Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Velkommen til Jana som ny postdoktor ved instituttet

Jana tok doktorgraden ved Sampol i 2020 og kommer nå "hjem" for å forske på politisk representasjon, politiske partier og valg.

Portertt av Jana
Foto/ill.:
Emma Maria Gyllander

Hovedinnhold

Jana Belschner begynte som postdoktor ved Sampol i august 2022 og kom da fra en postdoktorstilling på Chr. Michelsen Institutt (CMI). I tillegg til doktorgraden fra Sampol har hun mastergrad i statsvitenskap (2013) fra European University Viadrina og Istanbul Bilgi University.

Janas forskning tar for seg politisk representasjon, politiske partier og valg. Hun er spesielt interessert i politisk representasjon av unge mennesker og yngre generasjoner; med fokus på koblingene mellom unges politiske deltakelse, deres tilstedeværelse i formelle politiske institusjoner og representasjonen av yngre generasjoners interesser. Jana bruker både kvantitativ analyse av observasjons- og valgdata og kvalitative case-studier i forskningen. Hun anvender et kryssnasjonalt perspektiv og har et sammenlignende blikk på land i Europa og Afrika. Unges representasjon i Tunisia, Marokko, Tyskland, og Norge er blant noen av forskningsfeltene hennes.  

Jana ser frem til å videreføre forskninsgprosjektene sine som postdoktor ved instituttet, og vi er glade for å ha henne her som kollega.

Velkommen, Jana!