Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Nordområdeforskningen som kom inn fra kulden

Sampol er ledende innenfor nordområdeforskningen.

Samisk aktivist og kunstner Andy Somby, Aaron John Spitzer og Per Selle, UiB
Samisk aktivist og kunstner Andy Somby, Aaron John Spitzer og Per Selle, UiB
Foto/ill.:
Siri Gloppen

Hovedinnhold

Nordområdene, som lenge har vært ansett som perifere i studiet av politikk, er nå et geopolitisk fokusområde grunnet klimaendringer, arktisk suverenitet, ressursetterspørsel, nye transportveier, militarisering, samt "avkolonisering" av urfolk. Akademia har fulgt med og rettet fokuset mot Arktis - og Institutt for sammenliknende politikk (SAMPOL) er i ledelsen.

SAMPOL har i fem år vært arena for den internasjonale forskningsgruppen Indigenous People and Governance in the Arctic. Med et sammenliknende perspektiv, ser forskningsgruppen nærmere på internasjonal, regional og nasjonal politikk i nordområdene. Ledet av professor Per Selle, sammen med professor Kristin Strømsnes, førstelektor Aaron Spitzer og stipendiat Elin Monstad, har gruppen befunnet seg i fronten av et dynamisk fagfelt.

– Nordområdene er som et laboratorium for statsvitenskap, sier Selle.

– Der er ikke statsdannelse en historisk hendelse, men snarere en aktualitet som skjer rett foran øynene våre. Det er et aktuelt og spennende sted å forske.

Gruppens prestasjoner har gjort seg bemerket. Den har produsert nesten et dusin vitenskapelige artikler i tidsskrifter som Postcolonial Studies, Canadian Journal of Political Science, International Journal of Minority and Group Rights, og nå i juni i Journal of International Political Theory. Det er også gitt ut to bøker inkludert den nylig utgitte Finnmarksloven – en milepæl?, som ser nærmere på resultater og kontroverser tilknyttet styringen i og av samiske områder.

Forskergruppens mange bidrag har fått oppmerksomhet. Gjennom Nansen-initiativet tildelte UiB denne måneden 200 000 kroner til Selle for hans prosjekt “A Sami land-claims settlement?” for å fremme forskning på nordområdene. Samme initiativ gav det tverrfaglige prosjektet “Visions of the Arctic” ved Det humanistiske fakultet195 000 kroner. Strømsnes er en av forskningslederne i prosjektet.

Dette var ikke de eneste gode nyhetene for Strømsnes og UiB. Denne måneden inviterte Norges forskningsråd prosjektet “Visions of the Arctic” til siste runde av Senter for fremragende forskning 2022, noe som kan gi prosjektet en finansiell støtte på opptil 20 millioner kroner årlig i 10 år. Dette tverrfaglige SFF-initiativet ledes av Sigrid Lien ved og involverer også Institutt for informasjons- og medievitenskap, Geofysisk institutt og Universitetsmuseet i tilleg til SAMPOL.

SAMPOLs nordområdeforskere er også opptatt av å formidle kunnskapen på området med studenter, kolleger og offentligheten. I løpet av de siste fem årene har Spitzer og Selle utviklet og organisert to nye kurs, ett på bachelornivå: SAMPOL203 Comparative Arctic Indigenous Governance og et på masternivå SAMPOL 323 Nye styringsformer i nordområda.

Sammen med kolleger fra universitetene i Tromsø, Stockholm, Lappland, Montréal, Laval og Northern British Columbia har forskergruppen holdt konferanser og presentert på workshops, seminarer og konferanser i Canada, Sverige og i Norge, blant annet i nord i byer som Bodø, Tromsø og Longyearbyen.

Til sist har forskningsgruppen vært aktive i å formidle kunnskap til et større publikum ved for eksempel å publisere klarspråklige kommentarer i aviser som Nordlys og Bergens Tidende.