Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Møt våre to nye ph.d.-kandidater!

Lena Weltrich og José Zurita-Tapia er nyansatte stipendiater ved Institutt for sammenlignende politikk.

Picture of Lena and Jose in front of the Museum of Natural History
Foto/ill.:
Anna Polster

Hovedinnhold

Lena Weltrich
Lena Weltrich begynte som stipendiat i februar med prosjektet Dimensions and Dynamics of Conflicts in Political Parties, og er tilknyttet «Party Instability in Parliaments: INSTAPARTY», ledet av førsteamanuensis Raimondas Ibenskas.

INSTAPARTY ser på partiustabilitet i europeiske demokratier og har tre mål; å kartlegge ulike former for ustabilitet, å forklare hvorfor ustabilitet oppstår og å forstå hvordan ustabilitet påvirker partiers velgerstøtte.

Lena har en variert akademisk bakgrunn. Hun har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad med spesialisering i medievitenskap, statsvitenskap og sosiologi fra Düsseldorf. Tema for bacheloroppgaven var nyhetsresepsjon og politisk apati, mens hun i mastergraden i statsvitenskap (Köln) rettet blikket mot likestilling i demokratiske prosesser og institusjonalisering av radikale høyrepartier i moderne demokratier. Masteroppgaven var en komparativ studie av kjønnsforskjeller på den radikale høyresiden i Europa. Lena trekker frem at erfaringer fra utenlandsopphold og interesse for ulike forskningsfelt gir henne en åpen tilnærming til ph.d.-prosjektet og en anledning til å nærme seg det fra flere vinkler – hun er spent på hvilken form det tar.

José Zurita-Tapia
José Zurita-Tapia er fra Quito i Ecuador og begynte som stipendiat 1. april. Han har en mastergrad i sammenlignende politikk fra Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Flacso i Ecuador, og en bachelorgrad i internasjonale relasjoner fra Universidad San Francisco de Quito. I masteroppgaven skrev han om presidentsystemer og visepresidenters politiske karrierer i perioden 1979-2020.

I doktorgradsprosjektet retter han søkelys på studiet av koalisjonsregjeringer og deres robusthet i Latin-Amerika. Selv om mye av forskningen retter seg mot parlamentariske systemer, er det en økende interesse for presidentsystemer. Mens koalisjoner og deres evne til overlevelse hovedsakelig har blitt studert på utøvende nivå, med fokus på kabinettet, søker Joses prosjekt å utvide dette ved å inkludere utøvende og lovgivende relasjoner som et middel for bedre å forstå koalisjonsbygging i mindretallsregjeringer. Veileder er Raimondas Ibenskas.

I løpet av studiene har han forsket på følgende emner: Visepresidenter, politiske karrierer, politiske eliter og presidentbenådninger. José Zurita-Tapia har jobbet som forskningsassistent i Flacso, Ecuador, og som konsulent for National Democratic Institute (NDI) og Corporación Participación Ciudadana (PC). Siden 2021 fungerer José også som visedirektør for Ecuadorian Political Science Association (AECIP, på spansk).