Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Formidling

Nordisk velferdsforskning presentert i Cape Town

Professor Emeritus Stein Kuhnle er kjent for å dele sin forskning på velferdsstaten internasjonalt. Siste stopp var i Sør-Afrika, hvor samarbeidet blant annet har ført til opprettelsen av SANORD - the South African Nordic Centre.

Kuhnle og Tabscott
Professor Emeritus Stein Kuhnle, sammen med Chris Tapscott fra University of the Western Cape (UWC).
Foto/ill.:
Maria Sollohub

Hovedinnhold

Professor Emeritus Stein Kuhnle ved Institutt for sammenliknende politikk, var forrige uke i Sør-Afrika for å holde en "honorary lecture" for Professor Chris Tapscott i anledning hans overgang til emeritusstatus. Over en periode på over 20 år har professor Tabscott fremmet et langvarig samarbeid med akademikere, studenter,universitetsledere og universitetsadministrasjoner fra de nordiske landene. Samarbeidet har vært spesielt sterkt med UiB gjennom et felles forskningsprogram, publikasjoner og uteksaminering av flere PhD-kandidater.

Samarbeidet inspirerte også til etableringen av SANORD - South African Nordic Centre  i 2007 - med sekretariat ved University of the Western Cape (UWC). Senteret har i dag 45 medlemsuniversiteter fra Sør-Afrika og de nordiske landene. Kuhnles forelesning fant sted som del av workshopen om "Perspectives on the Democratic Developmental State" ved University of the Western Cape i Cape Town, 27-28. februar. Ansvarlig for arrangementet var CROP (Comparative Research Programme on Poverty (UiB), UiB, SANORD, UNESCO og UWC.

Kuhnle var invitert til å snakke om den "nordiske utviklingsmodellen" og de nordiske velferdsstatene, et tema som har hatt vedvarende, og i det siste fornyet interesse, i Sør-Afrika. Kuhnle trakk opp den historiske erfaringen, skisserte kjennetegn ved den nordiske modellen, og drøftet aktuelle interne og eksterne utfordringer. Kuhnle er internasjonalt kjent for sin forskning på velferdsstaten, og bøkene hans er oversatt til en rekke språk. De siste årene har han jobbet særlig opp mot Kina, men er blant annet Professor Emeritus ved sampol, Professor Emeritus ved Hertie School of Governance og Honorary Professor ved the Centre for Welfare State Research hos University of Southern Denmark og ved Fudan University i Shanghai.