Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Fra teori til praksis

Lurer du på hvordan det du lærer på studiet er relevant for arbeidslivet? Ønsker du å få arbeidserfaring som en integrert del av studiet? På bachelorgraden i sammenliknende politikk tar mange studenter praksis som del av studiene

illustrasjonsbilde
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Institutt for sammenliknende politikk har siden 2008 tilbudt sine studenter å få arbeidspraksis godkjent som en del av bachelorgraden. Gjennom emnene SAMPOL290 og SAMPOL291 får studentene mulighet til å ta steget ut av lesesalen og få en smakebit på arbeidslivet i et semester.

NIFUs kandidatundersøkelse i 2019 viser at praksis i studiene kan gjøre overgangen til arbeidslivet lettere, det øker arbeidslivsrelevansen i studiene og det kan gjøre det lettere å få relevant jobb. Undervisningsleder og praksiskoordinator Kjetil Evjen trekker fram at praksistilbudet er svært ettertraktet blant studentene. - Studentene er plassert i en bedrift og får oppfølging av arbeidsgiver og instituttet i form av veiledning underveis i semesteret. Avslutningsvis skriver hver student en praksisrapport knyttet til praksisarbeidet studenten har gjennomført.

Emma Fredriksen, Lise Gundersen og Thea Nordli er dette semesteret utplassert i Bymiljøetaten i Bergen kommune. De sier seg svært fornøyd med praksisordningen:

– Det å være i praksis gir oss muligheten til å bruke det vi har lært gjennom undervisning i arbeidslivet, det er lærerikt og gir relevant arbeidserfaring. Vi søkte praksis i Bymiljøetaten i Bergen kommune fordi det er en tverrfaglig etat med et bredt spekter av kompetanse. Det at tidligere medstudenter snakket varmt om sin praksistid derfra gjorde valget enkelt. Sampol har mange gode og varierte praksismuligheter, som gjør det mulig for de fleste å få arbeidserfaring i et fagfelt de er interessert i.

- Arbeidslivsrelevans er viktig for studentene med tanke på videre arbeidsliv, derfor har Sampol lenge prioritert et praksistilbud i bachelorgraden, sier Kjetil Evjen.

Man kan søke om praksisplass ved en rekke arbeidsplasser både i og utenfor Bergens-området (blant annet i Brussel), hvor en kan jobbe med alt fra menneskerettigheter til maritim næring og opparbeide seg verdifull yrkeserfaring i tillegg til 20 eller 30 studiepoeng. Som praktikanter inkluderes studentene i det daglige arbeidet ved bedriften, og gjennomfører i tillegg et eget prosjekt med tema utarbeidet i samarbeid med bedriften, som til slutt presenteres i en praksisrapport.

Som praksisstudent får du mulighet til å:

  • Få et avbrekk fra lesesalen med en ny og spennende studiehverdag
  • Utvikle faglige evner i en yrkesrelevant kontekst
  • Bygge nettverk og CV
  • Lære mer om mulighetene som venter etter fullført utdanning

For ytterligere overbevisning kan du lese om erfaringene til tidligere praksisstudenter her.

Interessert? Finn informasjon om samarbeidsbedrifter, krav og søknadsprosessen her. Søknadsfrist er 13. mai for høstsemesteret 2022 og 15. november for vårsemesteret 2023. Merk at søknader til praksisplasser i Brussel har frist tidligere: 27. april for høstsemesteret 2022.