Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Sjekk hvem som fikk Fritt Ord-stipend

Fritt Ord deler ut stipender på kr. 30.000 hver til to av instituttets masterstudenter som arbeider med oppgaver der menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati er tema.

Illustrasjonsfoto, forskningsarbeid
Illustrasjonsbilde.
Foto/ill.:
Helloquence on Unsplash

Hovedinnhold

Årets stipendmottakere skriver om anti-korrupsjon og gjenoppbygging av Syria.

Det er en komite bestående av professorene Kristin Strømsnes og Jonas Linde ved Institutt for sammenliknende politikk som har vurdert søknadene. Prosjektene til Juni Maria Jebsen Lynngård og Johan Miguel R. de Freitas er valgt ut til stipend.

Anti-korrupsjon

Juni Maria Jebsen Lynngård har politiseringen av anti-korrupsjon i Sentral- og Øst-Europa i form av politiske partier med korrupsjonsbekjempning som sitt sentrale tema. I mange demokratier utgjør politisk korrupsjon et stort demokratisk problem, da korrupsjon undergraver demokratiske prosesser og politisk likhet. Komiteen peker på at Lynngård har valgt et aktuelt og viktig tema som hun tenker å studere ved hjelp av avanserte kvantitative metoder.  

Gjenoppbygging av Syria

Johan Miguel R. de Freitas oppgave tar utgangspunkt i klassisk statsbyggingsteori for å studere vilkårene for gjenoppbygging av Syria etter borgerkrigen, med vekt på regimets (manglende) legitimitet. Oppgaven legger etter komiteens vurdering opp til en klassisk historisk-komparativ casestudie, der menneskerettigheter og demokrati er sentrale komponenter.

Institutt for sammenliknende politikk gratulerer stipendmottakerne og takker Fritt Ord for samarbeidet.