Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny professor

Arjan er instituttets nye professor i sammenliknende regionalt demokrati

Arjan Schakel er nylig ansatt som professor i sammenliknende regionalt demokrati ved Sampol. Han har siden 2019 vært forsker ved instituttet og ledet Trond Mohn starting grant prosjektet "Strengthening Regional Democracy".

Hovedinnhold

Arjan er leder for Centre on Regional Democratic Governance - et senter for flere forskningsprosjekter og aktiviteter som alle søker å forstå hvilke forhold som må ligge til rette for at regionale demokratiske institusjoner skal kunne bidra til god demokratisk styring. Schakels forskningsgruppe består av ph.d.-kandidatene Berkay Alica og Alexander Verdoes, postdoktorene Bilal Hassan og Martin Okolikj samt vitenskapelig assistent Magnus Buseth Danielsen. Gruppen undersøker blant annet hvilken påvirkning regionale valgsystemer, regionale parlamenter og regionalt lederskap har på valgadferd i lokale, nasjonale og europeiske valg. De forsker også på offentlig opinion knyttet til flernivåstyring, rolleoppfatning av lokale og regionale representanter og hvordan regionale institusjoner påvirker offentlig politikk.

Schakel har sammen med forskningsgruppen, vært med på å utvikle European Regional Democracy Map og de drifter også Observatory on Regional Democracy. Sammen med Øystein Solvang og Jonas Stein fra Universitetet i Tromsø forsker de på styresett i Arktis, og de inngår også som partner i Horizon Europe prosjektet LEGITIMULT som undersøker hvordan lokale styresett har påvirket responsen på Covid-19 i Europa. Gruppen underviser i emnene SAMPOL120 Scandinavian Politics and Government og SAMPOL348 Local and Regional Democracy in Multilevel Norway and Europe.

Arjan er glad for å kunne bidra til forskningen og undervisningen ved instituttet i sin nye rolle som professor. Han ser også frem til å kunne fortsette det gode samarbeidet med kollegaene ved Sampol.