklingen innenfor de tidlige velferdsprogrammene i de nordiske landene. Senere har Kuhnle vært interessert i komparativ forskning på velferdsstaten i resten av Europa, samt øst- og sørøstlige asiatiske land.

Professor emeritus ved Seoul National University og Linnéuniversitetet, Sven Hort, omtalte i sitt innlegg Kuhnle som en forsker andre bør se opp til for hans engasjement. 

- Han satt Norge på kartet, i det som kan omtales som "The global welfare movement". Forskning som bidrar til hvordan vi kan oppnå både stabilitet og verdighet for borgerne, også de aller svakeste blant oss.

Kuhnles engasjement rundt sosial ulikhet, og prinsippet om universalisme i sosialpolitikken, har i de senere år resultert i en mer generell interesse for det normative grunnlaget for velferdsstaten, samt de sosiale konsekvensene og politiske implikasjonene av den førte sosialpolitikken. Symposiets gjesteliste reflekterte hans globale engasjement, med gjester og foredragsholdere fra de andre nordiske landene, Sør-Korea, Kina, Tyskland og USA.

Deltagelse i både internasjonal forskning, og internasjonale organisasjoner, har ført til en ekstraordinær reiseaktivitet:

- Stein Kuhnle har vært en billig ambassadør for oss, sa Per Selle, professor ved Institutt for sammenliknende politikk.

De forskjellige foredragene holdt under symposiet tydeliggjorde utfordringene velferdsstaten nå står ovenfor, som kan få store konsekvenser for kommende generasjoner.

- Likevel er Stein optimist, sa Selle. Han deler sin kunnskap, og har tro på fremtiden.

Dagen ble avsluttet med en mottagelse hvor det ble servert direkte innkjøpt vin fra Weingut Kuhnle, en vingård i samme område som Kuhnles tyske stamfar (tippoldefar) kommer fra. 

Selv om han nå går over i pensjonistenes rekker, får vi nok høre mye fra Kuhnle i tiden fremover. Han har heller ingen planer om å redusere reiseaktiviteten.

- Nå skal jeg avslutte en del prosjekter, og delta i noen nye. Har mange internasjonale engasjementer på agendaen!

Venner og kollegaer ved instituttet gratulerer med 70-årsdagen og ønsker ham lykke til som professor emeritus.