Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Fra Tyskland og Trondheim til sampol-master i Bergen

Martin Abusdal Swensen, Marte Lindseth og Vebjørn Romfog valgte å bytte studentby for å ta master. Mens Vebjørn og Marte fullførte bachelorgradene sine ved NTNU I Trondheim, tok Martin en bachelor i statsvitenskap ved Johannes Gutenberg-Universität i Mainz Tyskland. Alle tre valgte master i sammenliknende politikk (Sampol) i Bergen.

Vebjørn, Martin og Marte står foran lesesalen til masterstudentene
fv. Vebjørn Romfog, Martin Absudal Swensen og Marte Lindseth
Foto/ill.:
Emma Gyllander, UiB

Hovedinnhold

Sammenliknende politikk er den mest spennende spesialiseringen innenfor statsvitenskapen

Samtlige av de tre studentene trekker frem at retningen sammenliknende politikk innenfor statsvitenskap var den mest interessante retningen. «Jeg valgte komparativ politikk på bachelor, og synes det er et utrolig spennende og bredt felt som har mange interessante spesialiseringsområder. UiB er òg det eneste universitetet som tilbyr denne spesialiseringen, som jeg vet om, så det var et veldig enkelt valg». Slik begrunner Marte sitt valg.

Hva syns du om Bergen som studentby?

«Bergen er en super studentby! Det fine med Bergen er at bybildet er sammensatt av alle mulige typer folk, både de som er studenter og ikke» sier Vebjørn. Marte er enige og legger til de sosiale mulighetene byens studentmiljø tilbyr: "det er utrolig mange spennende foreninger man kan bli med i ved siden av studiet dersom man ønsker og har tid.  Selv har jeg vært med i studentkor, noe som gjorde overgangen å flytte til ny by veldig enkel da man får avbrekk fra studiene og fort mange nye gode venner". 

Tettere oppfølging på master enn på bachelorstudiet

Vebjørn synes overgangen til master Sampol har gått helt fint og påpeker at overgangen kun handler om innstilling. «Overgangen er ikke så stor, nettopp fordi man får mye tettere oppfølging enn i et bachelorløp, fordi kullene er mindre».

Martin opplever at den største forskjellen er antallet studenter - «Det at man er færre gjør at man blir veldig godt kjent med medstudentene sine fra dag én. Dette gjør at det kanskje føles tryggere å delta i diskusjoner i seminar og skaper videre et bedre læringsmiljø. Da man har egen lesesal med fast plass i Sofie Lindstrøms hus, trenger man heller ikke å sikre seg en plass i konkurranse med andre studenter. Sammenlignet med andre studieretninger føler man seg som masterstudent på Sampol derfor veldig privilegert».

Spennende emner og gode muligheter for utveksling på Master i sampol

Vebjørn ser på metodefagene som viktig kompetanse for et fremtidig arbeidsliv - «Jeg er spesielt interessert i analyse og metode, og kommer derfor til å gå videre med avansert kvantitativ analyse (SAMPOL332) i andre semester. Vi ser at bruken av statistikk og å kunne analysere og trekke frem linjer i stort datamateriale bare blir viktigere i samfunnsvitenskapen, og dette er også svært ettertraktede egenskaper på arbeidsmarkedet i alle typer bransjer og sektorer. Dataprogrammet vi bruker, R, er også mye brukt, og er også en kompetanse mange ser etter». Marte på sin side trekker frem den faglige bredden hun oppnår i faget SAMPOL306 – «Jeg syns at SAMPOL306 er utrolig interessant, siden det går i blokker, hvor vi har fire tema så en eksamen, får man gjennomgående en mestringsfølelse av alt arbeidet man legger i det.

Tidligere har jeg vært vant til at det er en eksamen på slutten av semesteret, og da blir det fort litt krampelesning mot slutten, men i 306 er man nødt til å arbeide med faget gjennomgående. Videre skal jeg på utveksling neste semester, som jeg gleder meg utrolig mye til! Jeg skal til Antwerpen, Belgia i ett semester. Instituttet tilrettelegger også for dette ved at det obligatoriske faget en tar andre semester, SAMPOL307, kan følges eksternt».

Også Martin trekker frem SAMPOL306 som et nyttig emne, og særlig for de studentene som ikke har bachelorgrad fra UiB – «Jeg vil gjerne trekke frem 306-kurset som gir en innføring i de ulike feltene man jobber med ved instituttet. Spesielt for oss som ikke har bachelorgraden fra UiB i utgangspunktet, gir dette ikke bare en god mulighet til å se hva som tilbys faglig, men også å bli kjent med professorene. Med henblikk på masteroppgaven man skal skrive med veileder i andreåret, er sistnevnte av særlig relevans».

Gode karrieremuligheter med master i sampol

Instituttleder Leiv Marsteintredet trekker fram at studiet gir gode og varierte karrieremuligheter (les mer om hva tidligere kandidater jobber med her). "De to siste årene har mange fått seg jobb før de fullfører mastergraden. Det gjør oss trygge på at vi tilbyr en arbeidslivsrelevant mastergrad". Marte, Martin og Vebjørns ønsker for fremtiden reflekterer den faglige bredden og bredden i karrieremuligheter mastergraden i sammenliknende politikk gir. Studentene trekker fram UD, forvaltning, analyse, forskning og organisasjonsvirksomhet som yrkesretninger de vurderer.

Til sist, hva bør en som vurderer master i sampol tenke på?

«En som vurderer master i sampol burde ikke tenke på det, men søke så fort som mulig! Min erfaring er at alle som har valgt linjen er storfornøyde med studievalget og læringsmiljøet» - er sluttnoteringen fra Vebjørn.