Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nytt ph.d.-kurs

Nytt ph.d.-kurs i "Panel and Pooled data Analysis"

Det neste kurset i kvantitative metoder som forskningsgruppen MOR arrangerer, tar for seg ulike aspekter knyttet til multivariat analyse av sammenslåtte data og paneldata.

Portrait of Vera Troeger
Foto/ill.:
Vera Troeger

Hovedinnhold

Kurset holdes av professor Vera Troeger og målgruppen er ph.d.-kandidater og postdoktorer som allerede behersker grunnleggende statistikk.

Kurset vil ta for seg utfordringer som gjerne oppstår ved analyse av paneldata - som brudd på grunnleggende regresjonsforutsetninger som følge av strukturen på dataene (nested structure). Kurset vil dekke de grunnleggende Gauss-Markov-antakelsene for OLS-regresjonsanalyse, brudd og hensiktsmessige løsninger på slike feilspesifikasjoner. En vil også lære å håndtere ulike typer heteroskedastisitet, romlig korrelasjon, seriekorrelasjon og dynamikk.

I tillegg tar kurset for seg spesifikasjonutfordringer som komplekse feilstrukturer, ulike typer heterogenitet, dynamiske spesifikasjonsproblemer, manglende data, romlig heterogenitet og dependency.

Kurset kombinerer teoretisk og praktisk analyse ved bruk av STATA. Deltakerne oppfordres til å ta med egne datasett og presentere egne forskningsprosjekter.

Kurset holdes i Bergen og er også åpent for postdoktorer.

Se lenke til emnebeskrivelse nederst på siden.

Vera Troeger har professoratet i sammenlignende politikk ved Universitetet i Hamburg. Hun er president for European Political Science Association og også medlem av rådet for Midwest Political Science Association. Hun var grunnlegger og sjefredaktør for flaggskiptidsskriftet til EPSA – Political Science Research and Methods og fungerte som assisterende redaktør for et av de høyest rangerte tidsskriftene innen statsvitenskap – Political Analysis. For tiden er hun sjefredaktør for Journal of Politics, et av de mest profilerte tidsskriftene i fagfeltet.