Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Studiestart

Fagdag for nye Europastudenter

Rundt 30 nye Europastudenter var denne uken invitert på Fagdag i regi av Institutt for sammenliknende politikk. Her ble studentene gjort kjent med instituttets historie og mulighetene de har framfor seg, og fikk høre om rutinerte studenters erfaringer og opplevelser.

Nytt kull Europastudenter
Det nye kullet som starter på Europastudier høsten 2018 er større enn foregående år, og kan se frem til et skreddersydd program med blant annet gode muligheter for utveksling og arbeidspraksis i utlandet. Her er de nye studentene sammen med gruppeleder Daniel Johansen.
Foto/ill.:
Mariana Q. Rød

Hovedinnhold

Som et av to institutt ansvarlige for Europastudier, inviterte sampol til fagdag med lunsj og presentasjoner denne uken. Etter å ha blitt tatt høytidelig i mot av både UiB og fakultetet, ble studentene nå kjent med instituttet og gjort bedre kjent med universitetsstrukturen. 

Et internasjonalt institutt med en rik historie

Instituttleder Jan Oskar Engene delte av instituttets historie med de nye studentene, og trakk tråden fra Stein Rokkans arbeid på 60-tallet og frem til i dag;

- Etter å ha fått tildelt et professorat med særlig fokus på å utvikle faget sammenliknende politikk, utarbeidet Rokkan flere begreper som vi i dag bruker jevnlig. Når det for eksempel nærmer seg valg, hører vi i mediene om politiske skillelinjer - et begrep blant annet Rokkan etablerte, for å forklare hvilke partier som oppstår i et politisk system. Vi hedrer fortsatt Rokkans minne på instituttet, med for eksempel den årlige Rokkanforelesningen som blir holdt av internasjonale eminente forelesere, sett i lys av Rokkans arbeid. 

Studentene ble også gjort kjent med instituttets stab, som består av rundt 55 ansatte, med bakgrunn fra 12 forskjellige land. Alle nasjonalitetene som er representert i staben har sitt eget flagg i instituttets atrium, og studentene kunne fremvise god flaggkunnskap. 

Også instituttets mange plakater ble gjort kjent for studentene, som de ansatte har tatt med seg fra sine reiser i hele verden. Nylig har instituttet også fått politiske kalendere, foreløpig en Trump-kalender og en Putin-Kalender. Undervisningsleder Leiv Marsteintredet hadde en tydelig oppfordring til studentene;

- Skulle dere komme over spennende, morsomme eller for den saks skyld kjedelige valgplakater når dere er ute og reiser, er det en flott gave å gi til instituttet!

Praksis og utveksling

Per Bakke Ingebrigtsen er Europastudent på siste året og var forrige semester i praksis hos Vest-Norges Brusselkontor. Han delte av sine erfaringer og oppfordret Europastudentene til å søke seg til hjertet av EU;

- Jeg vil si at dette var mitt beste semester i løpet av min bachelor. Et semesters utveksling i Bologna ga mersmak på utenlandserfaringer, og her fikk jeg også 30 studiepoeng og arbeidserfaring. Det er et supert norsk miljø i Brussel, og dette er et fantastisk tilbud særlig til de som er litt ekstra interesserte i EU. 

I løpet av praksisen skrev Ingebrigtsen en rapport om vestnorske og europeiske strategier mot marin forsøpling, en rapport som nå blir brukt i dette arbeidet i politiske utvalg. 

Ingvild Misje delte så sine erfaringer fra utveksling, som hun valgte å ta i Cape Town;

- Det jeg husker best er ikke de store tingene, som utflukter, selv om det ble nok av det også. Utveksling er ikke bare for de mest eventyrlystne. Det jeg husker best er de nye bekjentskapene og det å gradvis gjennom en annen hverdag bli kjent med en annen kultur. I Sør-Afrika ble jeg også kjent med en litt annen type akademia på godt og vondt. Det er spennende å bli utfordret med en annen måte å tenke på, og bli introdusert for andre synsvinkler enn det man blir kjent med på UiB og i Vesten generelt. Det kommer jeg til å dra nytte av for eksempel når jeg skriver bachelor. 

Falt for studiets mange muligheter

En av de nye studentene på Europastudier er Tina Totland Jenssen. En voksende interesse for politikk og samfunn, da særlig klimapolitikk og miljø, gjorde at valget av bachelorprogram endte på Europastudier;

- Av lignende programmer var det noe med oppbyggingen og innholdet her som appellerte til meg. Jeg liker fokuset, og at man får studert så mye forskjellig. Jeg synes det er gøy at man ikke nødvendigvis er ferdig med en endelig tittel etter studiene, men at man har mange forskjellige muligheter. 

Jenssen har også et svært godt inntrykk av Bergen som studentby;

- Jeg elsker byen. Det er passe stort, og det finnes mange gode tilbud til studenter.