Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Utdanning

Sampols masterprogram får skryt i ny rapport

Masterprogrammet i sammenliknende politikk mottok nylig sin programsenssorrapport for perioden vår 2014 til høst 2017. Tilbakemeldingene er svært positive, og særlig programmets fokus på studentforskning løftes frem av programsensor Magnus Feldmann fra University of Bristol.

Studentpresentasjon
Sampols masterprogram setter studenten i førersetet, og har stort fokus på studentforskning.
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

- Instituttet fortjener å være kjent som tilbyder av et ledende masterprogram i sammenliknende politikk, konkluderer Feldmanns rapport.

Han beskriver både undervisningsmiljøet og forskningsmiljøet ved instituttet som enestående;

- Masterprogrammet er helt tydelig utmerket og en stor suksess. Det er et ledende masterprogram som møter de høyeste internasjonale krav.

Fokus på forskning og metode

Fokuset på studentforskning trekkes frem som det mest særegne trekket ved utdanningen. En stab som er svært forskningsaktiv har bidratt til en sterk forskningskultur, som studentene oppfordres til å ta del i – blant annet gjennom å bli tilknyttet en av instituttets forskningsgrupper. Dette fokuset er også tydelig gjennom programstrukturen, hvor hele andre året brukes til å skrive en masteroppgave som gir 60 studiepoeng. Karakterresultatene på masteroppgavene er svært gode;

- Etter å ha lest et utvalg av masteroppgavene, er jeg imponert over kvaliteten på forskningen studentene har gjennomført, konkluderer Feldmann.

Forskningsfokuset er også reflektert gjennom en grundig metodeundervisning, som står for 25 av 40 studiepoeng innenfor kjernemodulen;

- Gjennom SAMPOL305 får studentene innføring i de viktigste og mest relevante kvantitative tilnærmingene til samfunnsvitenskapelig forskning. Modulen er veldesignet og av høyt nivå, og det er tydelig at studentene blir godt opplært i kvantitativ metode. Gjennom SAMPOL307 får studentene også et omfattende overblikk over forskningsdesign og kvalitativ metode.

Et bredt fagspekter

Masterseminaret i sammenliknende politikk, skal gi masterstudentene som går første semester en omfattende innføring i feltet sammenliknende politikk, inkludert viktige forskningsfelt og teoretiske perspektiver. Feldmann poengterer at faget minner mye om PhD kurs ved andre institusjoner.

Studentene velger selv to valgfrie emner andre semester, og kan velge fra emner relatert til blant annet styresett, representasjon og deltagelse. Gjennom en tematisk tilnærming, kan studentene selv velge hvilke land / områder de er interessert i å se problemstillingene opp mot.

- Studenter har ved flere anledninger fortalt meg at de valgfrie emnene er noe av det de liker best ved programmet. Valgmulighetene tilbyr et godt overblikk over forskjellige forskningsfelt innenfor sammenliknende politikk. Jeg mener læringsmålene er klart spesifisert, og vurderingsgrunnlaget passende. Pensumlistene inneholder mengder av relevant materiale, og ofte den siste og mest innflytelsesrike litteraturen på feltet. 

Undervisningsleder ved instituttet, Leiv Marsteintredet, er glad for de positive resultatene;

- Programsensorrapporten er et viktig ledd i kvalitetssikringsarbeidet til instituttet på alle våre studieprogram. Instituttet er veldig fornøyd med at innsatsen og ressursene vi legger inn i masterprogrammet gir gode resultater.

Marsteintredet synes det er særlig positivt at Feldmann trekker fram det høye nivået på masteroppgaven. Sampol er et av får gjenværende institutt som har beholdt en masteroppgave på 60 studiepoeng som gir studentene ekstra tid til fordypning og til å skrive oppgaver og gjennomføre forskning på et høyt nivå. En av de store forskjellene mellom bachelor og master er at man på master kommer tettere inn på forskningen som drives på instituttet. Denne forskjellen er spesielt synlig i de valgfrie kursene som ofte er knyttet til pågående forskningsprosjekter;

- Det er derfor svært gledelig at studentene trekker fram disse kursene som spesielt gode. Vi jobber stadig med utvikling og forbedring av masterprogrammet vårt. Til høsten vil det komme endringer i kurset i kvantitativ metode (SAMPOL305) som vil gjøre kurset forhåpentligvis enda bedre. Metodekunnskap er noe vi vet våre kandidater scorer bra på og fremtidige arbeidsgivere er opptatt av. Derfor vektlegges metodekunnskapen høyt i vår mastergrad.

 

==============================================================

  • Masteropptaket 15. april

Søknadsskjema finner du via informasjonsidene for masteropptaket.

  • Jobbmuligheter

Se hva ferdige sampolkandidater jobber med.

  • Studentliv i Bergen

I Bergen finner du en studentforening for alt!

Se Studentsidene våre for praktisk informasjon om studentlivet.

  • Har du spørsmål?

Send e-post til studieveileder@isp.uib.no 

  • Har du bachelorgrad fra et annet universitet/en annen høyskole

Her er en liste over bachelorgrader som kvalifiserer deg til masteropptaket