Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Valgemner

Valgemner på 200-nivå høstsemesteret 2018

Valgemnene på 200-nivå i spesialiseringen i sammenliknende politikk er uregelmessige, og tilbys ikke hvert semester.

Studenter
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold