Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
utveksling

Europastudium først med forventet utveksling

Fra 2019 lanseres UiBs nye satsing på forventet utveksling for studentene på europastudium. Som ett av tre pilotprogram i satsingen, populært kalt opt-out-utveksling, legges det nå til rette for at alle studentene skal reise på utenlandsopphold.

Veggmaleri med teksten The future is Europe
Foto/ill.:
Åshild Nylund, UiB

Hovedinnhold

Det er naturligvis til Europa man skal reise på utveksling når man går på europastudium. Enten for studier eller praksis. Og istedenfor å søke (opt-in) må studentene altså velge utveksling bort i studieplanen sin om de ikke ønsker å reise (opt-out).

- Denne satsingen kom i stand etter initiativ fra studentene selv, forteller Elin Berge Flo ved Internasjonalt Senter. Det var etter behandling i Universitetsstyret og Utdanningsutvalget at Studieadministrativ avdeling fikk i oppdrag å utrede en modell for såkalt opt-out utveksling.

- Det er også to andre fagmiljø med i pilotprosjektet, religion og tysk ved HF-fakultetet. UiB har et ambisiøst mål om at 40% av studentene som fullfører en grad skal reise på utveksling. Opt-out-konseptet skal både tydeliggjøre forventningen om at studenter skal reise på utveksling og det skal forenkle de administrative prosessene knyttet til et utvekslingsopphold. Også regjeringen peker på viktigheten av utveksling, og ministeren for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø (V), har ved flere anledninger trukket frem at utveksling må bli normalen heller enn unntaket, sier Flo.

Institutt for sammenliknende politikk, som er administrativt ansvarlig for bachelorprogrammet i europastudium, var aldri i tvil når muligheten kom på bordet.

- Sampol er alltid interessert i å forsøke nye måter å fremme internasjonalisering og utveksling i våre studieprogrammer, sier instituttleder Jan Oskar Engene.

– Det var derfor naturlig for instituttet å melde europastudier til dette prosjektet. Studentene får nå enda bedre muligheter til å studere europeisk historie, politikk og samfunn ved et universitet ute i Europa, sier Engene.

Ny modell for utveksling

Europastudium har valgt ut 13 spesielt anbefalte partnere som studentene kan velge mellom. Disse er valgt fordi de har et spesielt fokus på europastudier og ulike aspekter ved europeisk politikk, historie og kultur. Istedenfor 5 søknadsalternativer, som studentene normalt kan sette opp i utvekslingssøknaden, skal studentene nå velge 2 fortrukne destinasjoner, og plassfordelingen foregår internt på programmet uten konkurranse fra studenter på andre program.

-Det blir en avveining mellom tilrettelegging og valgfrihet, svarer programansvarlig Michael Tatham på spørsmål om 13 alternativer er tilstrekkelig.

- Med mange alternativ er det vanskelig å gi god og presis informasjon, og med få alternativ vil noen kanskje ikke finne interessante muligheter. Men en annen fordel er forenklingen av den faglige godkjenningen. Nå regner vi fagtilbudet ved de utvalgte partnerinstitusjonene som faglig relevant, og da trenger ikke studentene søke om individuell godkjenning i tillegg, fortsetter han.

Tatham forteller videre at det selvfølgelig ikke er noen reisetvang. De som ikke har mulighet eller ønsker å reise kan melde seg av, men de må da oppgi en alternativ faglig plan for utvekslingssemesteret blant de mange emnene som tilbys her hjemme, eller gjennom praksisprogrammet.

Bedre informasjon til studentene

I tillegg til endringene i søknad- og godkjenningsprosedyrer legges det opp til at Mitt UiB skal være den primære informasjonsplattformen. Utveksling ligger inne i studieplanen til alle studentene og et «utvekslingsemne» vil dukke opp i Mitt UiB når studentene kommer til sitt tredje semester. Så vil dette emnet følge dem helt til siste semester etter utvekslingsoppholdet er gjennomført.

-Å samle informasjonen på ett sted ble godt mottatt av studentrepresentantene som deltok i prosjektforberedelsene. Vi synes det er naturlig å samle informasjonen på den plattformen som studentene hovedsakelig bruker. I tillegg er det muligheter for dialog mellom studentene og man kan eksempelvis finne kontaktpersoner veldig enkelt, sier Tatham.

Mulighet for utvidelse

Ved internasjonalt senter er de spente på erfaringer og resultater fra det nye opplegget, fordi det er ønskelig å utvide denne ordningen til å gjelde flere studieprogrammer ved UiB.

-Vi kommer til å arbeide videre med dette i tiden som kommer, og tenker at erfaringene fra prøveprosjektet kan være nyttige for andre studieprogrammer. Her kan vi høste erfaringer med nye løsninger for både søknadsprosess, godkjenningsprosedyrer og informasjonsarbeid, sier Flo.